Đang đặt lại xác thực hai bước

Nếu bạn đã xác minh quyền sở hữu miền của mình, bạn có thể đặt lại xác thực hai bước cho người dùng trong tổ chức bị khóa tài khoản. Chỉ có thể đặt lại xác thực hai bước cho người dùng có địa chỉ email liên kết với miền đã xác minh.

Ví dụ: Tổ chức của bạn đã xác minh miền example.com. Hai người dùng trong tổ chức của bạn, Nguyễn Thị A và Nguyễn Văn B, đã bị khóa tài khoản. Nguyễn Thị A sử dụng địa chỉ email nguyenthia@example.com. Vì đây là địa chỉ email sử dụng miền bạn đã xác minh, bạn có thể đặt lại thông tin xác thực hai bước của Nguyễn Thị A. Nguyễn Văn B sử dụng địa chỉ email nguyenvanb@gmail.com. Đây là địa chỉ email sử dụng miền công cộng mà tổ chức của bạn không thể xác minh nên bạn không thể đặt lại thông tin xác thực hai bước của Nguyễn Văn B. Để lấy lại quyền truy cập, Nguyễn Văn B cần nhập mã khôi phục hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu không có mã khôi phục.

Đang đặt lại xác thực hai bước

Để đặt lại xác thực hai bước, cần có quyền truy cập Quản lý người dùng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, vào mục Users (Người dùng).
  2. Nhấp vào tên người dùng mà bạn cần đặt lại xác thực hai bước.
  3. Trong mục Security (Bảo mật), nhấp vào Reset authentication (Đặt lại xác thực).
  4. Xác nhận thông tin đăng nhập.
  5. Nhấp vào Reset (Đặt lại).

Sau khi bạn đặt lại xác thực hai bước của người dùng, người dùng sẽ được nhắc thiết lập phương thức xác thực hai bước mới nếu tổ chức của bạn yêu cầu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí