Mua nhãn vận chuyển tại Canada

Tại Canada, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping dành cho Canada Post.

Trước khi mua nhãn vận chuyển lần đầu

Xem lại chi tiết về việc sử dụng Canada Post với Shopify trước khi mua nhãn lần đầu.

Bên cạnh đó, đảm bảo rằng bạn đã đặt thông tin chi tiết cho gói hàng vận chuyển mặc định để duy trì phí vận chuyển chính xác.

Mua nhãn

Chi phí mua nhãn vận chuyển Canada Post được hiển thị bằng đơn vị CAD. Sau khi bạn mua nhãn vận chuyển, chi phí sẽ được lập hóa đơn bằng USD qua tài khoản Shopify của bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thanh toán và thuế.

Các bước thực hiện:

Khi đã sẵn sàng gửi đơn hàng, có thể bạn sẽ phải in biểu mẫu hải quan riêng và gắn bên ngoài bao bì.

## Mua và in nhiều nhãn vận chuyển

Bạn có thể mua và in tối đa 50 nhãn vận chuyển cùng lúc từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Dùng hộp kiểm để chọn tối đa 50 đơn hàng bạn muốn mua nhãn vận chuyển.

Các loại đơn hàng sau đây không được bao gồm khi mua nhãn vận chuyển hàng loạt:

  • đơn hàng chỉ có mặt hàng không cần vận chuyển
  • đơn hàng không có địa chỉ vận chuyển hợp lệ
  • đơn hàng đã thực hiện

Nếu đơn hàng đã thực hiện một phần, chỉ những mặt hàng chưa thực hiện mới được đưa vào giao dịch mua nhãn hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí