Quản lý tổ chức

Trang quản trị tổ chức trên Shopify là tính năng nâng cao của trang quản trị Shopify tiêu chuẩn. Nếu vận hành nhiều cửa hàng, bạn có thể sử dụng trang quản trị tổ chức trên Shopify để vận hành theo cấp tổ chức thay vì cấp cửa hàng riêng lẻ.

Người dùng đã được cấp quyền truy cập vào trang quản trị tổ chức Shopify có thể thực hiện thao tác tại nhiều cửa hàng trong tổ chức. Những thao tác này sẽ ảnh hưởng đến người dùng, cửa hàng và quy trình làm việc Shopify.

Lợi ích khi sử dụng trang quản trị tổ chức Shopify

Trang quản trị tổ chức Shopify có một số tính năng sau giúp bạn quản lý tổ chức hiệu quả hơn.

Lợi ích của việc sử dụng trang quản trị tổ chức Shopify
Tính năng Mô tả
Tổng quan phân tích Tính năng Tổng quan phân tích cho phép bạn thực hiện những thao tác sau:
 • Xem tổng doanh số và tổng số đơn hàng của toàn bộ tổ chức.
 • Xem tổng doanh số và tổng số đơn hàng của cửa hàng cụ thể.
 • Truy cập dữ liệu phân tích về hiệu suất của một cửa hàng cụ thể.
Quản lý người dùng Tính năng User management (Quản lý người dùng) cho phép bạn thực hiện những thao tác sau:
 • Thêm người dùng mới vào tổ chức.
 • Kích hoạt lại, đình chỉ hoặc xóa hàng loạt người dùng.
 • Chỉ định hoặc xóa quyền truy cập vào các tính năng cấp tổ chức.
 • Kiểm soát quyền truy cập và quyền cấp cửa hàng.
 • Tạo các vai trò kết hợp quyền truy cập cấp tổ chức và quyền cấp cửa hàng, chỉ định vai trò cho người dùng.
 • Áp dụng tính năng xác thực hai bước.
Quản lý cửa hàng Tính năng Quản lý cửa hàng cho phép bạn thực hiện những thao tác sau:
 • Xem và truy cập vào tất cả cửa hàng trong tổ chức.
 • Lọc cửa hàng theo loại hoặc trạng thái.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí