Xác thực hai bước bằng tin nhắn văn bản SMS

Bạn có thể thiết lập thiết bị di động để nhận mã gồm sáu chữ số dùng một lần được gửi đến thiết bị di động qua tin nhắn văn bản SMS khi bạn đăng nhập vào tài khoản. Bạn sẽ cần nhập thủ công mã này ngoài thông tin xác thực khác.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
  2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) > Security (Bảo mật).

  3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Bật xác thực hai bước.

  4. Chọn Gửi SMS, rồi nhấp vào Tiếp.

  5. Chọn mã quốc gia, rồi nhập số điện thoại của bạn.

  6. Nhấp vào Send authentication code (Gửi mã xác thực).

  7. Kiểm tra điện thoại di động để xem tin nhắn văn bản SMS.

  8. Lấy mã gồm 6 chữ số trong tin nhắn văn bản, rồi nhập vào mục Mã xác thực.

  9. Nhập mật khẩu của bạn trong phần Xác nhận mật khẩu, rồi nhấp vào Bật.

  10. Lưu mã khôi phục để đề phòng trường hợp bạn mất quyền truy cập vào thiết bị di động của mình. Hãy nhớ lưu mã khôi phục tại một vị trí ngoại tuyến mà bạn có thể truy cập theo nhiều cách, ví dụ như từ thiết bị di động, máy tính để bàn và văn bản in sẵn.

Từ giờ, khi đăng nhập, bạn sẽ yêu cầu thiết bị di động của mình xác thực hai bước.

Bạn có thể thêm số điện thoại khác làm phương thức xác thực dự phòng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí