In nhãn Shopify Shipping

Bạn có thể in nhãn vận chuyển, biểu mẫu hải quanphiếu giao hàng theo những cách sau:

 • in từng nhãn hoặc hàng loạt khi bạn mua nhãn vận chuyển
 • riêng lẻ hoặc hàng loạt trên trang Nhãn vận chuyển bất kỳ lúc nào sau khi bạn mua nhãn
 • in từng chiếc một trong trang đơn hàng

Bạn có thể in riêng giấy tờ vận chuyển hoặc kết hợp và thay đổi kích thước giấy tờ cho vừa với định dạng giấy in đã chọn.

Để in chứng từ vận chuyển, bạn cần sử dụng máy in để bàn hoặc máy in nhãn được Shopify hỗ trợ.

Nếu muốn thay đổi nhãn vận chuyển, bạn cần hủy giá trị nhãn vận chuyển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thay đổi và hủy giá thị nhãn Shopify Shipping

In nhãn vận chuyển cùng biểu mẫu hải quan và phiếu giao hàng

Bạn có thể in nhãn vận chuyển cùng với biểu mẫu hải quan và phiếu giao hàng. Giấy tờ vận chuyển được kết hợp và điều chỉnh kích thước cho phù hợp với định dạng giấy in đã chọn.

Ví dụ: Nếu bạn in nhãn vận chuyển cùng phiếu giao hàng bằng định dạng in A4 thì phiếu giao hàng sẽ được thay đổi kích thước để vừa vặn vào cùng một trang với nhãn vận chuyển.

Bạn có thể chọn một trong các định dạng giấy sau để in giấy tờ vận chuyển:

 • Giấy in nhiệt (4 x 6 inch/100 x 150 mm/A6) dành cho máy in nhãn
 • Khổ letter (8,5 x 11 inch / 216 x 279 mm) dành cho máy in để bàn
 • A4 (8,3 x 11,7 inch / 210 x 297 mm) dành cho máy in để bàn

Xem ví dụ sau đây về nhãn vận chuyển được in kết hợp với phiếu đóng gói trên khổ letter.

Ví dụ về định dạng chữ cái của nhãn vận chuyển kết hợp và phiếu giao hàng

In nhãn vận chuyển

Sau khi mua nhãn vận chuyển, bạn có thể in từng nhãn hoặc in hàng loạt bất kỳ lúc nào trong trang Nhãn vận chuyển. Bạn cũng có thể in lại nhãn vận chuyển.

Nhãn vận chuyển được chia thành các lô dựa vào thời điểm bạn mua nhãn. Bạn có thể in đồng thời tất cả nhãn vận chuyển trong một lô. Một lô có thể có một nhãn vận chuyển duy nhất. Nhãn vận chuyển có thể có trạng thái Đã in hoặc Chưa in để cho biết bạn đã in nhãn vận chuyển hay chưa.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
 2. Nhấp vào In ## nhãn bên cạnh lô nhãn vận chuyển bạn muốn in.
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn in phiếu giao hàng hoặc biểu mẫu hải quan cùng với nhãn vận chuyển, chọn Đối chiếu với nhãn vận chuyển bên cạnh Phiếu giao hàng hoặc Biểu mẫu hải quan.
 4. Chọn cỡ giấy phù hợp với máy in bạn dùng để in nhãn.
 5. Nhấp vào In giấy tờ.

In riêng chứng từ vận chuyển

Bạn có thể in từng nhãn vận chuyển, phiếu giao hàng và biểu mẫu hải quan trên trang đơn hàng. Bạn có thể in riêng giấy tờ vận chuyển và không thể kết hợp các giấy tờ này.

In nhãn vận chuyển

In biểu mẫu hải quan

In phiếu giao hàng

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn in phiếu giao hàng.

 3. Nhấp vào Thao tác khác > In phiếu giao hàng.

 4. In hoặc lưu phiếu giao hàng.

In hàng loạt phiếu giao hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí