Shopify Flow

Để sử dụng Shopify Flow ở cấp cửa hàng, tải xuống ứng dụng Flow trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Để tự động hóa, chọn các yếu tố kích hoạt, điều kiệnthao tác.

Liệt kê các thành phần của quy trình làm việc, mô tả và đưa ra ví dụ.
Thành phần quy trình làm việc Mô tả Ví dụ
Yếu tố kích hoạt Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc và có thể là điều gì đó xảy ra trong cửa hàng hoặc ứng dụng. Đơn hàng mới được tạo trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
Điều kiện Điều kiện xác định có thực hiện hành động hay không dựa trên điều kiện bạn đặt ra. Điều kiện được thiết lập để kiểm tra tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng có trên $200 không.
Thao tác Thao tác là thay đổi được thực hiện với cửa hàng hoặc trong ứng dụng nếu đáp ứng điều kiện và sẽ kết thúc quy trình làm việc. Nếu tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng trên $200, thẻ sẽ được thêm vào tài khoản khách hàng đã đặt đơn hàng.

Flow ở cấp tổ chức

Hình ảnh hiển thị mục menu Flow cấp tổ chức

Nếu bạn có quyền truy cập vào Flow ở cấp tổ chức, bạn có thể thực hiện những thao tác sau tại tất cả các cửa hàng trong tổ chức bằng Flow:

  • tạo và chỉnh sửa quy trình làm việc
  • kích hoạt quy trình làm việc trong cửa hàng mà không cần cài đặt ứng dụng Flow
  • sao chép quy trình làm việc trực tiếp từ một cửa hàng sang cửa hàng khác

Quyền truy cập này cho phép người dùng quản lý các quy trình làm việc của mọi cửa hàng, mà không cần đăng nhập vào từng cửa hàng riêng lẻ.

Nếu muốn cấp cho người dùng quyền truy cập vào Flow chỉ dành cho cửa hàng cụ thể, bạn có thể cài đặt ứng dụng Flow tại cửa hàng đó và cấp quyền truy cập vào ứng dụng cấp cửa hàng cho họ, thay vì quyền truy cập vào Flow cấp tổ chức.

Vì Flow có sẵn ở cấp tổ chức, gỡ cài đặt ứng dụng Flow trên cửa hàng cụ thể không tự động tắt quy trình làm việc của cửa hàng đó. Để ngăn quy trình làm việc hoạt động trên cửa hàng cụ thể, bạn cần tự tắt các quy trình làm việc này. Bạn có thể thực hiện thao tác này trong trang quản trị Shopify bằng ứng dụng Flow trước khi gỡ cài đặt ứng dụng, hoặc trong trang quản trị tổ chức Shopify trên trang Flow.

Liên kết có liên quan

Liên kết của nhà phát triển có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí