Bản quyền và tài sản trí tuệ

Shopify hỗ trợ bảo vệ tài sản trí tuệ và yêu cầu bạn thực hiện tương tự. Chính sách của Shopify quy định việc xử lý mọi thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền chiểu theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số của Hoa Kỳ (DMCA). Shopify cũng xử lý những thông báo cáo buộc vi phạm thương hiệu. Chủ cửa hàng có trách nhiệm tuân thủ luật bản quyền và thương hiệu hiện hành, bao gồm các điều luật có thể áp dụng theo khu vực hoặc quốc gia của cửa hàng, cũng như các khu vực hoặc quốc gia mà bạn kinh doanh.

Quan trọng: Thông tin này không phải tư vấn chuyên môn về pháp lý. Hãy tham vấn cố vấn pháp lý độc lập để có thông tin cụ thể đối với từng khu vực hoặc quốc gia và trường hợp của bạn.

Nếu bán hàng trung gian hoặc tạo nguồn cung sản phẩm từ ứng dụng hoặc bên thứ ba, bạn nhớ xin cấp quyền và chứng từ để sử dụng sản phẩm, thương hiệu và nội dung liên quan, bao gồm ảnh và văn bản. Hãy xác định chủ sở hữu của nội dung nếu bạn không tạo nội dung đó, ngay cả khi nội dung đó chưa được đăng ký chính thức.

Nếu Shopify nhận được thông báo cáo buộc chính xác vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu, nội dung vi phạm sẽ có thể bị xóa khỏi cửa hàng. Trong một số trường hợp, cửa hàng có thể bị đóng tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Tổng quan về tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là sản phẩm từ sự sáng tạo, bao gồm các tác phẩm hữu hình và vô hình, như sách, văn bản, mã, hình ảnh, video, logo và khẩu hiệu. Bản quyền và thương hiệu là hai loại hình tài sản trí tuệ.

Là chủ cửa hàng, bạn cần bảo vệ tài sản trí tuệ của mình và đảm bảo rằng bạn không vi phạm nội dung của người khác.

Về vi phạm bản quyền

Vi phạm bản quyền là việc sử dụng tác phẩm có bản quyền mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu. Chủ sở hữu bản quyền có độc quyền sao chép, trưng bày, phân phối, bán, thực hiện các tác phẩm hoặc tạo các tác phẩm phái sinh.

Bản quyền bảo vệ tác phẩm gốc hữu hình, ví dụ như ảnh trên cửa hàng trực tuyến. Bản quyền có hiệu lực từ thời điểm bạn tạo tác phẩm, nhưng bạn cũng có thể nộp đơn đăng ký tác phẩm của mình lên cơ quan bản quyền của quốc gia, ví dụ như Cơ quan bản quyền Hoa Kỳ. Luật bản quyền áp dụng tại nhiều quốc gia.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về bản quyền tại trang web của Cơ quan bản quyền Hoa Kỳ hoặc Hướng dẫn về bản quyền của Văn phòng sở hữu trí tuệ Canada.

Về vi phạm thương hiệu

Thương hiệu là sản phẩm vô hình, như xây dựng thương hiệu, giúp xác định và phân biệt một doanh nghiệp hoặc sản phẩm với những loại hình doanh nghiệp hoặc sản phẩm khác. Vi phạm thương hiệu là việc sử dụng trái phép thương hiệu theo cách có thể gây nhầm lẫn về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bạn có thể đăng ký thương hiệu để bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình, ví dụ như logo hoặc tên doanh nghiệp của bạn với Cơ quan bảo vệ thương hiệu của chính phủ, ví dụ như trang web của Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Tìm kiếm bản quyền và thương hiệu đã đăng ký

Nếu đã đăng ký bản quyền hoặc thương hiệu, bạn có thể tra cứu hồ sơ của chính phủ để xác nhận việc đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin. Nếu bản quyền hoặc thương hiệu không được đăng ký, luật bản quyền hoặc thương hiệu vẫn có thể được áp dụng. Sau đây là ví dụ về hồ sơ mà bạn có thể tra cứu:

Báo cáo vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu

Nếu bạn có căn cứ để nhận định rằng nội dung trong một cửa hàng trên Shopify vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền hoặc thương hiệu của bạn, bạn có thể sử dụng biểu mẫu Thông báo về DMCA của Shopify hoặc biểu mẫu Thông báo về vi phạm thương hiệu Shopify để báo cáo nội dung này.

Trước khi gửi biểu mẫu, hãy xét xem sản phẩm có được pháp luật bảo vệ và việc cửa hàng sử dụng sản phẩm đó có cấu thành vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu hay không. Nếu bạn không dám chắc nội dung đó được luật bản quyền hoặc thương hiệu bảo vệ, hãy tham vấn cố vấn pháp lý độc lập.

Đội ngũ Tín nhiệm và An toàn của Shopify sẽ chỉ xem xét những thông báo có biểu mẫu được hoàn tất đầy đủ. Bạn sẽ nhận được phản hồi sau khi đội ngũ xem xét thông báo của bạn.

Chỉ báo cáo một cửa hàng trong mỗi thông báo và đưa ra mọi thông tin liên quan trong thông báo đó. Mỗi thông báo được phép chứa nhiều liên kết.

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi khi thêm chữ ký điện tử, vui lòng đảm bảo rằng chữ ký trùng với họ và tên của bạn, và xóa mọi dấu cách có thể đã được thêm vào cuối chữ ký.

Phản hồi thông báo về vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu

Nếu cửa hàng của bạn nhận được thông báo vi phạm DMCA hoặc thương hiệu, đội ngũ Tín nhiệm và An toàn của Shopify sẽ gửi email thông báo cho chủ cửa hàng về các bước cần thực hiện để kháng cáo. Các bước này bao gồm cung cấp bằng chứng về thương hiệu đã đăng ký hoặc nộp thông báo phản đối. Bạn có thể phản hồi cho email thông báo về DMCA hoặc thương hiệu kèm theo mọi thắc mắc.

Shopify có thể gỡ bỏ mọi nội dung vi phạm khỏi cửa hàng của bạn. Tùy thuộc vào thông báo, phản hồi của bạn, pháp luật hiện hành và chính sách của Shopify, Shopify sẽ thông báo cho bạn nếu bạn được phép thay thế nội dung đã bị gỡ bỏ. Trong một số trường hợp, cửa hàng xâm phạm tài sản trí tuệ có thể bị đóng tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Đôi khi, chủ sở hữu bản quyền và thương hiệu sẽ gửi đến bạn một thư cảnh cáo. Điều này cho phép bạn điều chỉnh và có thể ngăn các hành động tiếp theo trong những trường hợp áp dụng luật bản quyền và thương hiệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí