Giải quyết các lo ngại về hồ sơ hoặc giao dịch trên Exchange Marketplace

Một số lý do để liên hệ với chúng tôi về một hồ sơ trên Exchange Marketplace có thể là:

  • Người bán khuyến khích bạn không thanh toán bằng Escrow.com.
  • Người bán hỏi bạn có muốn họ xây dựng cửa hàng trực tuyến mới cho bạn không.
  • Bạn đã gửi thanh toán cho Escrow nhưng chưa nhận được tài sản.
  • Người bán giữ lại các thông tin quan trọng ảnh hưởng đến giao dịch của bạn trên Exchange Marketplace, như thông tin chi tiết thực hiện đơn hàng, số theo dõi hoặc thông tin đăng nhập truyền thông xã hội.

Chúng tôi muốn đảm bảo bạn có trải nghiệm tuyệt vời khi tìm doanh nghiệp mơ ước trên Exchange Marketplace. Nếu bạn có lo ngại nào về một hồ sơ trên Sàn giao dịch hoặc nếu có trải nghiệm tồi tệ với một giao dịch trên Sàn giao dịch, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sàn giao dịch. Hãy sử dụng địa chỉ email được liên kết với tài khoản sàn giao dịch của bạn và thêm liên kết đến hồ sơ trên Sàn giao dịch trong email của bạn.

Hủy giao dịch

Bạn có thể hủy giao dịch Escrow trong tài khoản Escrow.com trước khi đồng ý với điều khoản và gửi thanh toán. Có nút Cancel (Hủy) trên màn hình chi tiết giao dịch. Nếu bạn đồng ý với điều khoản và gửi thanh toán, khả năng hủy giao dịch tùy thuộc vào tiến độ xử lý giao dịch.

Hủy sau khi thanh toán và trước thời gian kiểm tra

Nếu bạn muốn hủy giao dịch sau khi gửi thanh toán nhưng trước thời gian kiểm tra, cả bạn và người bán phải gửi email đến shopify@escrow.com để thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của Escrow biết rằng cả hai bên đồng ý hủy giao dịch.

Hủy trong và sau thời gian kiểm tra

Khi người bán chuyển các mốc cho bạn trong Escrow và bạn đánh dấu các mốc là đã nhận, thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu. Nếu quyết định không tiến hành giao dịch, bạn sẽ bắt đầu quy trình trả lại. Trong quy trình này, bạn đánh dấu các mốc là đã từ chối, sau đó bạn trả lại các mốc cho người bán. Người bán cũng phải chấp nhận việc trả lại các mốc này. Nếu người bán chấp nhận, Escrow sẽ trả lại tiền cho bạn, trừ đi phí cho Escrow. Escrow không trả lại phí vì đã sử dụng một phần dịch vụ để xử lý các khoản tiền của bạn một cách an toàn.

Nếu người bán không chấp nhận việc trả lại các mốc, bạn và người bán sẽ thương lượng và có thể nhờ trọng tài phân xử.

Hủy sau khi chấp nhận các mốc

Nếu đã hoàn thành thời gian kiểm tra và chấp nhận các mốc trong giao dịch, bạn không thể hủy giao dịch nữa. Giao dịch được xem là đã hoàn thành tại thời điểm này.

Yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng

Nếu bạn nhận được yêu cầu hoàn tiền cho một đơn hàng đã đặt trong thời gian cửa hàng thuộc quyền sở hữu trước đó, một số cổng thanh toán như Shopify Payments sẽ không thể xử lý khoản hoàn tiền. Nếu có thể, hãy làm việc với người bán để sắp xếp khoản hoàn tiền. Nếu bạn không thể cùng người bán tìm ra giải pháp hoàn tiền, hãy tư vấn cho khách hàng liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ tín dụng của họ để mở khiếu nại hoặc yêu cầu bồi hoàn để được hoàn tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí