Xem cửa hàng trong trang quản trị tổ chức Shopify

Danh sách cửa hàng bao gồm các thông tin sau:

  • tên
  • loại
  • trạng thái
  • miền chính
  • đơn vị tiền tệ
  • kênh bán hàng đang hoạt động

Trạng thái cửa hàng

Trạng thái của cửa hàng là đang hoạt động hoặc đang chờ bổ sung vào hợp đồng.

Mô tả về trạng thái của cửa hàng.
Trạng thái Mô tả
Đang hoạt động

Cửa hàng đang hoạt động là cửa hàng được tạo đầy đủ, sẵn sàng bán hàng cho khách.

Cửa hàng đang hoạt động không nhất thiết phải mở cửa cho mọi người. Cửa hàng mới có thể cần một số cài đặt như thêm sản phẩm, nhân viên hoặc kênh bán hàng.

Đang chờ bổ sung vào hợp đồng

Cửa hàng đang chờ xử lý là cửa hàng mới tạo, có thể vượt quá giới hạn hợp đồng.

Các cửa hàng đang chờ xử lý sẽ trở thành đang hoạt động sau khi bạn phê duyệt các khoản phí bổ sung và Shopify xử lý yêu cầu.

Loại cửa hàng

Loại cửa hàng là mục đích chung của cửa hàng. Loại cửa hàng có thể ảnh hưởng đến quá trình thanh toán hoặc thiết lập của cửa hàng nhưng sẽ không hạn chế các tính năng hoặc khả năng của cửa hàng.

Mô tả về loại cửa hàng.
Loại cửa hàng Mô tả
Cửa hàng thanh toán Cửa hàng thanh toán là cửa hàng đầu tiên được mở trong hợp đồng và được xem là cửa hàng chính trong tổ chức của bạn. Có thể làm các công việc tài chính tại cửa hàng thanh toán như thanh toán. Nếu bạn cần thay đổi cửa hàng thanh toán trong tổ chức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.
Mở rộng Cửa hàng mở rộng là cửa hàng bổ sung được mở để bổ sung cho cửa hàng chính. Cửa hàng này có thể nhằm mục đích bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ hoặc đơn vị tiền tệ.
Bán lẻ Cửa hàng bán lẻ được tạo để chỉ bán hàng trực tiếp.
Chỉ dành cho thành viên Cửa hàng chỉ dành cho thành viên được tạo để chỉ bán cho nhân viên hoặc số lượng thành viên nhất định.
Bán buôn Cửa hàng bán buôn được tạo để bán cho doanh nghiệp khác.
Thử nghiệm Cửa hàng thử nghiệm được tạo để cho phép thương nhân thử nghiệm chủ đề, thương hiệu hoặc mã hóa tùy chỉnh. Cửa hàng thử nghiệm không nhằm bán sản phẩm.
Khác Cửa hàng được tạo vì lý do không có trong các loại cửa hàng khác.

Chi tiết cửa hàng

Để xem thêm thông tin về một cửa hàng cụ thể, nhấp vào tên cửa hàng trên trang Cửa hàng. Mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng) cung cấp thông tin chi tiết về cửa hàng.

Thông tin có trên trang thông tin chi tiết cửa hàng.
Chi tiết cửa hàng Mô tả
Tên cửa hàng Hiển thị tên cửa hàng như khi xuất hiện trên trang web và trong thông báo tới khách hàng cũng như email tiếp thị của bạn.
Tên và mã nhận dạng nội bộ của cửa hàng Hiển thị tên cửa hàng và chữ viết tắt được dùng để nhận dạng cửa hàng trong menu điều hướng chung. Bạn có thể thay đổi tên nội bộ và mã nhận dạng cửa hàng.
Loại cửa hàng Mô tả mục đích chính của cửa hàng.
Miền cửa hàng Hiển thị miền chính hiện tại của cửa hàng và miền khác liên quan đến cửa hàng nếu có.
Loại tiền tệ của cửa hàng Hiển thị đơn vị tiền tệ chính được dùng trong giá sản phẩm và giá trị báo cáo của cửa hàng.
Đơn vị tiền tệ đã bật Hiển thị các đơn vị tiền tệ mà khách hàng có thể sử dụng để thanh toán đơn mua. Các đơn vị tiền tệ đã bật chỉ hiển thị nếu bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.
Quyền truy cập cửa hàng Hiển thị số lượng người dùng trong tổ chức có quyền truy cập vào cửa hàng của bạn.
Chủ cửa hàng Hiển thị người dùng có quyền của chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng có toàn quyền trong cửa hàng và có thể truy cập thông tin tài chính của cửa hàng.
Kênh bán hàng Hiển thị các kênh hiện đang hoạt động trong cửa hàng, ví dụ như Cửa hàng trực tuyến, Facebook hoặc Instagram.
Chủ đề hiện tại Hiển thị chủ đề hiện đang đăng trong cửa hàng và cung cấp bản xem trước giao diện cửa hàng cho cả máy tính để bàn và thiết bị di động.
Ứng dụng Hiển thị số lượng ứng dụng đã cài đặt trong cửa hàng, cả các ứng dụng được tạo công khai và riêng tư.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí