Thay đổi và hủy giá trị nhãn Shopify Shipping

Nếu muốn thay đổi một nhãn vận chuyển, bạn cần hủy giá trị nhãn, thay đổi chi tiết đơn hàng, sau đó mua lại nhãn.

Định dạng của nhãn vận chuyển

Định dạng của nhãn vận chuyển phụ thuộc vào hãng vận chuyển và hạng dịch vụ mà bạn chọn khi mua nhãn. Bạn không thể chỉnh sửa định dạng nhãn vì mỗi hãng vận chuyển có yêu cầu riêng đối với nhãn của họ.

Nếu bạn mua nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping, nhãn đó sẽ bao gồm mã số đơn hàng trong trang quản trị Shopify của bạn. Bạn có thể dùng mã số đơn hàng trên nhãn để dễ so khớp gói hàng với đơn hàng hơn. Các hãng vận chuyển có cách đặt mã số đơn hàng khác nhau.

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

Để giảm nguy cơ chậm trễ trong vận chuyển, đảm bảo rằng tất cả mã vạch ở vị trí dễ quét khi bạn dán nhãn vào gói hàng. Ví dụ: Đảm bảo mã vạch trên nhãn vận chuyển ống chạy dọc theo ống.

Thay đổi kích cỡ nhãn vận chuyển

Nếu cần thay đổi định dạng nhãn vận chuyển sau khi đã mua, hãy vô hiệu hóa nhãn, rồi mua lại nhãn đúng kích cỡ.

Vô hiệu hóa nhãn vận chuyển

Bạn có thể hủy giá trị nhãn vận chuyển nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Bạn mới mua nhãn vận chuyển trong vòng 30 ngày.
  • Không có sự kiện theo dõi nào trên nhãn, ví dụ như hãng vận chuyển chấp nhận lô hàng.

Sau khi vô hiệu hóa một nhãn vận chuyển, chi phí cho nhãn đó sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Số tiền này sẽ áp dụng cho chi phí của bất cứ nhãn vận chuyển nào bạn mua trong tương lai. Nếu đã gửi gói hàng, hãy liên hệ với hãng vận chuyển kèm theo số tham chiếu của gói hàng để được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí