Quản lý bảo mật người dùng cho tổ chức

Trong mục Người dùng > Bảo mật trong trang quản trị tổ chức Shopify, bạn có thể quản lý những gì người dùng có thể thực hiện trong tổ chức. Quản lý bảo mật bao gồm những tác vụ sau:

  • Thêm hoặc xóa miền đã xác minh.
  • Thiết lập xác thực SAML cho người dùng.
  • Chọn mức thực thi SAML bạn muốn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí