Tạo văn bản bằng Shopify Magic

Tại một số khu vực của Shopify, bạn có thể sử dụng tính năng tạo văn bản tự động để giúp đẩy nhanh quá trình ghi. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Shopify Magic sử dụng thông tin bạn cung cấp để tạo gợi ý cho nội dung, ví dụ như mô tả sản phẩm, dòng chủ đề email và tiêu đề trong cửa hàng trực tuyến.

Cách thực hiện

Tính năng tạo văn bản tự động dựa trên Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đây là các chương trình máy tính được thiết kế để xử lý và hiểu được ngôn ngữ của con người. LLM hoạt động bằng cách phân tích số lượng lớn dữ liệu văn bản, ví dụ như sách, bài viết và trang web, đồng thời sử dụng thuật toán thống kê để nắm được những khuôn mẫu và mối quan hệ giữa các từ và cụm từ. LLM có thể thực hiện nhiều tác vụ, ví dụ như trả lời câu hỏi, biên dịch ngôn ngữ, tổng hợp văn bản và tạo nội dung gốc.

Nơi bạn có thể sử dụng tính năng tạo văn bản tự động

Bạn có thể tạo gợi ý văn bản tại các phần sau của cửa hàng:

Những lưu ý khi sử dụng tính năng tạo văn bản tự động

Tính năng tạo văn bản tự động có thể là công cụ đắc lực, nhưng bạn cũng cần lưu ý những điều sau:

  • Không phải mọi văn bản do LLM tạo ra đều có chất lượng ngang nhau. Đôi khi, LLM tạo ra văn bản không liên quan, vô nghĩa hoặc thậm chí mang tính xúc phạm. Rà soát kỹ văn bản tạo ra để đảm bảo văn bản chính xác và đáp ứng tiêu chuẩn của bạn. Bạn có trách nhiệm kiểm tra lại tất cả văn bản đã tạo trước khi đăng.
  • Tính khách quan của LLM chỉ tương đương với tính khách quan của dữ liệu học được. Nếu dữ liệu dùng để đào tạo LLM có thành kiến thì văn bản tạo ra cũng có thể có thành kiến. Đối với mô tả sản phẩm được tạo tự động, bạn có thể báo cáo nội dung gây hại hoặc có thành kiến được tạo ra bằng chức năng kiểm soát ý kiến đóng góp đi kèm tính năng này.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí