Quản lý tổ chức

Trang quản trị của tổ chức Shopify là tính năng nâng cao của trang quản trị Shopify tiêu chuẩn. Tính năng này cho phép bạn hoạt động dưới dạng tổ chức bằng cách quản lý ở cùng một nơi các công cụ có ảnh hưởng đến nhiều cửa hàng. Người dùng được cấp quyền truy cập vào trang quản trị của tổ chức Shopify có thể thực hiện các thao tác kiểm soát người dùng, cửa hàng và quy trình công việc Flow trong toàn bộ tổ chức của bạn.

Features (Tính năng)

Overview (Tổng quan)

 • xem tổng doanh số và tổng số đơn hàng của toàn bộ tổ chức
 • xem tổng doanh số và tổng số đơn hàng của cửa hàng cụ thể
 • truy cập vào phân tích về hiệu suất của cửa hàng cụ thể

Để tìm hiểu thêm, tham khảo Tổng quan.

Người dùng

 • thêm người dùng mới vào tổ chức
 • kích hoạt lại, tạm ngưng hoặc xóa hàng loạt người dùng
 • cung cấp hoặc thu hồi quyền truy cập vào các tính năng ở cấp tổ chức
 • kiểm soát quyền truy cập và quyền ở cấp cửa hàng
 • áp dụng tính năng xác minh hai bước

Để tìm hiểu thêm, tham khảo Người dùng.

Cửa hàng

 • xem và truy cập vào tất cả cửa hàng trong tổ chức
 • lọc cửa hàng theo loại hoặc trạng thái
 • tạo cửa hàng mới và thêm vào tổ chức

Để tìm hiểu thêm, thao khảo Cửa hàng.

Flow

 • xây dựng quy trình làm việc mới
 • rà soát và chỉnh sửa quy trình làm việc
 • kích hoạt quy trình làm việc trong cửa hàng mà không cần cài đặt ứng dụng Flow
 • sao chép quy trình làm việc trực tiếp từ một cửa hàng sang cửa hàng khác

Để tìm hiểu thêm, tham khảo Flow.

Bắt đầu sử dụng trang quản trị của tổ chức Shopify

Chủ sở hữu của cửa hàng chính trong tổ chức được xem là chủ sở hữu tổ chức. Chủ sở hữu tổ chức là người đầu tiên được trao quyền truy cập vào trang quản trị của tổ chức Shopify. Theo mặc định, người dùng này sẽ bắt đầu bằng việc có toàn quyền truy cập.

Không thể gỡ hay xóa chủ sở hữu tổ chức và chủ sở hữu tổ chức luôn có quyền truy cập User manager (Quản lý người dùng). Để tìm hiểu thêm, tham khảo Users (Người dùng).

Đăng nhập

Bạn có thể truy cập vào trang quản trị tổ chức Shopify bằng cách đăng nhập vào cửa hàng trong tổ chức. Nếu bạn có quyền truy cập cấp tổ chức, menu điều hướng chung sẽ xuất hiện ở bên trái menu của cửa hàng. Menu điều hướng chung cho phép bạn truy cập và quản lý thông tin, chẳng hạn như người dùng và các cửa hàng khác trong tổ chức.

Điều hướng

Menu điều hướng chung sẽ xuất hiện ở bên trái màn hình.

Người dùng trong tổ chức chỉ xem dduowjc những mục menu và cửa hàng họ có quyền truy cập vào. Nếu người dùng chỉ có quyền truy cập vào một cửa hàng duy nhất và không có quyền truy cập cấp tổ chức, họ không có quyền truy cập vào menu điều hướng chung.

Menu điều hướng chung xuất hiện dưới dạng menu đầy đủ trong trang quản trị tổ chức của Shopify dành cho thương nhân Plus hoặc dưới dạng phiên bản thu gọn trong trang quản trị Shopify của cửa hàng. Trong phiên bản thu gọn của menu điều hướng chung, tên cửa hàng xuất hiện dưới dạng chữ viết tắt gồm hai chữ cái. Mã cửa hàng dựa trên chữ cái đầu hoặc những chữ cái đầu trong tên cửa hàng. Ví dụ:

 • Sơ mi Sơn - Sv
 • Áo sơ mi Sơn - SS
 • Kho áo sơ mi của Sơn - SD

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí