Khách hàng tham gia phân khúc

Yếu tố kích hoạt Khách hàng tham gia phân khúc sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi khách hàng tham gia phân khúc mà bạn đã chọn.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Khách hàng tham gia phân khúc:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi email cho khách hàng khi họ tham gia phân khúc Khách hàng có sinh nhật hôm nay

Trong quy trình làm việc ví dụ này, khách hàng sẽ nhận được email khi họ tham gia phân khúc Khách hàng có sinh nhật hôm nay.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Khách hàng tham gia phân khúc

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, thêm hoặc nhập khách hàng vào cửa hàng Shopify. Sau đó, tạo phân khúc để lọc danh sách và nhắm mục tiêu khách hàng cụ thể.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Khách hàng tham gia phân khúc cho phép thực hiện thao tác với đối tượng Customer GraphQL API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí