Chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp

Mọi điều bạn cần biết về chuyển giao tài sản cho người mua và cách đội ngũ Tài khoản Shopify chuyển quyền sở hữu cửa hàng Shopify cho người mua.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí