Chuẩn bị nhãn vận chuyển

Thao tác Chuẩn bị nhãn vận chuyển sẽ chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp cho đơn hàng đã kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Chuẩn bị nhãn vận chuyển bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ đơn hàng nháp.
Trường Mô tả
Bao bì Bao bì được sử dụng để tạo nhãn vận chuyển nháp. Bạn có thể chọn bao bì từ các bao bì đã lưu trong trang cài đặt Vận chuyển và giao hàng.
Tổng trọng lượng (bao gồm bao bì) Trọng lượng của đơn hàng cần chuẩn bị nhãn vận chuyển. Nhập trọng lượng của đơn hàng và chọn một trong các đơn vị dưới đây:
  • g - gam
  • kg - kilôgam
  • oz - ounce
  • lbs - pound
Dịch vụ vận chuyển Dịch vụ vận chuyển cần sử dụng khi chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Chuẩn bị nhãn vận chuyển có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng đã sẵn sàng thực hiện. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Chuẩn bị nhãn vận chuyển trong các quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc chuẩn bị nhãn vận chuyển cho đơn hàng sẵn sàng thực hiện

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, nhãn vận chuyển được chuẩn bị cho đơn hàng khi đơn hàng đã sẵn sàng thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí