Cửa hàng

Ngoài ra: Trang Cửa hàng trong trang quản trị tổ chức Shopify là tính năng chỉ dành cho gói Shopify Plus.

Xem và tạo cửa hàng mới trong tổ chức trên trang Cửa hàng.

Để truy cập vào trang Cửa hàng, bạn cần có quyền truy cập cấp tổ chức Quản lý cửa hàng.

Danh sách cửa hàng

Danh sách cửa hàng của bạn chứa tất cả các cửa hàng trong tổ chức, bao gồm cửa hàng thử nghiệm, cửa hàng mở rộng và cửa hàng đang chờ được bổ sung vào hợp đồng. Danh sách này hiển thị tên, loại, miền chính, đơn vị tiền tệ và kênh bán hàng đang hoạt động của cửa hàng.

Trạng thái cửa hàng

Trạng thái có thể có của cửa hàng.
Trạng thái Mô tả
Đang hoạt động

Cửa hàng đang hoạt động là cửa hàng được tạo đầy đủ, sẵn sàng bán hàng cho khách.

Cửa hàng đang hoạt động không nhất thiết phải mở cửa cho mọi người. Cửa hàng mới có thể cần một số cài đặt như thêm sản phẩm, nhân viên hoặc kênh bán hàng.

Đang chờ bổ sung vào hợp đồng

Cửa hàng đang chờ xử lý là cửa hàng mới tạo, có thể vượt quá giới hạn hợp đồng.

Cửa hàng đang chờ xử lý sẽ trở thành đang hoạt động sau khi bạn phê duyệt các khoản phí bổ sung và Shopify xử lý yêu cầu. Tham khảo mục Thêm cửa hàng dưới đây để biết thêm chi tiết.

Loại cửa hàng

Loại cửa hàng có thể có.
Loại cửa hàng Mô tả
Cửa hàng thanh toán Cửa hàng thanh toán là cửa hàng đầu tiên được mở trong hợp đồng và được xem là cửa hàng chính trong tổ chức của bạn. Có thể làm các công việc tài chính tại cửa hàng thanh toán như thanh toán. Nếu bạn cần thay đổi cửa hàng thanh toán trong tổ chức, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.
Mở rộng Cửa hàng mở rộng là cửa hàng bổ sung được mở để bổ sung cho cửa hàng chính. Cửa hàng này có thể nhằm mục đích bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ hoặc đơn vị tiền tệ.
Bán lẻ Cửa hàng được tạo chỉ để bán hàng trực tiếp.
Chỉ dành cho thành viên Cửa hàng được tạo để chỉ bán cho nhân viên hoặc số lượng thành viên nhất định.
Bán buôn Cửa hàng được tạo để bán cho doanh nghiệp khác.
Thử nghiệm Cửa hàng thử nghiệm được tạo để cho phép thương nhân thử nghiệm chủ đề, thương hiệu hoặc mã hóa tùy chỉnh. Cửa hàng thử nghiệm không nhằm bán sản phẩm.
Khác Cửa hàng được tạo vì lý do không có trong các loại cửa hàng khác.

Thông tin chi tiết cửa hàng

Để xem thêm thông tin về một cửa hàng cụ thể, nhấp vào tên cửa hàng trên trang Cửa hàng. Mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng) cung cấp thông tin chi tiết về cửa hàng, bao gồm những thông tin sau:

Thông tin có trên trang thông tin chi tiết cửa hàng.
Thông tin chi tiết cửa hàng Mô tả
Loại cửa hàng Thường mô tả mục đích của cửa hàng. Tham khảo Loại cửa hàng để tìm hiểu thêm.
Miền cửa hàng Hiển thị miền chính hiện tại của cửa hàng và bất kỳ miền khác liên kết với cửa hàng. Để thay đổi những cài đặt này, nhấp vào Manage domains (Quản lý miền).
Loại tiền tệ của cửa hàng Hiển thị đơn vị tiền tệ chính của cửa hàng, được sử dụng trong giá sản phẩm và giá trị báo cáo của cửa hàng. Để thay đổi đơn vị tiền tệ, nhấp vào Manage currency (Quản lý đơn vị tiền tệ).
Đơn vị tiền tệ đã bật Hiển thị những loại đơn vị tiền tệ mà khách hàng có thể dùng để mua sắm và mua hàng. Đơn vị tiền tệ chỉ hiển thị nếu bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Để thay đổi đơn vị tiền tệ đã bật, nhấp vào Manage enabled currencies (Quản lý đơn vị tiền tệ đã bật).
Quyền truy cập cửa hàng Hiển thị số lượng người dùng trong tổ chức có quyền truy cập vào cửa hàng. Để xem danh sách này, nhấp vào Manage users (Quản lý người dùng). Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Users (Người dùng) của cửa hàng, được lọc cho người dùng có quyền truy cập vào cửa hàng này.
Chủ cửa hàng Hiển thị người dùng có quyền của chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng có toàn quyền trong cửa hàng và có thể truy cập thông tin tài chính của cửa hàng.
Kênh bán hàng Hiển thị những kênh hiện đang hoạt động trong cửa hàng, ví dụ như Cửa hàng trực tuyến, Facebook hoặc Instagram. Để chỉnh sửa danh sách này, nhấp vào Manage sales channels (Quản lý kênh bán hàng).
Chủ đề hiện tại Hiển thị chủ đề hiện được đăng trong cửa hàng và cung cấp trình xem trước giao diện của cửa hàng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Để thay đổi chủ đề, nhấp vào Manage theme (Quản lý chủ đề).
Ứng dụng Hiển thị số lượng ứng dụng đã cài đặt trong cửa hàng, cả các ứng dụng được tạo công khai và riêng tư. Để thay đổi các ứng dụng đã cài đặt, nhấp vào Manage apps (Quản lý ứng dụng).

Tạo cửa hàng

Thông thường, khi bạn tạo một cửa hàng, cửa hàng sẽ được thêm ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu cửa hàng theo yêu cầu đó vượt quá giới hạn hợp đồng, sẽ có một cửa hàng dùng thử được tạo thay cho cửa hàng này. Cần gửi yêu cầu cho Shopify Plus để thêm cửa hàng bổ sung và bạn sẽ được nhắc phê duyệt một khoản phí bổ sung. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý và cửa hàng dùng thử được nâng cấp trong vòng vài ngày. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận thay đổi.

Khi tạo cửa hàng trong tổ chức, bạn sẽ trở thành chủ cửa hàng mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào Create store (Tạo cửa hàng).
 3. Chọn mục đích, tên và URL cho cửa hàng. Mục đích bạn nhập có thể ảnh hưởng đến việc thanh toán hoặc thiết lập cửa hàng nhưng sẽ không hạn chế các tính năng hoặc khả năng của cửa hàng mới. Nếu bạn không chắc chắn nên chọn tùy chọn nào, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.
 4. Không bắt buộc: Chọn ứng dụng để cài đặt trước trong cửa hàng mới. Tham khảo Cài đặt trước ứng dụng để tìm hiểu thêm.
 5. Không bắt buộc: Nhập dữ liệu từ cửa hàng khác. Tham khảo Nhập dữ liệu cửa hàng để tìm hiểu thêm.
 6. Nhấp vào Create Store (Tạo cửa hàng).

Bây giờ, bạn có thể đăng nhập vào cửa hàng và bắt đầu thêm thông tin chi tiết.

Cài đặt trước ứng dụng

Bạn có thể thêm một số ứng dụng vào cửa hàng trong quá trình tạo. Trong quá trình tạo cửa hàng, bạn có thể cài đặt các ứng dụng sau:

Bước này sẽ cài đặt ứng dụng trong cửa hàng mới nhưng bạn có thể cần thiết lập thêm. Tham khảo tài liệu hướng dẫn về từng ứng dụng để tìm hiểu thêm.

Nhập dữ liệu cửa hàng

Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhập cài đặt từ cửa hàng khác trong quá trình tạo cửa hàng. Sau khi nhập thông tin của cửa hàng và nhấp vào Create store (Tạo cửa hàng), cần quản lý những cài đặt này theo cách thủ công.

Bạn có thể nhập người dùng từ cửa hàng hiện có sang cửa hàng mới.

Người dùng được nhập thừa hưởng các quyền như trong cửa hàng bạn nhập họ từ đó. Nếu muốn thay đổi các quyền này, bạn có thể thực hiện sau khi đã tạo cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Select store (Chọn cửa hàng).
 2. Chọn một cửa hàng để nhập cài đặt từ đó rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 3. Nhấp vào Import users (Nhập dữ liệu người dùng).
 4. Chọn người dùng bạn muốn nhập dữ liệu.
 5. Nhấp vào Done (Đã xong).

Thay đổi chủ sở hữu cửa hàng

Khi bạn thêm cửa hàng trong trang quản trị tổ chức Shopify, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu cửa hàng. Để thay đổi chủ sở hữu cửa hàng, bạn cần sử dụng trang quản trị Shopify của cửa hàng.

Định cấu hình cài đặt cửa hàng

Để định cấu hình cài đặt cụ thể cho cửa hàng, ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc cài đặt vận chuyển, bạn cần sử dụng trang quản trị Shopify của cửa hàng đó.

Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây, liên hệ Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus:

 • chuyển cửa hàng từ thử nghiệm thành sản xuất
 • thay đổi cửa hàng thanh toán trong hợp đồng Shopify Plus
 • hủy kích hoạt hoặc đóng cửa hàng
 • hạ cấp gói Shopify

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí