Thanh toán cho người bán

Escrow.com là đối tác thanh toán của Exchange và cung cấp mức bảo vệ cao nhất trong suốt giao dịch. Bạn chỉ cần thanh toán cho người bán qua Escrow.com. Bạn cũng sẽ được cung cấp một cửa sổ an toàn để xem lại tất cả các khía cạnh của giao dịch trước khi chuyển tiền. Không yêu cầu người bán sử dụng bất cứ phương thức nào khác ngoài quy trình thanh toán Escrow.com tích hợp.

Dưới đây là những lợi ích của việc sử dụng quy trình thanh toán Escrow.com:

  • Escrow sẽ tạm giữ thanh toán an toàn đến khi bạn chấp nhận tất cả các mốc trong giao dịch Escrow. Sau khi bạn chấp nhận tất cả các mốc, đội ngũ Tài khoản Shopify được thông báo để chuyển bạn từ nhân viên thành chủ sở hữu cửa hàng.
  • Khi bạn sử dụng Escrow.com cho một giao dịch bán hàng trên Exchange, bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, PayPal hoặc thẻ tín dụng.

Hướng dẫn về Escrow Payments

Nếu bạn đã gửi báo giá cho hồ sơ trên Sàn giao dịch và đã được chấp nhận, người bán sẽ tạo giao dịch Escrow trong ứng dụng Exchange. Sau đó, bạn sẽ nhận được email từ Escrow.com chứa hướng dẫn về cách bắt đầu thanh toán.

Thanh toán từng phần, gói thanh toán và thanh toán thành đợt không được hỗ trợ trên Exchange. Người mua cần có đủ tiền để mua doanh nghiệp trên Exchange.

Vì bản thân giao dịch bán được dàn xếp riêng giữa người bán và người mua nên tất cả giao dịch bán trên Exchange là bước cuối cùng và chúng tôi không thể hỗ trợ bồi hoàn cho giao dịch. Nếu bạn đã mua doanh nghiệp trên Exchange và muốn trả lại chủ sở hữu trước, bạn sẽ cần liên hệ với người bán để dàn xếp việc này.

Trước khi mua, hãy nhớ hỏi người bán mọi câu hỏi bạn muốn về doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp phù hợp với bạn.

Bước 1: Báo giá của bạn được chấp nhận và giao dịch bắt đầu

Ngay khi báo giá được chấp nhận, người bán sẽ được nhắc tạo giao dịch Escrow.com trong ứng dụng Sàn giao dịch. Người bán có trách nhiệm tạo điều khoản giao dịch và hoàn tất nội dung sẽ được đưa vào giao dịch bán.

Khi giao dịch được tạo, bạn sẽ nhận được email từ Escrow.com yêu cầu đồng ý các điều khoản của giao dịch.

Bước 2: Đồng ý các điều khoản và gửi thanh toán

Khi bạn nhận được email từ Escrow.com, hãy nhấp vào Review terms (Xem lại điều khoản) để tạo tài khoản Escrow và xem lại các điều khoản chính thức của giao dịch bán mà người bán đã tạo. Tất cả những gì người bán đồng ý chuyển cho bạn cần được đề cập trong những điều khoản này.

Nếu mọi thứ đã chính xác, hãy đồng ý các điều khoản để tiếp tục bước thanh toán. Bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Escrow để hoàn tất thanh toán bằng một trong những phương thức sau:

  • Thẻ tín dụng
  • PayPal
  • Chuyển khoản

Sau khi bạn thực hiện thanh toán, Escrow.com sẽ xác minh và bảo vệ tiền của bạn trong một tài khoản tin cậy. Cách này sẽ tăng cường thêm một lớp bảo vệ bằng cách đảm bảo số tiền được giữ lại đến khi người bán chuyển giao tài sản cho bạn.

Bước 3: Nhận tài sản doanh nghiệp từ người bán

Người bán sẽ được thông báo để bắt đầu chuyển giao tài sản cho bạn ngay khi Escrow.com nhận được khoản thanh toán của bạn. Bạn có thể nhận được email từ Escrow.com khi người bán xác nhận họ đã chuyển giao mọi tài sản cho bạn.

Mọi tài sản trừ quyền sở hữu tài khoản Shopify sẽ được chuyển cho bạn vào thời điểm này. Bạn sẽ chưa trở thành chủ sở hữu cửa hàng Shopify cho đến sau khi bạn xác nhận đã nhận được mọi tài sản. Tuy nhiên, người bán phải thêm bạn với tư cách nhân viên. Email được dùng để đăng nhập với tư cách nhân viên phải là địa chỉ email liên kết với tài khoản Facebook hoặc Google mà bạn dùng để đăng ký Exchange. Bạn không thể yêu cầu người bán sử dụng địa chỉ email khác.

Bạn có trách nhiệm chấp nhận thư mời làm nhân viên. Bạn sẽ nhận được email từ Shopify cùng lời mời mà bạn có thể dùng để thêm bản thân làm nhân viên. Nếu bạn không nhận được email này, hãy thông báo cho người bán trước khi xác nhận đã nhận được mọi thứ.

Không xác nhận đã nhận được tài sản đến khi có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify bằng thông tin đăng nhập dành cho nhân viên mà người bán thiết lập cho bạn. Thông thường, người bán sẽ được hướng dẫn thêm bạn làm nhân viên sau khi bạn thanh toán qua Escrow.com. Hiện tại, tài khoản bạn tạo sẽ có quyền truy cập giới hạn vào cửa hàng.

Khi giao dịch kết thúc, Sàn giao dịch sẽ chuyển bạn thành chủ cửa hàng trong vòng ba ngày làm việc. Bạn cần cung cấp thông tin chính xác trong biểu mẫu đăng ký để nhận được tài sản. Người bán sẽ không nhận được tiền cho tới khi bạn chấp nhận tất cả các mốc trong Escrow.com.

Bước 4: Đánh giá doanh nghiệp trong thời gian kiểm tra

Mọi giao dịch Escrow.com đều bao gồm một thời gian kiểm tra chi tiết, đây là thời gian để người mua đảm bảo mọi thứ giống như mô tả của người bán. Thời gian kiểm tra có thể kéo dài 3 - 30 ngày tùy thuộc vào nội dung thống nhất trong điều khoản giao dịch.

Điều quan trọng nhất là cần kiểm tra những yếu tố sau:

  • Bạn có thể truy cập tất cả các tài khoản đã đồng ý mua từ người bán.
  • Bạn xác nhận thông tin bán hàng do người bán báo cáo là hợp lệ.
  • Mọi thứ đều giống như mô tả của người bán.

 

Bước 5: Chấp nhận tài sản trong Escrow.com

Sau khi đã nhận được mọi thứ từ người bán và hài lòng với giao dịch, bạn cần chấp nhận bằng cách đánh dấu các mốc là đã chấp nhận trong tài khoản Escrow để hoàn tất giao dịch bán.

Đăng nhập vào Escrow.com và vào tab Giao dịch, sau đó nhấp vào open transaction (mở giao dịch) để chấp nhận các mốc.

Ngay khi bạn chấp nhận, Escrow.com sẽ bắt đầu gửi thanh toán cho người bán. Đội ngũ Sàn giao dịch sẽ liên hệ với bạn trong vòng ba ngày làm việc để xác nhận và cho biết bạn đã có thể đăng nhập vào tài khoản Shopify với tư cách chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

Bảo vệ bản thân trong quá trình mua

Mua doanh nghiệp từ một người gặp trên mạng có thể rất phức tạp. Nhưng bạn có thể làm theo những hướng dẫn này để giúp đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Luôn thanh toán cho người bán qua Escrow.com

Exchange đã hợp tác với Escrow.com để mang đến môi trường giao dịch an toàn nhất có thể. Thay vì thanh toán trực tiếp cho người bán, bạn sẽ thanh toán trước cho Escrow.com, bên này sẽ tạm giữ tiền cho đến khi người bán giao quyền sở hữu doanh nghiệp cho bạn. Người bán sẽ không được thanh toán nếu bạn không nhận được đầy đủ tài sản đã thanh toán. Các phương thức thanh toán khác như PayPal không bảo vệ cho giao dịch bán sản phẩm điện tử, chẳng hạn như tài khoản Shopify. Tất cả các giao dịch phải được thanh toán hết một lần, không được thanh toán thành nhiều đợt.

Tuyệt đối không được để người bán giao cho bạn mật khẩu tài khoản Shopify của họ

Đội ngũ hỗ trợ của Sàn giao dịch sẽ chuyển quyền sở hữu tài khoản Shopify cho bạn trong vòng ba ngày làm việc. Họ sẽ liên hệ với bạn để thông báo đã nhận được yêu cầu chuyển quyền sở hữu từ người bán. Họ cũng sẽ thông báo cho bạn biết thời điểm sẵn sàng chuyển bạn thành chủ sở hữu mới.

Bạn tuyệt đối không được để người bán tự chuyển quyền sở hữu cho mình. Việc chuyển tài khoản sẽ luôn do đội ngũ hỗ trợ của Exchange thực hiện.

Nhớ tự thực hiện thẩm định chi tiết

Đặt câu hỏi cho người bán là cách tốt nhất để đảm bảo bạn không bỡ ngỡ khi trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

Dù bạn có thể tin biểu đồ dữ liệu bán hàng trên hồ sơ Exchange được Shopify xác minh, việc yêu cầu người bán xác thực tuyên bố về số liệu cũng không gây tổn hại gì.

Với tư cách người mua, bạn sẽ luôn có thời gian kiểm tra khi thanh toán qua Escrow.com.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí