Thay đổi và hủy giá trị nhãn Shopify Shipping

Nếu cần thay đổi nhãn vận chuyển, bạn có thể hủy giá trị nhãn vận chuyển, thay đổi thông tin chi tiết đơn hàng rồi mua lại nhãn. Bạn có thể hủy giá trị từng nhãn hoặc hàng loạt nhãn vận chuyển trong quá trình mua nhãn hoặc trên trang Nhãn vận chuyển bất kỳ lúc nào sau khi mua nhãn.

Bạn có thể hủy giá trị nhãn vận chuyển tồn tại không quá 30 ngày kể từ ngày mua nhãn và nếu nhãn không có sự kiện theo dõi nào.

Định dạng của nhãn vận chuyển

Định dạng của nhãn vận chuyển phụ thuộc vào hãng vận chuyển và hạng dịch vụ mà bạn chọn khi mua nhãn. Bạn không thể chỉnh sửa định dạng nhãn vì mỗi hãng vận chuyển có yêu cầu riêng đối với nhãn của họ.

Nếu bạn mua nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping, nhãn đó sẽ bao gồm mã số đơn hàng trong trang quản trị Shopify của bạn. Bạn có thể dùng mã số đơn hàng trên nhãn để dễ so khớp gói hàng với đơn hàng hơn. Các hãng vận chuyển có cách đặt mã số đơn hàng khác nhau.

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

Để giảm nguy cơ chậm trễ trong vận chuyển, đảm bảo rằng tất cả mã vạch ở vị trí dễ quét khi bạn dán nhãn vào gói hàng. Ví dụ: Đảm bảo mã vạch trên nhãn vận chuyển ống chạy dọc theo ống.

Hủy giá trị từng nhãn vận chuyển

Sau khi vô hiệu hóa một nhãn vận chuyển, chi phí cho nhãn đó sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Số tiền này sẽ áp dụng cho chi phí của bất cứ nhãn vận chuyển nào bạn mua trong tương lai. Nếu đã gửi gói hàng, hãy liên hệ với hãng vận chuyển kèm theo số tham chiếu của gói hàng để được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Hủy giá trị hàng loạt nhãn vận chuyển

Bạn có thể hủy giá trị hàng loạt nhãn vận chuyển trên trang Nhãn vận chuyển. Nhãn vận chuyển được chia thành các lô dựa vào thời điểm bạn mua nhãn. Bạn có thể hủy giá trị đồng thời tất cả nhãn vận chuyển trong một lô.

Sau khi bạn hủy giá trị nhãn vận chuyển, trạng thái của nhãn sẽ đổi thành Đã hủy bỏ.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
  2. Nhấp vào Hủy giá trị lô bên cạnh lô nhãn bạn muốn hủy giá trị.
  3. Chọn một lý do hủy giá trị nhãn, sau đó nhấp vào Hủy giá trị ## nhãn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí