Cách thực hiện thời gian kiểm tra

Sau khi bạn thực hiện đơn hàng, gửi thanh toán tới Escrow.com và người bán đã gửi tài sản cho bạn, đó là lúc bắt đầu thời gian kiểm tra. Thời gian kiểm tra là khoảng thời gian đã đặt ra trong đó bạn phải kiểm tra tài sản bạn mua lần cuối để đảm bảo mọi thứ bạn nhận được giống như quảng cáo và như người bán cam kết.

Escrow sử dụng các mốc để xác định mức độ hoàn thành của giao dịch. Các mốc có thể là các bước như chuyển tên miền, tài khoản truyền thông xã hội và quyền truy cập trang quản trị Shopify qua quyền của nhân viên. Việc chấp nhận tất cả các mốc trong tài khoản Ecrow.com sẽ kết thúc thời gian kiểm tra. Vì tất cả các giao dịch Escrow.com là bước cuối cùng nên bạn phải tiến hành thẩm định chi tiết trong thời gian này. Chấp nhận các mốc là việc bắt buộc và khi bạn chấp nhận, người bán được thanh toán và doanh nghiệp trở thành của bạn.

Nếu cần thay đổi các mốc Escrow sau khi tạo giao dịch, bạn phải liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Escrow để yêu cầu thay đổi. Sau khi cả người mua và người bán đồng ý thay đổi, Escrow sẽ áp dụng.  

Bắt đầu thời gian kiểm tra

Sau khi bạn thanh toán qua Escrow.com, người bán được hướng dẫn bắt đầu chuyển tài sản cho bạn. Những tài sản này thường bao gồm tên miền, tài khoản truyền thông xã hội, quyền sở hữu ứng dụng và kho hàng hiện vật. Khi người bán xác nhận với Sàn giao dịch rằng đã gửi cho bạn tất cả những tài sản bắt buộc này, bạn phải đánh dấu là đã nhận được trong danh sách mốc thanh toán trong tài khoản Escrow.com của mình.

Đăng nhập vào tài khoản Escrow.com và vào giao dịch bạn đã mở với người bán. Chọn tài sản bạn đã nhận và nhấp vào Process Actions (Xử lý thao tác) trên trang giao dịch. Sau đó, bạn sẽ nhận được xác nhận từ Sàn giao dịch để bắt đầu thời gian kiểm tra.

Độ dài thời gian kiểm tra

Độ dài thời gian kiểm tra phụ thuộc vào độ dài thời gian mà bạn và người bán đã thống nhất tại thời điểm tạo giao dịch. Thời gian kiểm tra thông thường kéo dài ba ngày, nhưng đối với giao dịch có giá trị cao hơn, bạn nên đồng ý với thời gian kiểm tra dài hơn. Thời gian kiểm tra tối thiểu là ba ngày và tối đa là 30 ngày.

Thời gian kiểm tra có thể kết thúc khi hết khoảng thời gian thỏa thuận hoặc bạn chấp nhận và phê duyệt tất cả các mốc. Khi thời gian kiểm tra kết thúc, người bán sẽ nhận được khoản thanh toán và quyền sở hữu cửa hàng được chuyển cho bạn.

Exchange có thể hỗ trợ hoạt động kiểm tra không?

Exchange tính toán dữ liệu bán hàng và lưu lượng truy cập cho người bán khi tạo hồ sơ. Do vậy, bạn có thể yên tâm rằng số liệu bán hàng và lưu lượng truy cập báo cáo trong đồ thị hồ sơ được dựa trên dữ liệu cung cấp cho Shopify.

Bạn cần tự kiểm tra một số thông tin quan trọng khác về doanh nghiệp. Các yêu cầu như biên lợi nhuận, chi phí và nguồn lưu lượng truy cập do người bán báo cáo và Exchange không thể xác minh.

Những nội dung bạn cần có quyền truy cập trước khi kiểm tra

Đầu tiên, tham khảo giao dịch Escrow.com để xem toàn bộ danh sách tài sản mà người bán đã đồng ý chuyển nhượng. Tại giai đoạn thời gian kiểm tra, bạn cần nhận được quyền truy cập tất cả những tài sản này. Ngoại lệ duy nhất là tình trạng sở hữu cửa hàng của tài khoản Shopify. Tại thời điểm này, người bán sẽ thêm bạn với tư cách nhân viên. Exchange sẽ không chuyển bạn thành chủ cửa hàng cho đến khi thời gian kiểm tra kết thúc.

Những tài sản khác bạn cần có quyền sở hữu bao gồm:

 • Tên miền. Tùy thuộc vào vị trí lưu trữ tên miền, bạn cần nhận được email thông báo rằng tên miền đã được chuyển cho bạn. Để chuyển miền cho bạn, nhiều khả năng người bán sẽ cần thông tin liên hệ của bạn. Có thể chia sẻ thông tin này để thực hiện chuyển các tài sản như miền và tài khoản truyền thông xã hội, tuy nhiên, không được sử dụng thông tin này để tránh né hệ thống nhắn tin của Exchange.
 • Tài khoản truyền thông xã hội. Tài khoản Facebook hoặc Instagram là một phần phổ biến của hầu hết các giao dịch bán trên Sàn giao dịch. Nếu bạn đồng ý nhận quyền sở hữu những tài khoản này, đảm bảo rằng người bán cấp cho bạn quyền truy cập các tài khoản này.
 • Tài khoản quảng cáo. Google Adwords có thể là công cụ rất hữu ích để quảng bá doanh nghiệp của bạn.
 • Ứng dụng. Phần lớn doanh nghiệp Shopify sử dụng nhiều ứng dụng để hoạt động. Vì nhiều ứng dụng được tạo bởi các nhà phát triển bên thứ ba, không phải Shopify, nên người bán cần chuyển thông tin tài khoản của các ứng dụng cho bạn. Nếu bạn đang mua một doanh nghiệp bán hàng trung gian hoặc in theo yêu cầu, bạn cần đặc biệt đảm bảo người bán chuyển quyền sở hữu các ứng dụng thực hiện đơn hàng như DSers hoặc Printful.
 • Kho hàng hiện vật. Nếu giao dịch mua của bạn gồm kho hàng hiện vật, đảm bảo rằng người bán đã gửi hàng trong kho để bạn kiểm tra. Hãy luôn yêu cầu người bán cung cấp thông tin theo dõi lô hàng.

Người bán thường không yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ (bao gồm địa chỉ thực) để chuyển giao chính xác quyền sở hữu tài sản cho bạn. Đội ngũ Tài khoản Shopify phụ trách việc chuyển quyền sở hữu nhưng người bán chịu trách nhiệm chuyển tất cả tài sản đã thỏa thuận cho bạn.

Điều không nên làm trong thời gian kiểm tra

 • Không thực hiện bất cứ thay đổi gì với cài đặt thanh toán, cài đặt vận chuyển hoặc sản phẩm trong thời gian kiểm tra.
 • Không xuất dữ liệu hoặc thông tin từ cửa hàng trong thời gian kiểm tra. Việc thay đổi hoặc xuất thông tin có thể dẫn đến tự động chấm dứt thời gian kiểm tra và người bán sẽ nhận được đầy đủ khoản thanh toán.
 • Không đánh dấu tất cả các tài sản là đã được phê duyệt đến khi bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng và hài lòng. Khi bạn phê duyệt tài sản, thời gian kiểm tra sẽ kết thúc và người bán được thanh toán. Hành động này không thể đảo ngược.

Người bán chuyển quyền sở hữu các tài sản của doanh nghiệp cho bạn với thiện ý để bạn có thể đảm bảo mọi thứ giống như mô tả của người bán và bạn có thể đặt ra bất kỳ câu hỏi gì trước khi hoàn thành kiểm tra.

Hướng dẫn thời gian kiểm tra

Thời gian kiểm tra không thể bắt đầu cho đến khi người bán tạo nhân viên có quyền hạn cần thiết cho bạn. Người bán có trách nhiệm tạo tài khoản này cho bạn. Sau khi bạn chấp nhận tài sản do người bán chuyển nhượng và kết thúc thời gian kiểm tra, Exchange sẽ xóa tư cách chủ sở hữu tài khoản của người bán và giao quyền sở hữu doanh nghiệp cho bạn. Vì không thể đảo ngược quá trình thay đổi quyền sở hữu tài khoản nên bạn cần làm theo hướng dẫn kiểm tra này cẩn thận. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo đã vô hiệu hóa xác thực hai bước trên tất cả các tài khoản được chuyển cho bạn trước khi chấp nhận các mốc liên kết trong Escrow.

Xác minh và tìm hiểu tất cả các nguồn lưu lượng truy cập

Hồ sơ của Exchange hiển thị tống số phiên của một cửa hàng trực tuyến mỗi tháng. Dữ liệu này được lấy trực tiếp từ Shopify và người bán không thể chỉnh sửa. Phiên được định nghĩa là lượt xem trang duy nhất. Do vậy, số phiên bạn thấy trên mỗi hồ sơ có thể là lượt truy cập vào bất cứ trang nào trên trang web, bao gồm trang chủ và trang sản phẩm. Người bán doanh nghiệp không thể thay đổi hay chỉnh sửa dữ liệu bán hàng bạn thấy trong hồ sơ. Khi mua doanh nghiệp, bạn sẽ an tâm khi biết rằng những gì bạn thấy là những gì bạn sẽ nhận được.

Tìm hiểu lưu lượng truy cập mà một cửa hàng trực tuyến đang tạo ra là việc rất có giá trị để biết bao nhiêu khách truy cập sẽ trở thành khách hàng. Doanh thu của doanh nghiệp so với tổng lưu lượng truy cập càng cao là dấu hiệu tốt cho thấy doanh nghiệp có nhiều tiềm năng tạo lợi nhuận.

Tìm hiểu kỹ hơn về xu hướng lưu lượng truy cập của doanh nghiệp là cách hay để bắt đầu kiểm tra. Để bắt đầu, đăng nhập vào cửa hàng và chuyển đến mục Phân tích trong trang quản trị.

Trang Phân tích của tài khoản Shopify cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về doanh nghiệp bạn đang mua. Bạn có thể xem báo cáo về xu hướng bán hàng, nguồn lưu lượng truy cập và khách hàng. Nếu thấy thông tin nào trong trang Phân tích khiến bạn thắc mắc, bạn có thể mở rộng báo cáo để tìm thêm thông tin hoặc yêu cầu người bán giải thích cẩn thận những báo cáo này. Bạn có thể nghiên cứu chi tiết hơn về phân tích của cửa hàng bằng cách xem trang Báo cáoXem trực tiếp.

Yêu cầu người bán tìm hiểu về xu hướng lưu lượng truy cập. Nếu thấy lưu lượng truy cập tăng hoặc giảm bất thường, hãy hỏi người bán để biết thêm thông tin về lưu lượng truy cập trong những ngày đó. Tìm hiểu những xu hướng này là điều quan trọng để xác minh lưu lượng truy cập.

Quan trọng nhất, khi phân tích lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến, đảm bảo rằng các nguồn lưu lượng truy cập hợp pháp và bạn có thể tái tạo các nguồn này với tư cách là chủ sở hữu mới.

Bạn muốn điều tra kỹ hơn dữ liệu lưu lượng truy cập? Yêu cầu người bán cấp quyền chỉ đọc đối với tài khoản Google Analytics của họ. Google Analytics sẽ cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về lưu lượng truy cập không phải trả phí, trực tiếp, giới thiệu, xã hội và các loại lưu lượng truy cập khác.

Xác nhận thông tin tài chính

Cách duy nhất để niêm yết doanh nghiệp để bán trên Exchange là sử dụng ứng dụng Exchange chính thức của Shopify. Như vậy, Exchange có thể tính dữ liệu bán hàng và lưu lượng truy cập của doanh nghiệp. Exchange tự động tạo biểu đồ bạn thấy trên hồ sơ bằng cách lấy lịch sử bán hàng có thể xác minh từ ngày 6 tháng 1 năm 2015. Người bán không thể sửa đổi dữ liệu này trước hoặc sau khi tạo hồ sơ. Chúng tôi chỉ có thể lấy dữ liệu của những lượt bán hàng thực hiện qua Shopify. Yêu cầu người bán cho bạn biết thêm thông tin về chi phí và các lượt bán hàng bên ngoài Shopify.

Hiện tại, Exchange không xác minh biên lợi nhuận hay lợi nhuận trung bình hằng tháng của người bán. Thông tin này do người bán cung cấp.

Bạn có thể tận dụng mục Phân tích có trên trang quản trị Shopify. Những số liệu này sẽ có ích trong việc xác định thông tin doanh thu trung bình hằng ngày hoặc hằng tháng, cũng như dữ liệu về giá trị đơn hàng trung bình và các thông tin chuyên sâu khác về khách hàng.

Bạn cần biết rằng Shopify không tính toán chi phí. Vì vậy, bạn nên yêu cầu người bán cung cấp thông tin chi tiết về chi phí của họ. Những thứ bạn có thể muốn yêu cầu người bán cung cấp bao gồm:

 • Hóa đơn từ Facebook hoặc Google Adsense về số tiền chi tiêu cho quảng cáo.
 • Hóa đơn từ Shopify.
 • Hóa đơn cho gói đăng ký ứng dụng. Ứng dụng Shopify cần để điều hành doanh nghiệp đôi khi có thể thu phí hằng tháng.
 • Giá vốn hàng hóa. Người bán cần cung cấp cho bạn thông tin về giá vốn hàng hóa do doanh nghiệp bán.

Thu thập thông tin này từ người bán giúp bạn xác minh độ chính xác của lợi nhuận trung bình hằng tháng do người bán báo cáo trong hồ sơ.

Kiểm tra đơn hàng cũ

Vào mục Đơn hàng của trang quản trị tài khoản Shopify để kiểm tra tất cả các đơn hàng cũ của doanh nghiệp. Bạn có thể muốn kiểm tra số lượng yêu cầu bồi hoàn, đơn hàng hoàn tiền và đơn hàng chưa thực hiện. Bạn cũng có thể xem lại các số theo dõi để đảm bảo tính hợp pháp của chúng.

Sau khi quyền sở hữu cửa hàng thay đổi, một số cổng thanh toán như Shopify Payments sẽ không thể xử lý hoàn tiền cho các đơn hàng đã đặt trong thời gian cửa hàng thuộc quyền sở hữu trước đó. Bạn cần đảm bảo rằng tất cả các khoản hoàn tiền đơn hàng chưa thanh toán đã được hoàn tất trước khi chấp nhận bất kỳ mốc nào.

Dù một doanh nghiệp đang hoạt động rất ít phải hoàn tiền hoặc thậm chí hiếm khi phải bồi hoàn là điều hết sức bình thường, bạn vẫn cần kiểm tra kỹ tất cả đơn hàng được người bán đánh dấu là đã thực hiện.

Nếu bạn để ý thấy nhiều đơn hàng chưa thực hiện, hãy đảm bảo hỏi người bán nguyên nhân. Khi bạn trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp, có khả năng khách hàng sẽ tìm đến bạn để được hỗ trợ. Bạn có thể tránh điều này bằng cách kiểm tra các đơn hàng cũ để đảm bảo các đơn hàng đó đã được thực hiện và thanh toán.

Đánh giá doanh thu

Doanh thu là tổng thu nhập của doanh nghiệp chưa trừ chi phí. Exchange tính doanh thu của doanh nghiệp cho người bán nhưng chỉ người bán có thể làm rõ các chi phí hằng tháng của họ.

Các chi phí phổ biến nhất của doanh nghiệp Shopify là phí gói hằng tháng, thường dao động từ 29 $ - 299 $ một tháng. Nhiều doanh nghiệp cũng sử dụng ứng dụng bên thứ ba trên cửa hàng, những ứng dụng này có thể cũng thu phí hằng tháng.

Doanh thu sẽ cho bạn biết tiềm năng của doanh nghiệp trong việc tạo thu nhập nói chung nhưng hãy đảm bảo yêu cầu người bán giải thích các chi phí của họ.

Tìm hiểu về các ứng dụng do người bán sử dụng

Các ứng dụng có thể rất quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp Shopify. Nhiều doanh nghiệp tận dụng các ứng dụng để thực hiện đơn hàng, mua nhãn vận chuyển hoặc xử lý một số thao tác tiếp thị.

Vào mục Ứng dụng trong trang quản trị Shopify để xem ứng dụng nào đang được cài đặt. Hỏi người bán bất kỳ câu hỏi nào về những ứng dụng này, mục đích sử dụng và chúng có thu phí định kỳ hay không.

Người bán cũng cần chuyển quyền sở hữu tài khoản các ứng dụng này cho bạn. Nếu có ứng dụng thực hiện đơn hàng đang sử dụng, bạn có thể tự kiểm tra thông tin tài khoản bằng cách truy cập ứng dụng cụ thể.

Không phải ứng dụng nào cũng yêu cầu người bán chuyển quyền sở hữu. Yêu cầu người bán kiểm tra kỹ để đảm bảo bạn có quyền truy cập tất cả các ứng dụng cần thiết trước khi bạn trở thành chủ sở hữu tài khoản mới.

Kiểm tra tài khoản truyền thông xã hội

Truyền thông xã hội là tài sản giá trị với doanh nghiệp thương mại điện tử. Nếu bạn đang mua doanh nghiệp trên Exchange trên cơ sở đi kèm với lượng theo dõi truyền thông xã hội lớn mạnh, bạn cần đảm bảo số lượng trùng khớp với quảng cáo của người bán.

Sau khi có quyền truy cập các tài khoản truyền thông xã hội, hãy tìm hiểu kỹ hơn về sự tương tác và các tài khoản người theo dõi để đảm bảo có giá trị khi mua những tài sản này từ người bán. Dù không thể đảm bảo số người theo dõi chất lượng nhưng bạn luôn có thể theo dõi các cuộc trò chuyện trên bài đăng.

Tìm hiểu phương thức xử lý thanh toán

Phần lớn doanh nghiệp trên Shopify sử dụng Shopify Payments để xử lý thanh toán. Shopify Payments chỉ có thể áp dụng với doanh nghiệp tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kiểm tra để đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý để xử lý thanh toán bằng Shopify Payments. Bạn có thể xác minh bằng cách kiểm tra Điều khoản dịch vụ Shopify Payments tại khu vực của bạn.

Nếu bạn không sống tại các quốc gia được hỗ trợ, bạn vẫn có thể xử lý thanh toán cho doanh nghiệp nhưng sẽ cần tìm cổng thanh toán bên thứ ba được hỗ trợ.

Nếu người bán đang sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba, hãy đề nghị họ cung cấp thêm thông tin về quy trình đăng ký để đảm bảo khi bạn trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp, bạn có thể bắt đầu xử lý thanh toán ngay lập tức. 

Sắp xếp quan hệ với đơn vị cung ứng và giấy phép sản phẩm

Một số sản phẩm yêu cầu giấy phép của đại lý. Nếu bạn không chắc sản phẩm mà doanh nghiệp bán có yêu cầu giấy phép hay không, hãy hỏi người bán xem họ có quyền hợp pháp để bán sản phẩm không và có thể chuyển giấy phép này cho bạn không.

Hỏi người bán để biết đơn vị cung ứng sản phẩm. Nếu đó là đơn vị cung ứng bên thứ ba, hãy sắp xếp để người bán giao cho bạn thông tin liên lạc của đơn vị cung ứng để đảm bảo khi trở thành chủ sở hữu mới, bạn có thể đặt hàng từ đơn vị cung ứng đó.

Nếu bạn mua doanh nghiệp sử dụng phương thức bán hàng trung gian hoặc in theo yêu cầu, nhiều khả năng bạn sẽ sử dụng ứng dụng như DSers hoặc Printful để thực hiện đơn hàng. Những ứng dụng này xử lý quy trình thực hiện cho bạn nhưng bạn vẫn cần đảm bảo quyền sở hữu ứng dụng được chuyển cho mình. Người bán có trách nhiệm thực hiện những thay đổi này cho bạn.

Hỏi người bán về dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Một cách hay để biết thông tin chi tiết về doanh nghiệp là tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Hỏi người bán xem có vấn đề gì về dịch vụ hỗ trợ khách hàng còn tồn tại và cần giải quyết hay không, cũng như cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Nếu có bất kỳ trường hợp bồi hoàn hoặc đơn hàng trả lại tồn đọng nào cần dàn xếp, người bán có trách nhiệm xử lý trước khi bạn trở thành chủ sở hữu mới. Nếu không, người bán cần hướng dẫn bạn cách xử lý các vấn đề về dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Nếu người bán đề nghị cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ hậu mãi, hãy cân nhắc soạn thảo hợp đồng để đảm bảo họ chịu trách nhiệm cho dịch vụ. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư.

Kết thúc thời gian kiểm tra

Thời gian kiểm tra kết thúc khi bạn đánh dấu tất cả các mốc là đã chấp nhận trong tài khoản Escrow.com hoặc sau khi hết thời gian kiểm tra đã thống nhất.

Sau khi bạn chấp nhận, Escrow.com sẽ chuyển khoản thanh toán của bạn cho người bán. Một người bên phía Sàn giao dịch sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể để cho biết bạn đã thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

Từ thời điểm kết thúc thời gian kiểm tra đến khi bạn trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp và cửa hàng Shopify có thể mất ba ngày làm việc. Trong thời gian này, Sàn giao dịch sẽ thực hiện những thay đổi cần thiết đối với tài khoản để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng giúp bạn tiếp quản thành công.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí