Xác minh địa chỉ email

Để giúp bảo vệ trang quản trị Shopify, đảm bảo chủ cửa hàng và nhân viên đã xác minh địa chỉ email. Chủ cửa hàng chỉ có thể xác minh địa chỉ email của mình.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

  2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

  3. Trong biểu ngữ xác minh email, nhấp vào Send verification email (Gửi email xác minh). Nếu bạn không thấy biểu ngữ này, email của bạn đã được xác minh.

  4. Trong tài khoản email của bạn, mở email và làm theo hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí