Mã khôi phục của tính năng Xác minh hai bước

Khi thiết lập phương thức xác thực hai bước, bạn có cơ hội lưu và lưu trữ mười mã khôi phục ở nơi an toàn. Mã khôi phục cho phép bạn truy cập trang quản trị Shopify nếu không có phương thức xác thực khác. Ví dụ: Nếu không có quyền truy cập vào thiết bị di động, bạn có thể sử dụng một mã khôi phục để đăng nhập vào tài khoản nếu tài khoản của bạn đã bật xác thực hai bước.

Đảm bảo rằng bạn lưu trữ mã khôi phục ở nơi an toàn. Bạn có thể in, sao chép hoặc tải xuống mã khôi phục. Ngoài ra, bạn có thể lưu trữ mã khôi phục tại một vị trí lưu trữ đám mây mà bạn có thể truy cập dễ dàng, ví dụ như sau:

Bạn có thể sử dụng trình quản lý mật khẩu như sau:

Truy xuất và lưu mã khôi phục

Nếu bạn không lưu mã khôi phục khi thiết lập phương thức xác thực, bạn có thể truy xuất mã bất kỳ lúc nào. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Shopify để truy xuất mã khôi phục.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) > Security (Bảo mật).

 3. Trong mục Xác thực hai bước, trong Lưu mã khôi phục, nhấp vào Xem mã.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn đã sử dụng tất cả mười mã khôi phục trước đây, hãy nhấp vào Tạo mã mới.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để in bản PDF hoặc bản cứng của mã khôi phục, nhấp vào In mã.
  • Để sao chép và dán mã khôi phục vào tài liệu điện tử, nhấp vào Sao chép mã.
  • Để tải xuống mã khôi phục vào tệp txt trên thiết bị của bạn, nhấp vào Tải xuống mã.
 6. Lưu trữ mã khôi phục ở nơi an toàn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí