Sidekick

Sidekick là một trợ lý thương mại có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để giúp bạn dễ dàng khởi động, điều hành và phát triển doanh nghiệp trên Shopify hơn. Do Shopify Magic cung cấp, Sidekick được đào tạo để nắm được mọi thứ về Shopify và truy cập bối cảnh, dữ liệu cũng như kiến thức để có thể đưa ra sự hỗ trợ liên quan và mang tính cá nhân hóa cao đối với một loạt các tác vụ. Với Sidekick, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ đời thường để có những cuộc trò chuyện ý nghĩa, kích thích quy trình sáng tạo, cải thiện chất lượng cửa hàng, giải quyết các tác vụ tốn thời gian và giúp đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn bất kể trình độ chuyên môn hay kỹ năng kỹ thuật của bạn.

Sidekick được đào tạo để nắm được mọi thứ về Shopify và được thiết kế để hoạt động trong bối cảnh cửa hàng của từng thương nhân. Sau khi bạn thêm nội dung mới và thực hiện thao tác, Sidekick sẽ lưu ý đến những điều này khi tạo gợi ý hoặc hoàn tất tác vụ. Sidekick không bao giờ được phép thực hiện thay đổi đối với cửa hàng mà không có sự chấp thuận của bạn và sẽ chỉ đưa ra các tùy chọn để bạn xem xét và phê duyệt.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí