Hủy kích hoạt xác thực hai bước

Bạn có thể hủy kích hoạt xác thực hai bước. Nếu bạn thiết lập nhiều phương thức xác thực và hủy kích hoạt phương thức chính, phương thức dự phòng có sẵn tiếp theo sẽ trở thành phương thức chính.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
  2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) > Security (Bảo mật).

  3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Xóa bên cạnh phương thức xác thực bạn muốn hủy kích hoạt.

  4. Nhập mật khẩu, rồi nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí