Hủy giao dịch

Bạn có thể hủy giao dịch trong ứng dụng Exchange Marketplace trước khi người mua đồng ý với các điều khoản và trước khi họ gửi thanh toán. Trong ứng dụng Exchange Marketplace, bạn sẽ thấy nút Cancel transaction (Hủy giao dịch) tại các bước có tiêu đề Add bank account (Thêm tài khoản ngân hàng) và Buyer pays (Người mua thanh toán).

Sau khi người mua đồng ý với các điều khoản và đã gửi thanh toán, chỉ Bộ phận hỗ trợ của Escrow mới có thể điều phối việc hủy bỏ. Bạn sẽ cần gửi email đến shopify@escrow.com để khởi tạo việc hủy bỏ.

Người mua từ chối giao dịch

Tại mọi thời điểm trong thời gian kiểm tra của người mua, họ có thể chọn từ chối tài sản của doanh nghiệp và chấm dứt giao dịch. Nếu điều này xảy ra, người mua có trách nhiệm trả lại tài sản cho bạn.

Nếu đồng ý hủy giao dịch, bạn nên xóa vai trò nhân viên của người mua. Để thực hiện, làm theo các bước sau:

  1. Chọn liên kết nhân viên của người mua trong mục quyền.
  2. Nhấp vào Gỡ nhân viên hoặc Xóa nhân viên.

Escrow.com sẽ tiếp tục tạm giữ thanh toán đến khi bạn xác nhận người mua đã trả lại các tài sản còn lại. Khi bạn đã xác nhận, khoản thanh toán sẽ được trả lại cho người mua.

Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu tìm người mua khác.

Người mua không trả lại tài sản

Dù cả Exchange và Escrow.com sẽ cố gắng giúp bạn tránh tình huống này nhưng vẫn có một quy trình để đảm bảo đến cuối cùng, bạn sẽ có tài sản hoặc khoản thanh toán. Người mua phải đồng ý mau chóng trả lại tài sản.

Nếu bạn không đồng ý với từ chối của người mua, sẽ chuyển sang thời gian thương lượng. Nếu không thể giải quyết tranh chấp trong thời gian thương lượng, sẽ chuyển sang thời gian phân xử.

Ngoài ra, nếu người mua trả lại tài sản và các mốc thanh toán đã hoàn tất cho bạn muốn hủy giao dịch nhưng đã vi phạm điều khoản trong thỏa thuận thời gian kiểm tra (tức là: thực hiện thay đổi với cửa hàng trực tuyến hoặc đăng trên tài khoản truyền thông xã hội), bạn có thể từ chối hủy bỏ nêu trên.

Dù những tình huống này không phổ biến nhưng quy trình này nhằm bảo vệ thêm cho người bán doanh nghiệp.

Bạn có thể làm gì để tránh giao dịch bị từ chối?

Trong hầu hết trường hợp, người mua tiềm năng từ chối tài sản trong giao dịch vì mặt hàng khác với mô tả. Thông thường, bạn có thể tránh trường hợp này bằng cách làm theo một số mẹo sau:

  • Luôn trao cho người mua quyền truy cập báo cáo bán hàng và phân tích trang web. 
  • Thực hiện tất cả các đơn hàng bỏ ngỏ trước khi chuyển nhượng doanh nghiệp.
  • Nếu bạn phải bồi hoàn, đảm bảo phản hồi yêu cầu bồi hoàn trước khi chuyển nhượng doanh nghiệp.
  • Cho người mua biết bạn chịu trách nhiệm cho các đơn hàng được thực hiện trước khi chuyển quyền sở hữu.
  • Thành thật trong hồ sơ. Giao dịch trực tuyến có thể khiến mọi người thấy băn khoăn nhưng minh bạch trong quy trình bán hàng sẽ giúp tránh các vấn đề trong các giai đoạn quan trọng của giao dịch.

Khi bạn sử dụng quy trình thanh toán của Exchange, bạn cũng nhận được hướng dẫn từ Chuyên viên hỗ trợ của Exchange.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí