Khắc phục sự cố đăng nhập bằng xác thực hai bước

Bạn có thể phát hiện ra rằng bạn không thể đăng nhập vào tài khoản vì một trong những lý do sau:

  • bạn không có thiết bị di động
  • phương thức xác thực bạn thiết lập không khả dụng
  • bạn đã bị khóa tài khoản

Trong những trường hợp này, bạn có thể truy cập tài khoản của mình bằng các phương thức khác.

Đăng nhập bằng mã khôi phục

Khi bạn kích hoạt xác thực hai bước, chúng tôi sẽ tạo 10 mã khôi phục để bạn sử dụng khi đăng nhập trong trường hợp tất cả các phương thức xác thực khác không thành công hoặc nếu thiết bị di động của bạn không khả dụng. Mỗi mã khôi phục chỉ có thể sử dụng một lần.

Đảm bảo lưu và lưu trữ mã khôi phục ở nơi an toàn mà bạn có thể truy cập theo nhiều cách, ví dụ như từ thiết bị di động, máy tính để bàn và văn bản in sẵn.

Nhận trợ giúp nếu bạn bị khóa tài khoản

Nếu không có quyền truy cập vào thiết bị di động, thiết bị dự phòng hoặc mã khôi phục, bạn sẽ bị khóa tài khoản.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí