Bản quyền và thương hiệu

Shopify hỗ trợ bảo vệ tài sản trí tuệ và Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được cấm đăng hoặc tải lên nội dung vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu của người khác.

Quan trọng: Thông tin được cung cấp trên trang này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là tư vấn pháp lý. Cố vấn pháp lý của bạn có thể đưa ra tư vấn pháp lý và hỗ trợ giải đáp những thắc mắc cụ thể về tài sản trí tuệ.

Giới thiệu về tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là sản phẩm từ sự sáng tạo, bao gồm các tác phẩm hữu hình và vô hình, như sách, văn bản, mã, hình ảnh, video, logo và khẩu hiệu. Bản quyền và thương hiệu là hai loại hình tài sản trí tuệ.

Chủ cửa hàng cần bảo vệ tài sản trí tuệ của mình và đảm bảo không xâm phạm tài sản trí tuệ của người khác.

Bản quyền bảo vệ tác phẩm gốc hữu hình, ví dụ như ảnh trên cửa hàng trực tuyến.

Luật bản quyền khác nhau tùy theo quốc gia hoặc vùng, nhưng thông thường bản quyền áp dụng từ thời điểm tạo tác phẩm. Tại nhiều quốc gia hoặc vùng, bản quyền cũng có thể được đăng ký với cơ quan bản quyền của chính phủ.

Chủ sở hữu bản quyền được phép độc quyền sao chép, trưng bày, phân phối, bán hoặc trình diễn các tác phẩm của mình hoặc tạo tác phẩm phái sinh. Chủ sở hữu bản quyền kiểm soát cách sử dụng tác phẩm và những người khác cần xin phép nếu muốn sử dụng tác phẩm của họ. Nếu có người sử dụng tác phẩm có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu, người đó có thể đã vi phạm bản quyền.

Tìm hiểu thêm về bản quyền tại trang web của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ hoặc Hướng dẫn về bản quyền của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Canada.

Giới thiệu về thương hiệu

Thương hiệu bảo vệ ký hiệu hoặc cụm từ riêng biệt giúp xác định và phân biệt doanh nghiệp hoặc sản phẩm này với doanh nghiệp hoặc sản phẩm khác.

Sau khi được đăng ký, thương hiệu có một số quyền bảo vệ theo pháp luật và chủ sở hữu thương hiệu được độc quyền sử dụng thương hiệu đã đăng ký cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ. Nếu có người sử dụng thương hiệu khi chưa được phép theo cách gây nhầm lẫn về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ, người đó có thể đã vi phạm thương hiệu.

Tìm hiểu thêm về thương hiệu trên trang web của Cơ quan Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ.

Bán hàng trung gian và tài sản trí tuệ

Nếu bán hàng trung gian sản phẩm, bạn có thể chọn sản phẩm, dịch vụ và đơn vị cung ứng để hợp tác. Bạn cũng nên cân nhắc rủi ro vì một số đơn vị cung ứng có thể niêm yết sản phẩm có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thương hiệu. Tìm hiểu thêm về tranh chấp bản quyền hoặc tranh chấp thương hiệu.

Một số danh mục sản phẩm có rủi ro cao hơn gồm hàng hóa có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thương hiệu như:

 • quần áo
 • túi thiết kế
 • đồng hồ
 • mỹ phẩm
 • mặt hàng điện
 • đồ chơi

Chính sách của Shopify quy định việc phản hồi nhanh chóng để xử lý các thông báo cáo buộc xâm phạm bản quyền theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số của Hoa Kỳ ("DMCA"), nội dung có trên trang web của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ, https://www.copyright.gov.

Tất cả người dùng của bất kỳ tính năng nào trong Shopify đều phải tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận được thông báo phù hợp về hành vi xâm phạm bản quyền, chúng tôi sẽ phản hồi lại thông báo đó bằng cách xóa hoặc tắt quyền truy cập vào tài liệu được sử dụng trong hành vi vi phạm và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng.

Theo Mục 512(i)(1)(a) của DMCA, nếu thích hợp, Shopify sẽ vô hiệu hóa và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng lặp lại hành vi vi phạm.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng biểu mẫu trực tuyến nhằm báo cáo nội dung trên Shopify mà bạn cho rằng vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền.

Bạn cũng có thể báo cáo nhiều cửa hàng vi phạm bản quyền đối với cùng một tác phẩm có bản quyền trong một lần gửi biểu mẫu duy nhất. Nếu báo cáo sai nội dung vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra.

Yêu cầu về thông báo vi phạm bản quyền

Biểu mẫu trực tuyến là cách gửi thông báo về vi phạm bản quyền hiệu quả nhất. Nếu không thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến, bạn có thể gửi thông báo chứa toàn bộ thông tin cần thiết trong DMCA cho nhân viên được chỉ định của Shopify. Thông báo của bạn cần có những thông tin sau:

 • Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
 • Đặc điểm nhận dạng của tác phẩm gốc có bản quyền được cho là bị vi phạm. Cung cấp liên kết trực tiếp đến tác phẩm gốc. Nếu không có liên kết trực tiếp, bạn có thể cung cấp mô tả chi tiết về tác phẩm.
 • Liên kết đến nội dung bạn cho là vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền trên Shopify. Cung cấp danh sách đầy đủ cho từng trang riêng có nội dung bạn muốn xóa chứ không chỉ liên kết cửa hàng chính.
 • Các tuyên bố như sau:

  • Tôi có lý do chính đáng để tin rằng chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp không cho phép sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại như trên.
  • Tôi xin chịu hình phạt nếu khai man và xin thề rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu của quyền bị cho là xâm phạm.
  • Tôi xác nhận rằng bản sao của thông báo vi phạm này, bao gồm mọi thông tin liên hệ được cung cấp ở trên, có thể được cung cấp cho người đã đăng nội dung bị báo cáo.
 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Nhân viên được chỉ định của Shopify

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O’Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada

legal@shopify.com

Nếu cửa hàng của bạn nhận được thông báo về vi phạm bản quyền, đội ngũ Tin cậy và An toàn Shopify sẽ gửi email cho chủ cửa hàng để thông báo về nội dung bị báo cáo.

Nếu có lý do chính đáng để cho rằng nội dung bị báo cáo do nhầm lẫn hoặc xác định nhầm, bạn có thể gửi thông báo phản đối. Email này chứa liên kết đến biểu mẫu thông báo phản đối.

Nếu không thể sử dụng biểu mẫu thông báo phản đối, bạn có thể gửi thông báo phản đối cho nhân viên được chỉ định của Shopify. Thông báo phản đối cần những thông tin sau:

 • Xác định tài liệu bị xóa hoặc bị tắt quyền truy cập, cũng như xác định vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc tắt quyền truy cập;
 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;
 • Các tuyên bố như sau:

  • Tôi đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại khu vực pháp lý mà địa chỉ của tôi nằm trong đó, hoặc nếu địa chỉ của tôi nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, tôi đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại Quận Delaware;
  • Tôi sẽ chấp nhận tống đạt trát tòa từ bên gửi Thông báo vi phạm DMCA hoặc đại diện của bên đó;
  • Tôi xin chịu hình phạt nếu khai man và xin thề rằng tôi có lý do chính đáng để tin rằng tài liệu bị ảnh hưởng đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc do xác định nhầm tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa, và tôi là thương nhân nhận được Thông báo gỡ xuống DMCA hoặc tôi được ủy quyền thay mặt cho thương nhân đó.;
  • Tôi xác nhận rằng bản sao của thông báo phản đối này, bao gồm họ tên và thông tin liên hệ của tôi, sẽ được cung cấp cho bên gửi Thông báo gỡ xuống DMCA.; và
 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Bạn có thể trả lời email từ đội ngũ Tin cậy và An toàn Shopify nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Chính sách thương hiệu

Chính sách của chúng tôi quy định việc phản hồi nhanh chóng để xử lý các thông báo cáo buộc vi phạm thương hiệu. Chúng tôi sẽ phản hồi lại thông báo đó bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu được sử dụng trong hành vi vi phạm và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng.

Nếu thích hợp, Shopify sẽ vô hiệu hóa và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng lặp lại hành vi vi phạm.

Báo cáo vi phạm thương hiệu

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng biểu mẫu trực tuyến nhằm báo cáo nội dung trên Shopify mà bạn cho rằng vi phạm hoặc xâm phạm thương hiệu đã đăng ký của mình.

Bạn có thể báo cáo nhiều cửa hàng vi phạm cùng một loại thương hiệu trong một lần gửi mẫu. Nếu báo cáo sai nội dung xâm phạm bản quyền thương hiệu của mình, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra.

Yêu cầu về thông báo vi phạm thương hiệu

Biểu mẫu trực tuyến là cách gửi thông báo về vi phạm thương hiệu hiệu quả nhất. Nếu không thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến, bạn có thể gửi thông báo về vi phạm thương hiệu đến legal@shopify.com. Thông báo của bạn cần có những thông tin sau:

 • Họ tên của chủ sở hữu thương hiệu.
 • Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
 • Cung cấp các thông tin sau đây cho từng thương hiệu bị vi phạm:

  • mô tả thương hiệu;
  • quốc gia thương hiệu được đăng ký;
  • mã số đăng ký thương hiệu; và
  • danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ được đăng ký.
 • Liên kết đến nội dung mà bạn cho là vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền thương hiệu của mình trên Shopify. Cung cấp danh sách đầy đủ của từng trang có nội dung bạn muốn xóa chứ không chỉ liên kết chính của cửa hàng.

 • Mô tả cách bạn cho rằng nội dung vi phạm hoặc xâm phạm (các) thương hiệu trên Shopify.

 • Các tuyên bố như sau:

  • Tôi có lý do chính đáng để tin rằng việc sử dụng thương hiệu như mô tả trên, theo cách bị khiếu nại, không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép.
  • Tôi xin chịu hình phạt nếu khai man và xin thề rằng thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu các quyền thương hiệu mô tả bên trên.
  • Tôi xác nhận rằng bản sao của thông báo vi phạm này, bao gồm mọi thông tin liên hệ được cung cấp ở trên, có thể được cung cấp cho người đã đăng nội dung bị báo cáo.
 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Phản hồi thông báo vi phạm thương hiệu

Khi cửa hàng nhận được thông báo về vi phạm thương hiệu, đội ngũ Tin cậy và An toàn Shopify sẽ gửi email cho chủ cửa hàng để thông báo về nội dung bị báo cáo. Nếu bạn muốn kháng cáo, email sẽ chứa liên kết đến biểu mẫu kháng cáo. Bạn có thể trả lời email từ đội ngũ Tin cậy và An toàn Shopify nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí