Bắt đầu bằng việc mua doanh nghiệp trên Exchange Marketplace

Bạn có thể sử dụng Exchange Marketplace để xem qua tất cả các doanh nghiệp được bán theo nhiều danh mục bao gồm loại hình kinh doanh và địa điểm. Khi bạn tìm được một doanh nghiệp có vẻ phù hợp, quá trình mua sẽ bắt đầu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí