Truy cập vào Shopify Plus Academy từ trang quản trị tổ chức

Shopify Plus Academy là chương trình đào tạo trực tuyến dành riêng cho người sử dụng gói Shopify Plus. Chương trình gồm có các khóa tự học trực tuyến để giúp bạn tìm hiểu thêm về Shopify Plus, phương thức tốt nhất trong thương mại điện tử và tích hợp kỹ thuật. Bạn có thể truy cập Shopify Plus Academy từ trang quản trị tổ chức.

Các bước thực hiện

  1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

  2. Trong danh sách thả xuống, nhấp vào Plus Academy.

    Trang đăng nhập của Shopify Plus Academy sẽ mở ra trong tab trình duyệt khác.

  3. Để đăng nhập, nhập URL của cửa hàng Shopify Plus rồi nhấp vào Đăng nhập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí