Thêm phương thức xác thực dự phòng

Sau khi thiết lập phương thức xác thực hai bước chính, bạn có thể thiết lập thêm một hoặc nhiều phương thức xác thực khác để dự phòng. Phương pháp này hữu dụng khi không dùng được phương thức xác thực chính.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
  2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) > Security (Bảo mật).

  3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Thêm phương thức dự phòng

  4. Chọn một trong những tùy chọn sau:

  5. Nhấp vào Next (Tiếp).

  6. Thiết lập xác thực hai bước dự phòng theo phương thức bạn đã chọn.

  7. Không bắt buộc: Thiết lập phương thức dự phòng khác bằng quy trình này.

  8. Lưu mã khôi phục để đề phòng trường hợp bạn mất quyền truy cập vào thiết bị di động của mình. Hãy nhớ lưu mã khôi phục tại một vị trí ngoại tuyến mà bạn có thể truy cập theo nhiều cách, ví dụ như từ thiết bị di động, máy tính để bàn và văn bản in sẵn.

Lần tiếp theo đăng nhập vào trang quản trị Shopify, bạn có thể chọn phương thức xác thực để sử dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí