Tự động hóa giữa những ứng dụng có trình kết nối

Trình kết nối cho phép bạn bắt đầu và kết thúc quy trình làm việc bằng yếu tố kích hoạt hoặc thao tác do ứng dụng trong Shopify xây dựng hoặc ứng dụng đã cài đặt có trình kết nối.

Thiết lập các yếu tố kích hoạt và thao tác mà ứng dụng yêu thích của bạn tạo ra, để các yếu tố, thao tác này bắt đầu và kết thúc quy trình làm việc tự động. Khi bạn sử dụng yếu tố kích hoạt, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu đến Flow. Khi bạn sử dụng thao tác, Flow sẽ gửi thông tin đến ứng dụng.

Ứng dụng hoạt động với Flow

Nếu bạn đã cài đặt một trong những ứng dụng dưới đây, yếu tố kích hoạt và thao tác tùy chỉnh của ứng dụng sẽ tự động sẵn sàng cho bạn sử dụng trong Flow. Đối với một số ứng dụng, bạn cần đăng ký gói trả phí.

Bạn có thể tải xuống, nhập dữ liệu và tùy chỉnh bất kỳ quy trình làm việc ví dụ nào dưới đây. Tìm hiểu về cách sử dụng trình kết nối trong quy trình làm việc.

Algolia

Algolia

Asana

Asana

Back In Stock

Hàng về thêm

Bronto

Bronto

Bulk Discounts

Bulk Discounts

Callback

Callback

Covet.pics

Covet.pics

Conjured Referrals

Conjured Referrals

Customer Tagger

Customer Tagger

dotdigital

dotdigital

Edit Order by Cleverific

Edit Order by Cleverific

Emarsys

Emarsys

Enquire

Enquire

Google Sheets

Google Trang tính

Gorgias

Gorgias

Growave

Growave

In Stock Alerts

In Stock Alerts

Klaviyo

Klaviyo

Klevu Search

Klevu Search

Launchpad

Launchpad

Littledata

Littledata

Loox

Loox

LoyaltyLion

LoyaltyLion

Mesa

Mesa

Nosto

Nosto

Okendo

Okendo

Order Merger

Omnisend

Order Merger

Order Merger

Order Tagger

Order Tagger

persosa

Persosa

Plobal Apps

Plobal Apps

Pre-order Manager

Pre-order Manager

PushOwl

PushOwl

ReConvert

ReConvert

Rise.ai

Rise.ai

SaveMySales

SaveMySales

Scribeless

Scribeless

Slack

Slack

Smile.io

Smile.io

SMSBump

SMSBump

Stamped.io Reviews

Stamped.io Reviews

Swell Rewards

Swell Rewards

Tapcart

Tapcart

Tobi

Tobi

Tracktor

Tracktor

Trello

Trello

Wholesale channel

Kênh bán buôn

Wishlist Plus

Wishlist Plus

Yotpo

Yotpo


Algolia

Algolia

Xây dựng trải nghiệm tìm kiếm và phát hiện sản phẩm giúp tăng lượt chuyển đổi ở quy mô lớn trong cửa hàng bằng Algolia.

Yếu tố kích hoạt

 • Tìm kiếm hàng đầu - Bắt đầu hằng ngày và truy xuất các tìm kiếm hàng đầu được thực hiện trong cửa hàng cũng như các kết quả phổ biến nhất.
 • Tìm kiếm hàng đầu không có kết quả - Bắt đầu hằng ngày và truy xuất các tìm kiếm không có kết quả trong cửa hàng.
 • Tạm dừng lập chỉ mục - Bắt đầu khi tạm dừng lập chỉ mục tìm kiếm trong Algolia.

Ví dụ


Asana

Asana

Tổ chức các tác vụ nhóm và thông tin liên quan đến cửa hàng trong Asana.

Thao tác

 • Tạo tác vụ Asana - Tạo một tác vụ mới trong dự án Asana.

Ví dụ


Hàng về thêm

Back In Stock

Thông báo cho khách hàng của bạn khi có sản phẩm bằng Back in Stock.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã thay đổi nhu cầu mẫu mã sản phẩm - Bắt đầu quy trình làm việc khi nhu cầu về mẫu mã sản phẩm tăng.

Ví dụ


Bronto

Bronto

Tạo chiến dịch tiếp thị qua email dựa trên dữ liệu bằng Bronto. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Bronto với Shopify Plus.

Thao tác

 • Thêm khách hàng vào danh sách Bronto - Thêm khách hàng vào danh sách cụ thể. Có thể phân khúc danh sách trong Bronto chi tiết hơn, hoặc kích hoạt chuỗi email sau khi thêm khách hàng. Tìm hiểu thêm về thao tác này trong hồ sơ của Bronto.

Ví dụ


Bulk Discounts

Bulk Discounts

Tạo mã giảm giá hàng loạt bằng Bulk Discounts.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo mã giảm giá - Bắt đầu khi Bulk Discounts tạo 100 mã giảm giá. Nếu bạn tạo 500 mã giảm giá, yếu tố kích hoạt này sẽ chạy năm lần.

Ví dụ


Callback

Callback

Thêm chức năng lên lịch gọi điện thoại vào cửa hàng bằng Callback.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã yêu cầu gọi lại - Bắt đầu khi yêu cầu cuộc gọi lại mới.

Ví dụ


Covet.pics

Covet

Mời khách hàng tải lên hình ảnh của họ bằng Covet.pics.

Yếu tố kích hoạt

 • Yêu cầu hình ảnh - Bắt đầu khi Covet.pics yêu cầu hình ảnh của khách hàng.

Ví dụ


Conjured Referrals

Conjured

Tăng doanh số bằng chương trình giới thiệu có thể tùy chỉnh bằng Conjured Referrals. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối của Conjured Referrals trong tài liệu Conjured Referrals.

Yếu tố kích hoạt

 • Đăng ký người ủng hộ - Bắt đầu khi người ủng hộ nhập tên/địa chỉ email trong chương trình giới thiệu của bạn.

 • Đăng ký bạn bè - Bắt đầu khi một người bạn nhập tên/địa chỉ email của họ để đổi mã giảm giá trong chương trình giới thiệu của bạn.

 • Người ủng hộ đã chia sẻ - Bắt đầu khi người ủng hộ chia sẻ một liên kết giới thiệu.

 • Giới thiệu thành công - Bắt đầu sau khi Bạn bè đặt hàng bằng giảm giá đã đổi, nếu đơn hàng không bị hủy/hoàn tiền, khi gửi đi email Phần thưởng cho người ủng hộ.

Ví dụ


Customer Tagger

Customer Tagger

Tận dụng sức mạnh của tự động hoá để kích hoạt các quy trình làm việc sáng tạo sau khi Customer Tagger áp dụng thẻ cho đơn hàng của một khách hàng. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập trình kết nối Flow của Customer Tagger tại đây. Xem hướng dẫn mẫu về trường hợp sử dụng cụ thể tại đây.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã xử lý đơn hàng - Bắt đầu khi một đơn hàng đã được xử lý bằng ứng dụng Customer Tagger

Ví dụ


dotdigital Engagement Cloud

dotdigital

Tạo chiến dịch tiếp thị dựa trên dữ liệu bằng dotdigital Engagement Cloud. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng dotdigital với Shopify Plus.

Thao tác

 • Thêm vào chương trình tiếp thị - Thêm khách hàng vào một chương trình tiếp thị omnichannel đang có trong dotdigital (ví dụ email, SMS, thông báo đẩy, Facebook Messenger và chương trình khác).

 • Tạo hoặc cập nhật liên hệ - tạo liên hệ hoặc cập nhật nếu liên hệ đã có sẵn.

Ví dụ


Edit Order by Cleverific

Edit Order by Cleverific

Chỉnh sửa đơn hàng và gửi yêu cầu thanh toán cho các thay đổi bằng Edit Order by Cleverific.

Thao tác

 • Chỉnh sửa và thêm mặt hàng - Thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào đơn hàng trong Edit Order. Ứng dụng này hủy đơn hàng ban đầu và tạo một đơn hàng sao chép để thay thế. Các mặt hàng bổ sung được thêm vào đơn hàng sao chép. Lưu ý: Để sử dụng thao tác này, bạn cần tạo mẫu mặt hàng trong Edit Order. Hướng dẫn chi tiết có trong Edit Order.

Ví dụ


Emarsys

Emarys

Mang đến trải nghiệm đa kênh cá nhân hóa đích thực bằng cách tích hợp các ứng dụng theo từng ngành vào nền tảng tương tác khách hàng Emarsys. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Emarsys với Shopify Plus.

Yếu tố kích hoạt

 • Ý kiến phản hồi tích cực sau khi mua hàng - Kích hoạt sự kiện trong Emarsys sau khi có người đăng đánh giá tích cực về sản phẩm.

 • Ý kiến phản hồi tiêu cực sau khi mua hàng - Kích hoạt sự kiện trong Emarsys sau khi có người đăng đánh giá tiêu cực về sản phẩm.

 • Giảm giá sản phẩm trong danh sách muốn mua - Kích hoạt sự kiện trong Emarsys để thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm trong danh sách muốn mua đang được giảm giá.

 • Sản phẩm trong danh sách muốn mua đã về thêm hàng - Kích hoạt sự kiện trong Emarsys để thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm trong danh sách muốn mua đã về thêm hàng.

 • Lời nhắc về danh sách muốn mua - Kích hoạt sự kiện trong Emarsys để nhắc khách hàng rằng họ có sản phẩm trong danh sách muốn mua.

 • Giới thiệu bạn bè (Khách hàng thân thiết) - Kích hoạt sự kiện trong Emarsys sau khi một người bạn đặt đơn hàng bằng ưu đãi giảm giá đã đổi và tặng lại ưu đãi Khách hàng thân thiết của Emarsys.

 • Cài đặt thông tin liên hệ - Đặt trường khách hàng thành một giá trị nhất định trong cơ sở dữ liệu liên hệ của Emarsys.

 • Kích hoạt sự kiện bên ngoài (chung) - Kích hoạt sự kiện bên ngoài trong Emarsys.

Ví dụ


Enquire Post-Purchase Surveys

Enquire Post-Purchase Surveys

Tìm hiểu thêm về khách hàng của bạn và hiểu được hoạt động tiếp thị nhờ Enquire Post-Purchase Surveys. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối này trong trang web của Enquire.

Yếu tố kích hoạt

 • Phản hồi khảo sát mới - Bắt đầu khi khách hàng phản hồi khảo sát sau khi mua.

Ví dụ


Google Trang tính

Google Sheets

Tạo và chỉnh sửa bảng tính cùng các bảng tính khác bằng Google Trang tính. Flow chứa trình kết nối Google Trang tính.

Thao tác

 • Thêm hàng vào bảng tính - Thêm hàng vào cuối Google Trang tính. Sử dụng dấu phẩy để phân tách các giá trị thành nhiều cột trên hàng. Nếu các giá trị bạn muốn thêm có chứa dấu phẩy, bạn cần sử dụng bộ lọc Liquid để xóa hoặc thay thế các giá trị đó. Ví dụ: Để xóa dấu phẩy, bạn có thể sử dụng mã: {{ product.title | remove: ',' }}. Để thay thế dấu phẩy bằng ký tự khác như dấu gạch ngang (-), bạn có thể sử dụng mã:{{ product.title | replace: ',', '-' }}.

Ví dụ


Gorgias

Gorgias

Quản lý hỗ trợ khách hàng và trò chuyện trực tiếp tất cả trong một bằng Gorgias.

Thao tác

 • Tạo ticket - Tạo ticket chứa một ghi chú nội bộ duy nhất trong Gorgias.

Ví dụ


Growave

Growave

Tiếp cận đối tượng, tương tác và tăng lượt chuyển đổi một cách dễ dàng bằng Growave. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối này trong Trung tâm trợ giúp của Growave.

Yếu tố kích hoạt

 • Mặt hàng yêu thích của khách hàng đã về thêm - Bắt đầu khi một sản phẩm trong danh sách mong muốn về thêm hàng
 • Mặt hàng yêu thích của khách hàng đang chờ - Bắt đầu khi khách hàng nhập địa chỉ email để lưu danh sách mong muốn
 • Sản phẩm ưu tiên của khách hàng còn hàng - Kích hoạt khi mẫu mã sản phẩm trong danh sách mong muốn về thêm hàng
 • Sản phẩm trong danh sách mong muốn của khách hàng sẽ sớm hết hàng - Bắt đầu khi sản phẩm trong danh sách mong muốn sắp hết hàng trong kho
 • Sản phẩm trong danh sách mong muốn của khách hàng đang giảm giá - Kích hoạt khi sản phẩm trong danh sách mong muốn đang giảm giá
 • Xin Yêu cầu đánh giá mặt hàng đã mua gần đây - Bắt đầu khi bạn cài đặt Growave xin đánh giá sau khi có mặt hàng được mua
 • Có người đưa ra đánh giá - Bắt đầu khi có đánh giá được gửi đi
 • Có người đặt câu hỏi - Bắt đầu khi có câu hỏi về sản phẩm

Ví dụ


In Stock Alerts

In Stock Alerts

Thông báo cho khách hàng khi sản phẩm về thêm hàng bằng In Stock Alerts.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã đăng ký nhận thông báo về thêm hàng - Bắt đầu khi khách hàng đăng ký nhận thông báo sản phẩm về thêm hàng.

Ví dụ


Klaviyo

Klaviyo

Tạo chiến dịch tiếp thị qua email và mạng xã hội linh hoạt bằng Klaviyo.

Thao tác

 • Theo dõi sự kiện - Gửi dữ liệu trong quy trình làm việc đến Klaviyo dưới dạng sự kiện. Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thao tác này có trong Klaviyo.

Ví dụ


Klevu Search

Xây dựng tìm kiếm tự học và trải nghiệm phát hiện bằng Klevu Search.

Yếu tố kích hoạt

 • Tìm kiếm hàng đầu - Truy xuất các tìm kiếm hàng đầu thực hiện trong cửa hàng và các tìm kiếm hàng đầu không có kết quả.

Thao tác

 • Quảng cáo hoặc ngưng quảng cáo sản phẩm trong tìm kiếm - Quảng cáo hoặc ngưng quảng cáo sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của Klevu bằng cách thiết lập điểm thúc đẩy dựa trên số lượng hàng trong kho.

Ví dụ


Launchpad

Launchpad

Sử dụng Launchpad để lên lịch, điều phối và thực hiện những sự kiện như giảm giá, xả hàng và tái nhập kho. Tìm hiểu thêm tại đây.

Yếu tố kích hoạt

 • Bắt đầu sự kiện - Bắt đầu khi sự kiện Launchpad bắt đầu

 • Kết thúc sự kiện - Bắt đầu khi sự kiện Launchpad kết thúc

Ví dụ


Littledata

Littledata

Đồng bộ cửa hàng Shopify, quảng cáo trả phí và giải pháp gói đăng ký của bạn với Google Analytics bằng Littledata.

Thao tác

 • Sự kiện khách hàng Google Analytics - Gửi sự kiện tùy chỉnh đến Google Analytics dựa trên hành vi khách hàng
 • Sự kiện đặt hàng Google Analytics - Gửi sự kiện tùy chỉnh đến Google Analytics và liên kết sự kiện đó với khách đã đặt hàng

Ví dụ


Loox Photo Reviews

Loox

Thu thập đánh giá ảnh và hiển thị trong phòng trưng bày nghệ thuật bằng Loox.

Thao tác

 • Đánh giá mới - Bắt đầu khi nhận được đánh giá mới.

Ví dụ


LoyaltyLion

LoyaltyLion

Quản lý khách hàng thân thiết và chương trình giới thiệu bằng Loyaltylion. Truy cập Loyaltylion để xem hướng dẫn sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác.

Yếu tố kích hoạt

 • Khách hàng giảm cấp - Bắt đầu khi cấp độ trung thành của khách hàng giảm.
 • Khách hàng thăng cấp - Bắt đầu khi cấp độ trung thành của khách hàng tăng.
 • 7 ngày nữa đến sinh nhật của khách hàng - Bắt đầu 7 ngày trước sinh nhật của khách hàng.
 • Hôm nay là sinh nhật khách hàng - Bắt đầu vào ngày sinh nhật khách hàng.
 • Khách hàng có đủ điểm để nhận thưởng - Bắt đầu khi khách hàng có đủ điểm để đổi phần thưởng ở hạng khách hàng thân thiết của họ.
 • Khách hàng chuyển vào phân khúc “Nguy cơ" - Bắt đầu khi khách hàng gia nhập phân khúc mức độ trung thành “Nguy cơ".
 • Khách hàng chuyển vào phân khúc "Trung thành" - Bắt đầu khi khách hàng gia nhập phân khúc mức độ trung thành "Trung thành".
 • Khách hàng được chuyển vào phân khúc "Winning Back" - Bắt đầu khi khách hàng vào phân khúc khách hàng thân thiết "Winning Back".

Thao tác

 • Thêm điểm - Thêm điểm cho khách hàng trong LoyaltyLion.
 • Thay đổi hạng -thay đổi hạng khách hàng thân thiết của khách hàng trong LoyaltyLion.

Ví dụ


Mesa

Mesa

Phát triển cửa hàng trực tuyến của bạn với khả năng tự động hóa thương mại điện tử trong Mesa.

Yếu tố kích hoạt

 • Đầu ra Mesa - Bắt đầu yêu cầu tự động hóa khi Mesa gửi dữ liệu đến Flow

Thao tác

 • Gửi đến Mesa - Gửi dữ liệu đến Mesa để bắt đầu tự động hóa

Nosto

Nosto

Tạo trải nghiệm mua sắm nhất quán và cá nhân hóa dựa trên hành vi khách hàng bằng Nosto. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối này trong Trung tâm trợ giúp của Nosto.

Thao tác

 • Thêm khách hàng vào phân khúc Nosto - Thêm khách hàng vào phân khúc Nosto, cho phép trải nghiệm cá nhân hóa khi họ xem cửa hàng trực tuyến.

Ví dụ


Okendo

Okendo

Thu thập xếp hạng, đánh giá, ảnh/video sản phẩm, UGC, hỏi đáp và ý kiến phản hồi bằng Okendo. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối này trong tài liệu của Okendo.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo đánh giá Okendo - Bắt đầu khi gửi đánh giá.

Ví dụ


Omnisend

Omnisend

Khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên, kích hoạt lại khách hàng đã mất và tương tác với họ suốt vòng đời bằng email, SMS, thông báo đẩy và các kênh khác trong một nền tảng, Omnisend.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối này trong tài liệu Omnisend.

Thao tác

 • Tạo hoặc cập nhật thông tin khách hàng - Tạo khách hàng mới hoặc cập nhật dữ liệu khách hàng hiện có trong tài khoản của khách hàng trên Omnisend.

 • Theo dõi sự kiện - Đẩy sự kiện vào tài khoản Omnisend của bạn để kích hoạt quy trình làm việc.

Ví dụ


Order Merger

Order Merger

Kết hợp các đơn hàng thành một đơn hàng bằng Order Merger.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã hợp nhất đơn hàng - Bắt đầu khi hợp nhất đơn hàng bằng Order Merger.

Ví dụ


Order Tagger

Order Tagger

Tận dụng sức mạnh của tự động hóa để kích hoạt các quy trình làm việc sáng tạo sau khi Order Tagger áp dụng thẻ cho đơn hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập trình kết nối Flow của Order Tagger tại đây. Để biết hướng dẫn mẫu về trường hợp sử dụng cụ thể, xem tại đây.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã xử lý đơn hàng - Bắt đầu khi một đơn hàng đã được xử lý bằng ứng dụng Order Tagger.

Ví dụ


Persosa

Persosa

Cá nhân hóa toàn bộ hành trình khách hàng bằng cách khai thác dữ liệu thời gian thực với Persosa.

Yếu tố kích hoạt

 • Phiên mới - Bắt đầu khi khách truy cập bắt đầu một phiên mới.
 • Đã đặt thuộc tính - Bắt đầu khi đặt thuộc tính cho danh tính.
 • Đã đặt tra cứu -- Bắt đầu khi đặt Tra cứu cho danh tính.

Thao tác

 • Đặt thuộc tính - Đặt thuộc tính trên Danh tính.

Ví dụ


Plobal Apps

Plobal Apps

Tạo ứng dụng di động iOS, Android và Google Instant gốc cho cửa hàng Shopify bằng Plobal Apps.

Thao tác

 • Thông báo đẩy cá nhân - Gửi thông báo đẩy cho tất cả người dùng ứng dụng cho thiết bị di động.
 • Gửi chiến dịch đẩy - Gửi thông báo đẩy cho một người dùng ứng dụng cho thiết bị di động.

Ví dụ


Pre-order Manager

Pre-order Manager

Chấp nhận đơn hàng đặt trước bằng Pre-order Manager.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo đơn hàng đặt trước - Bắt đầu khi tạo đơn hàng đặt trước trong Pre-order Manager.

Ví dụ


Thông báo đẩy trên trang web của PushOwl

PushOwl

Chuyển đổi khách truy cập một lần thành khách hàng trung thành bằng thông báo đẩy trong Pushowl. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối này trong Trung tâm trợ giúp Pushowl.

Thao tác

 • Gửi thông báo đẩy - Gửi thông báo đẩy qua trình duyệt cho người đăng ký.
 • Gửi chiến dịch đẩy - Gửi thông báo đẩy qua trình duyệt cho tất cả người đăng ký.

Ví dụ


ReConvert

ReConvert

ReConvert giúp tăng doanh số bán hàng bằng cách tối ưu hóa trang cảm ơn với nhiều khả năng bán thêm và bán chéo. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng trình kết nối này trong tài liệu của ReConvert.

Yếu tố kích hoạt

 • Khách hàng gửi thông tin về ngày sinh - Bắt đầu khi khách hàng gửi thông tin về ngày sinh trên trang cảm ơn.

 • Khách hàng gửi bình luận về sản phẩm - Bắt đầu khi khách hàng gửi bình luận về sản phẩm trên trang cảm ơn.

 • Khách hàng trả lời câu hỏi - Bắt đầu khi khách hàng gửi câu trả lời cho khảo sát sau mua trong trang cảm ơn.

 • Khách hàng theo dõi đơn hàng - Bắt đầu khi khách hàng nhấp vào nút theo dõi trong trang cảm ơn.

 • Khách hàng sử dụng ReConvert - Bắt đầu khi khách hàng đặt đơn hàng bằng một trong các tiện ích của ReConvert.

Thao tác

 • Cập nhật ngày sinh của khách hàng - Cập nhật ngày sinh của khách hàng trong ReConvert.

Ví dụ


Rise.ai

Rise.ai

Thưởng thẻ quà tặng và điểm tín dụng cửa hàng cho khách hàng bằng Rise.ai.

Thao tác

 • Phát hành thẻ quà tặng - Phát hành và gửi email thẻ quà tặng cho khách hàng.

Ví dụ


SaveMySales

SaveMySales

Tương tác với khách hàng qua chiến lược SMS được cá nhân hóa bằng SaveMySales. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối SaveMySales trong tài liệu SaveMysales.

Thao tác

 • Gửi tin nhắn văn bản - Dùng SaveMySales để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng.

Ví dụ


Scribeless

Scribeless

Cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng doanh số bằng cách gửi thư viết tay cho khách hàng qua Scribeless. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối Scribeless trong tài liệu của Scribeless.

Thao tác

 • Thêm người nhận mới - Thêm khách hàng vào chiến dịch tiếp thị Scribeless hiện có

Ví dụ


Slack

Slack

Slack kết hợp truyền thông và hợp tác nhóm vào một nền tảng nhắn tin.

Thao tác

 • Gửi tin nhắn Slack - Gửi tin nhắn đến bất kỳ người dùng hoặc kênh nào trong đội ngũ Slack.

Ví dụ


Smile.io

Smile.io

Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết và chương trình giới thiệu bằng Smile.io.

Thao tác

 • Gửi hoạt động Smile - Gửi dữ liệu trong quy trình làm việc đến Smile.io dưới dạng hoạt động. Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thao tác này có trong Smile.io.

Ví dụ


SMSBump

SMSBump

Giao tiếp với khách hàng qua tin nhắn SMS bằng SMSBump.

Thao tác

 • Gửi tin nhắn SMS bằng SMSBump - Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng bằng SMSBump.

Ví dụ


SMS + Facebook Messenger của Tobi

Tobi

Khôi phục đơn hàng bằng Tobi, một bot SMS và Messenger Facebook.

Thao tác

 • Gửi tin nhắn SMS bằng Tobi - Gửi tin nhắn SMS đến một số cụ thể sau sự kiện.

Ví dụ


Stamped.io Reviews

Stamped.io Reviews

Quản lý đánh giá của khách hàng bằng Stamped.io Reviews.

Yếu tố kích hoạt

 • Đánh giá mới - Bắt đầu khi khách hàng gửi đánh giá sản phẩm mới.
 • Câu hỏi mới - Bắt đầu khi khách hàng gửi câu hỏi mới.
 • Chỉ số thiện cảm của khách hàng mới - Bắt đầu khi khách gửi câu trả lời về chỉ số thiện cảm của khách hàng (NPS).

Thao tác

 • Dừng khảo sát xin đánh giá - Hủy email xin đánh giá đã lên lịch.

Ví dụ


Swell Rewards

Swell Rewards

Quản lý chương trình giới thiệu và chương trình khách hàng thân thiết bằng Swell Rewards.

Thao tác

 • Thưởng điểm - Thêm điểm cho khách hàng trong Swell Rewards.

Ví dụ


Tapcart

Tapcart

Xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động cho cửa hàng bằng Tapcart.

Thao tác

 • Gửi thông báo đẩy - Gửi thông báo đẩy cho khách hàng bằng ứng dụng cho thiết bị di động Tapcart.

Ví dụ


Tracktor

Traktor

Giảm chi phí hỗ trợ và đảm bảo khách hàng luôn biết thông tin nhờ quản lý trải nghiệm sau mua trong Tracktor. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình kết nối của Tracktor trong tài liệu hướng dẫn của Tracktor.

Yếu tố kích hoạt

 • Thay đổi trạng thái Tracktor - Kích hoạt quy trình làm việc khi trạng thái theo dõi gói hàng hoặc trạng thái đơn hàng thay đổi

Ví dụ


Trello

Trello

Sắp xếp tác vụ cho đội ngũ của bạn bằng Trello. Flow chứa trình kết nối Trello.

Thao tác

 • Tạo thẻ Trello - Tạo thẻ trong bảng Trello.

Ví dụ


Kênh bán buôn

Wholesale channel

Xây dựng cửa hàng cho người mua số lượng lớn bằng Kênh bán buôn.

Yếu tố kích hoạt

 • Đăng ký khách hàng - Bắt đầu khi khách hàng đăng ký tài khoản bán buôn. Bạn cần bật đăng ký tài khoản để sử dụng yếu tố kích hoạt này.

Thao tác

 • Phê duyệt đăng ký của khách hàng - Phê duyệt yêu cầu truy cập vào cửa hàng bán buôn của khách hàng.
 • Từ chối đăng ký của khách hàng - Từ chối yêu cầu truy cập vào cửa hàng bán buôn của khách hàng.

Ví dụ


Wishlist Plus

Wishlist Plus

Quản lý danh sách mong muốn của khách hàng bằng Wishlist Plus.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn - Bắt đầu khi khách hàng thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn.

Ví dụ


Đánh giá qua Yotpo

Yotpo

Thu thập đánh giá sản phẩm, đánh giá trang web và đánh giá ảnh bằng Yotpo.

Yếu tố kích hoạt

 • Đánh giá mới trên Yotpo - Bắt đầu khi đánh giá được tạo.
 • Đã cập nhật đánh giá trên Yotpo - Bắt đầu khi người kiểm duyệt cập nhật một đánh giá.

Ví dụ

Tạo quy trình làm việc bằng trình kết nối

Với trình kết nối, bạn có thể tạo quy trình làm việc bằng cách kết hợp các yếu tố kích hoạt và thao tác trong Shopify hoặc ứng dụng đã cài đặt có trình kết nối.

Để tạo một quy trình làm việc chứa trình kết nối:

 1. Cài đặt Shopify Flow.
 2. Cài đặt ứng dụng có trình kết nối.
 3. Thiết lập ứng dụng. Tùy theo ứng dụng, thao tác này có thể bao gồm tạo một tài khoản, đăng ký dịch vụ trả phí hoặc thêm thông tin về cửa hàng.
 4. Tạo quy trình làm việc trong Flow bằng cách thêm các phần sau: - Trình kích hoạt bắt đầu quy trình làm việc từ một sự kiện trong Shopify hoặc từ ứng dụng.
  • Điều kiện xác định có cần chạy quy trình làm việc hay không.
  • Thao tác kết thúc quy trình làm việc bằng tác vụ thực hiện tại cửa hàng hoặc ứng dụng.

Trình kết nối ở cấp tổ chức

Trình kết nối cho phép bạn bắt đầu và kết thúc quy trình làm việc bằng yếu tố kích hoạt hoặc thao tác do ứng dụng của Shopify thiết kế hoặc do ứng dụng bạn cài đặt để xây dựng trình kết nối thiết kế.

Để xem trình kết nối có sẵn, vào trang quản trị tổ chức Shopify và nhấp vào Flow > Connectors (Trình kết nối). Ứng dụng có trình kết nối chỉ xuất hiện trên trang Connectors (Trình kết nối) sau khi được cài đặt tại ít nhất một cửa hàng trong tổ chức. Để áp dụng quy trình làm việc cho một cửa hàng cụ thể, bạn cần cài đặt ứng dụng có trình kết nối trong cửa hàng đó.

Ví dụ: Bạn có bốn cửa hàng trong tổ chức và muốn bắt đầu sử dụng quy trình làm việc có trình kết nối ứng dụng khách hàng thân thiết. Nếu bạn điều hướng đến trang trình kết nối trước khi cài đặt ứng dụng, ứng dụng này sẽ không hiển thị và bạn không thể sử dụng trình kết nối đó để tạo quy trình làm việc.

Nếu bạn cài đặt ứng dụng khách hàng thân thiết trong một cửa hàng, bạn có thể sử dụng trình kết nối của ứng dụng trong những quy trình tại cửa hàng đó. Tuy nhiên, quy trình làm việc sẽ không chạy trong những cửa hàng khác trong tổ chức, cho đến khi bạn cài đặt ứng dụng trong những cửa hàng này.

Giới hạn và những vấn đề đã biết

 • Nếu bạn có quy trình làm việc sử dụng ứng dụng có trình kết nối và muốn chạy ứng dụng trong cửa hàng, cửa hàng đó cần cài đặt ứng dụng có trình kết nối.
 • Nếu bạn cần thay đổi cài đặt xác thực cho các trình kết nối Asana, Google Trang tính, Slack hoặc Trello, cửa hàng của bạn cần cài đặt bản sao của ứng dụng Flow. Để thay đổi cài đặt các trình kết nối này, bạn cần đăng nhập vào cửa hàng và dùng ứng dụng Flow.
 • Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng Flow trong cửa hàng, quy trình làm việc sẽ bị vô hiệu hóa trong cửa hàng đó. Các quy trình làm việc vẫn còn trong trang quản trị tổ chức Shopify, bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị tổ chức Plus và kích hoạt lại.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí