In nhãn Shopify Shipping và biểu mẫu hải quan

Bạn có thể đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan và phiếu giao hàng cũng như in các giấy tờ này cùng nhau trong quá trình mua nhãn. Khi đối chiếu nhãn vận chuyển với các chứng từ vận chuyển khác, bạn cần kết hợp và thay đổi kích thước cho phù hợp với định dạng in đã chọn. Việc này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Bạn cũng có thể in riêng giấy tờ vận chuyển như nhãn vận chuyển, biểu mẫu hải quan và phiếu đóng gói sau khi mua nhãn, nhưng sẽ không thể in kết hợp.

Để in chứng từ vận chuyển, bạn cần sử dụng máy in để bàn hoặc máy in nhãn được Shopify hỗ trợ.

Biểu mẫu kê khai hải quan

Nếu bạn gửi hàng đến một nơi nhận ở nước ngoài, bạn cần điền đầy đủ vào tờ khai hải quan khi mua nhãn vận chuyển.

Tờ khai hải quan bao gồm các thông tin sau đối với từng mặt hàng:

 • Số lượng, mô tả sản phẩm và giá trị. Giá trị là giá tiền bạn tính cho sản phẩm.
 • Chi tiết vận chuyển bao gồm trọng lượng mỗi mặt hàng, quốc gia hoặc khu vực nơi gửi hàng và mã hệ thống hài hòa (HS).

Một số loại dịch vụ bưu chính yêu cầu bạn in biểu mẫu hải quan riêng cho lô hàng, có loại dịch vụ lại kèm sẵn biểu mẫu này trong nhãn vận chuyển tiêu chuẩn:

 • Nếu dùng dịch vụ Priority Mail International hay Priority Express Mail International, bạn cần in riêng biểu mẫu hải quan và nhãn vận chuyển, rồi dán cả hai bên ngoài bao bì.
 • Nếu dùng phong bì mức cố định của dịch vụ First Class Package International Service, Priority Mail Flat International, hay hộp mức cố định nhỏ Priority Mail International, tờ khai hải quan đã bao gồm sẵn trong nhãn vận chuyển.

In kết hợp chứng từ vận chuyển

Khi mua nhãn vận chuyển, bạn có thể in kết hợp nhãn vận chuyển với phiếu giao hàng và biểu mẫu hải quan trên trang In nhãn vận chuyển. Nghĩa là bạn có thể kết hợp và in chứng từ vận chuyển cùng nhau thay vì in riêng.

Khi bạn in kết hợp chứng từ vận chuyển, các tài liệu này được kết hợp và điều chỉnh kích thước cho phù hợp với khổ in đã chọn. Ví dụ: Nếu bạn in kết hợp phiếu đóng gói với nhãn vận chuyển trên khổ A4, phiếu đóng gói sẽ được điều chỉnh kích thước cho phù hợp với trang với nhãn vận chuyển.

Khi in tài liệu vận chuyển trên trang In nhãn vận chuyển, bạn có thể chọn một trong các khổ giấy sau:

 • Giấy in nhiệt (4 x 6 inch/100 x 150 mm/A6) dành cho máy in nhãn
 • Khổ letter (8,5 x 11 inch / 216 x 279 mm) dành cho máy in để bàn
 • A4 (8,3 x 11,7 inch / 210 x 297 mm) dành cho máy in để bàn

Xem ví dụ sau đây về nhãn vận chuyển được in kết hợp với phiếu đóng gói trên khổ letter.

Ví dụ về định dạng chữ cái của nhãn vận chuyển và phiếu giao hàng

In riêng chứng từ vận chuyển

Nếu bạn không in hoặc in kết hợp các chứng từ vận chuyển trong quá trình mua nhãn vận chuyển, bạn vẫn có thể in riêng sau khi mua nhưng sẽ không thể in kết hợp.

In nhãn vận chuyển

In biểu mẫu hải quan

In phiếu giao hàng

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn in phiếu giao hàng.

 3. Nhấp vào Thao tác khác > In phiếu giao hàng.

 4. In hoặc lưu phiếu giao hàng.

In hàng loạt phiếu giao hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí