Theo dõi sự kiện trong ứng dụng

Bạn có thể theo dõi các thay đổi mà ứng dụng thực hiện trong cửa hàng của tổ chức bằng tính năng theo dõi sự kiện trong ứng dụng. Tính năng theo dõi này cho phép Shopify gửi các sự kiện theo thời gian thực đến người sử dụng dữ liệu liên quan đến mọi thay đổi mà ứng dụng chung, riêng hoặc tùy chỉnh đã thực hiện trong cửa hàng của bạn.

Trước khi bắt đầu theo dõi hoạt động của ứng dụng

Trước khi bắt đầu theo dõi hoạt động ứng dụng, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Tính năng theo dõi ứng dụng được thực hiện qua Nền tảng Google Clould Pub/Sub. Trước khi thiết lập tính năng theo dõi ứng dụng trong tổ chức, hãy đảm bảo bạn có tài khoản trên Nền tảng Google Cloud và thao tác thành thạo trong Nền tảng Google Cloud.
 • Nếu muốn thiết lập nguồn bằng Google Pub/Sub trong Shopify, bạn phải có quyền truy cập quản trị theo dõi ứng dụng.
 • Người dùng thiết lập tính năng theo dõi ứng dụng và chủ sở hữu tổ chức sẽ nhận được email thông báo tạo hoặc xóa nguồn thành công. Email thông báo xảy ra lỗi khi theo dõi ứng dụng thì chỉ người dùng thiết lập tính năng đó mới nhận được.
 • Chỉ có thể đặt một nguồn cho mỗi tổ chức.
 • Tính năng theo dõi ứng dụng chỉ theo dõi những thay đổi mà ứng dụng chung, riêng và tùy chỉnh thực hiện đối với khách hàng và đơn hàng.

Thiết lập Nền tảng Google Cloud Pub/Sub

Để thiết lập tính năng theo dõi ứng dụng đối với tổ chức, bạn cần thiết lập nguồn trong Shopify để gửi sự kiện đến Nền tảng Google Cloud Pub/Sub.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Theo dõi ứng dụng.
 2. Nhấp vào Tạo nguồn.
 3. Sao chép giá trị trong Email tài khoản dịch vụ.
 4. Trong chủ đề Nền tảng Google Cloud Pub/Sub, nhập giá trị Email tài khoản dịch vụ làm thành viên có vai trò là Nhà phát hành Pub/Sub.
 5. Sao chép những thông tin sau từ Pub/Sub và nhập vào trang Tạo nguồn: - ID dự án. ID dự án phải là chuỗi từ 6 đến 30 ký tự, bắt đầu bằng chữ cái và bao gồm chữ thường, chữ số hoặc dấu gạch nối.

  • ID chủ đề. ID chủ đề phải là chuỗi có độ dài dưới 255 ký tự và bắt đầu bằng chữ cái.
 6. Nhấp vào Tạo nguồn.

Người dùng tạo nguồn và chủ sở hữu tổ chức sẽ nhận được email thông báo đang đăng sự kiện trong ứng dụng lên Google Pub/Sub.

Nếu xảy ra lỗi khi theo dõi sự kiện, chỉ người dùng tạo nguồn sẽ nhận được email thông báo lỗi. Email sẽ được gửi trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi quan trọng về API
 • Xảy ra lỗi khi tạo hoặc xóa nguồn
 • Xảy ra lỗi theo dõi ứng dụng khi thêm hoặc xóa cửa hàng trong tổ chức

Sau khi nguồn hoạt động, bạn có thể truy xuất dữ liệu hoạt động của ứng dụng từ Google Pub/Sub và gửi cho người sử dụng dữ liệu. Có nhiều cách để tích hợp thông tin bạn nhận được từ Google Pub/Sub với các dịch vụ đi kèm sản phẩm, có thể sử dụng quy trình dữ liệu của Google hoặc viết tập lệnh của riêng bạn dưới dạng Chức năng đám mây chạy bằng Yếu tố kích hoạt của Google Cloud Pub/Sub.

Hủy kích hoạt Nền tảng Google Cloud Pub/Sub

Nếu cần hủy kích hoạt tính năng theo dõi ứng dụng đối với tổ chức hoặc muốn kích hoạt nguồn mới để theo dõi sự kiện, bạn có thể xóa nguồn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Theo dõi ứng dụng.
 2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác.
 3. Nhấp vào Xóa nguồn.

Người dùng tạo nguồn và chủ sở hữu tổ chức sẽ nhận được email thông báo đã xóa nguồn. Sau khi xóa nguồn, bạn có thể tạo nguồn mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí