Theo dõi doanh số BFCM từ trang quản trị tổ chức trên Shopify

Trong khi các cửa hàng thuộc tổ chức của bạn chuẩn bị cho Black Friday và Cyber Monday (BFCM), bạn có thể chuẩn bị theo dõi doanh số BFCM trong toàn tổ chức.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, thẻ ở đầu trang Tổng quan trong trang quản trị tổ chức trên Shopify cho phép bạn đặt mục tiêu doanh số cho mỗi cửa hàng thuộc tổ chức của bạn tham gia BFCM. Ngay cả khi các cửa hàng của bạn không tham gia BFCM, bạn vẫn có thể đặt mục tiêu doanh số.

Trong suốt thời gian BFCM kéo dài từ thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 lúc 12:00 SA UTC+10 đến thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 lúc 11:59 CH UTC+10, bạn có thể theo dõi:

  • tổng doanh số của tổ chức
  • hiệu suất kinh doanh của mỗi cửa hàng
  • thông báo khi đạt tới mục tiêu
  • số lượng mục tiêu đạt được trong tổ chức

Nếu bạn đã thu về doanh số trong mùa BFCM năm trước, bạn có thể chuyển đổi giữa các mục tiêu năm nay và tổng doanh số năm ngoái.

Đặt mục tiêu doanh số BFCM

Bạn có thể bắt đầu đặt mục tiêu doanh số vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020 lúc 12:00 SA UTC+10 và tiếp tục đặt hoặc thay đổi mục tiêu doanh số cho đến thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 lúc 11:59 CH UTC+10.

Nếu bạn đã thu về doanh số trong mùa BFCM năm 2019, theo mặc định, những khoản tiền đó sẽ được nhập làm mục tiêu doanh số 2020 để tham khảo. Nếu cửa hàng không có dữ liệu doanh số, giá trị mặc định là 0.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị tổ chức trên Shopify, vào mục Tổng quan.

  2. Trong thẻ Black Friday đến Cyber Monday, nhấp vào Quản lý mục tiêu doanh số.

  3. Trong cột Mục tiêu doanh số cho BFCM 2020, nhập số tiền doanh số bạn muốn đạt đến hoặc vượt qua cho mỗi cửa hàng.

  4. Nhấp vào Done (Đã xong).

Theo dõi hiệu suất kinh doanh trong mùa BFCM

Bạn có thể theo dõi hiệu suất kinh doanh của cả tổ chức từ thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 lúc 12:00 SA UTC+10 cho đến thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 lúc 11:59 CH UTC+10. Hiệu suất kinh doanh được cập nhật tự động và đều đặn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị tổ chức trên Shopify, vào mục Tổng quan. Thẻ Black Friday đến Cyber Monday hiển thị tổng doanh số của tổ chức.

  2. Để hiển thị hiệu suất kinh doanh cho các cửa hàng trong tổ chức của bạn, nhấp vào Theo dõi doanh số của cửa hàng.

Xem lại kết quả sau mùa BFCM

Sau mùa BFCM, bạn vẫn có thể xem lại kết quả kinh doanh cuối cùng bằng cách nhấp vào Hôm nay ở đầu trang Tổng quan, rồi nhấp vào Black Friday đến Cyber Monday.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí