In nhãn Shopify Shipping và biểu mẫu hải quan

Bạn có thể in nhãn Shopify Shipping và biểu mẫu hải quan trực tiếp trong trang quản trị Shopify. Điều này có thể tiết kiệm thời gian tại bưu điện hoặc khi hãng vận chuyển đến lấy lô hàng.

Để in nhãn vận chuyển, bạn cần sử dụng máy in để bàn hoặc máy in nhãn được Shopify hỗ trợ.

In nhãn thử nghiệm

Bạn có thể in thử nhãn vận chuyển để đảm bảo máy in được cài đặt đúng. Bạn không bị thu phí khi in nhãn thử nghiệm.

Các bước thực hiện:

In nhãn vận chuyển

Sau khi mua nhãn vận chuyển, bạn cần in và dán nhãn vào bên ngoài gói hàng bạn muốn gửi đi.

Nếu bạn vận chuyển quốc tế, bao bì của bạn có thể cũng cần tờ khai hải quan riêng.

Nếu cần thay đổi định dạng nhãn vận chuyển sau khi đã mua, hãy vô hiệu hóa nhãn rồi mua lại nhãn vận chuyển với kích cỡ nhãn đúng. Phương thức mua lại nhãn tùy thuộc vào việc bạn đang ở Úc, Canada hay Hoa Kỳ.

Các bước thực hiện:

In tờ khai hải quan

Nếu bạn gửi hàng đến một nơi nhận ở nước ngoài, bạn cần điền đầy đủ vào tờ khai hải quan. Một số loại dịch vụ bưu chính yêu cầu bạn in biểu mẫu hải quan riêng cho lô hàng, có loại dịch vụ lại kèm sẵn biểu mẫu này trong nhãn vận chuyển tiêu chuẩn:

  • Nếu dùng dịch vụ Priority Mail International hay Priority Express Mail International, bạn cần in riêng biểu mẫu hải quan và nhãn vận chuyển, rồi dán cả hai bên ngoài bao bì.
  • Nếu dùng phong bì mức cố định của dịch vụ First Class Package International Service, Priority Mail Flat International, hay hộp mức cố định nhỏ Priority Mail International, tờ khai hải quan đã bao gồm sẵn trong nhãn vận chuyển.

Các bước thực hiện:

Tờ khai hải quan được in kèm với nhãn vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí