Tạo cửa hàng trong trang quản trị tổ chức Shopify

Để tạo cửa hàng mới, bạn cần có quyền truy cập quản lý cửa hàng.

Khi bạn tạo một cửa hàng, cửa hàng thường sẽ được thêm ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu cửa hàng theo yêu cầu đó vượt quá giới hạn hợp đồng, sẽ có một cửa hàng dùng thử được tạo thay cho cửa hàng này. Cần gửi yêu cầu cho Shopify Plus để thêm cửa hàng bổ sung và bạn sẽ được nhắc phê duyệt một khoản phí bổ sung. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý và cửa hàng dùng thử được nâng cấp trong vòng vài ngày. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận thay đổi.

Những điều cần cân nhắc khi tạo cửa hàng mới

Khi tạo cửa hàng trong tổ chức, bạn sẽ trở thành chủ cửa hàng mới. Để thay đổi chủ sở hữu cửa hàng sau khi tạo cửa hàng, bạn cần sử dụng trang quản trị Shopify của cửa hàng đó.

Trong quá trình tạo cửa hàng, bạn sẽ được yêu cầu đưa ra mục đích cho cửa hàng mới. Mục đích bạn chọn có thể ảnh hưởng đến việc thanh toán hoặc thiết lập cửa hàng nhưng sẽ không hạn chế các tính năng hoặc khả năng của cửa hàng mới. Nếu bạn không chắc chắn nên chọn tùy chọn nào, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Khi tạo cửa hàng, bạn có thể cài đặt trước các ứng dụng sau:

Các ứng dụng đã được cài đặt trong cửa hàng mới của bạn, nhưng bạn có thể cần thiết lập thêm. Tham khảo tài liệu hướng dẫn về từng ứng dụng để tìm hiểu thêm.

Nhập dữ liệu từ cửa hàng hiện có

Khi tạo cửa hàng, bạn có thể nhập những dữ liệu sau từ cửa hàng đã tồn tại trong tổ chức của bạn:

 • chủ đề
 • tệp
 • nhân viên cửa hàng

Những điều cần cân nhắc khi nhập chủ đề vào cửa hàng mới

Khi bạn nhập chủ đề vào cửa hàng mới, tất cả dẫn chiếu đến tệp được mã hóa cứng trong chủ đề đó sẽ tiếp tục dẫn đến các tệp trong cửa hàng ban đầu (hiện có). Nếu xóa tệp trong cửa hàng ban đầu, liên kết đến tập tin đó sẽ không hoạt động trong chủ đề của cửa hàng mới. Để tránh làm hỏng liên kết, đảm bảo rằng bạn nhập tệp khi nhập chủ đề và cập nhật bất kỳ URL nào trong chủ đề để dẫn đến các tệp trong cửa hàng mới.

Những điều cần cân nhắc khi nhập nhân viên cửa hàng vào cửa hàng mới

Trước khi bạn nhập nhân viên cửa hàng từ cửa hàng hiện có, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Những nhân viên được nhập thừa hưởng các quyền truy cập tương tự mà họ có trong cửa hàng ban đầu. Nếu bạn muốn thay đổi các quyền truy cập này, bạn có thể thực hiện sau khi cửa hàng được tạo.
 • Danh sách nhân viên có thể được nhập chỉ bao gồm những nhân viên hiện đang hoạt động và đã xác minh email.
 • Bạn có thể thêm những nhân viên chưa thuộc tổ chức vào tổ chức sau khi tạo cửa hàng.
 • Danh sách nhân viên được nhập không bao gồm những nhân viên cửa hàng được quản lý với vai trò người dùng trong trang quản trị của tổ chức. Sau khi tạo cửa hàng, bạn có thể sử dụng trang quản trị của tổ chức để thêm quyền truy cập cửa hàng vào vai trò phù hợp.

Tạo cửa hàng mới trong trang quản trị tổ chức

Để tạo cửa hàng mới, bạn cần có quyền truy cập quản lý cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào Create store (Tạo cửa hàng).
 3. Trong mục Store type (Loại cửa hàng), chọn mục đích của cửa hàng mới.
 4. Trong mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng), nhập tên và URL. URL bạn chọn không thể thay đổi.
 5. Không bắt buộc: Chọn ứng dụng để cài đặt trước trong cửa hàng mới.
 6. Để nhập Chủ đề, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Trong mục Chủ đề, nhấp vào Nhập chủ đề.
  2. Kiểm tra các chủ đề bạn muốn nhập.
  3. Không bắt buộc: Trong danh sách Chọn chủ đề để đăng trong cửa hàng mới, chọn chủ đề bạn muốn sử dụng cho cửa hàng.
  4. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn nhập tệp, hãy bỏ chọn Nhập tất cả các tệp từ cửa hàng này.
  5. Nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Để nhập nhân viên cửa hàng, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Trong mục Người dùng, nhấp vào Nhập người dùng.
  2. Tích chọn nhân viên bạn muốn nhập.
  3. Nhấp vào Done (Đã xong).
 8. Nhấp vào Create Store (Tạo cửa hàng).

Bây giờ, bạn có thể đăng nhập vào cửa hàng và bắt đầu thêm thông tin chi tiết.

Định cấu hình cài đặt và thông tin dành riêng cho cửa hàng

Để định cấu hình cài đặt cho cửa hàng cụ thể, ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc cài đặt vận chuyển, bạn cần sử dụng trang quản trị Shopify của cửa hàng đó.

Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus:

 • chuyển cửa hàng từ thử nghiệm thành sản xuất
 • thay đổi cửa hàng thanh toán trong hợp đồng Shopify Plus
 • hủy kích hoạt hoặc đóng cửa hàng
 • hạ cấp gói đăng ký Shopify của cửa hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí