Gửi tin nhắn trong quy trình làm việc

Tạo quy trình làm việc có thể gửi tin nhắn cho bạn hoặc nhân viên. Ví dụ: Bạn có thể tạo một quy trình làm việc có thể gửi email cho bạn bất cứ khi nào bạn nhận được đơn hàng rủi ro cao.

Để gửi tin nhắn trong quy trình làm việc, chọn thao tác gửi tin nhắn. Thao tác này có thể do đối tác tạo, hoặc có thể là một trong những thao tác sau:

  • Gửi email: Sử dụng thao tác này để gửi email. Những email này được tự động gửi từ flow@shopify.com. Nếu bạn gặp khó khăn khi nhận email từ Flow, đảm bảo rằng email của bạn không lọc email từ địa chỉ này. Để gửi email đến nhiều người, phân tách địa chỉ email của họ bằng dấu phẩy. Bạn không thể sử dụng biến mẫu để tùy chỉnh địa chỉ.

  • Gửi yêu cầu HTTP: Kết nối quy trình làm việc với máy chủ web hoặc URL và gửi yêu cầu HTTP.

  • Gửi tin nhắn Slack : Kết nối Flow với Slack để có thể gửi tin nhắn đến các kênh Slack. Để kết nối Flow với Slack, bạn cần cung cấp thông tin xác thực Slack. Flow có thể gửi tin nhắn đến bất kỳ kênh Slack nào mà tài khoản Slack của bạn có quyền truy cập vào. Ví dụ: Nếu bạn muốn gửi tin nhắn đến kênh riêng tư, đảm bảo rằng người dùng Slack của bạn có vai trò và quyền truy cập vào những kênh này.

Khi gửi tin nhắn, nên thêm thông tin chi tiết về khách hàng, đơn hàng hoặc sản phẩm có liên quan. Để thêm những thông tin chi tiết này, bạn cần thêm biến mẫu vào tin nhắn.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí