Cấp quyền nhân viên cho người mua

Trước khi người mua trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp, họ sẽ cần có quyền nhân viên. Bạn chỉ cần họ tên và địa chỉ email của người mua, những thông tin này sẽ được tiết lộ tại giai đoạn chuyển nhượng tài sản. Địa chỉ email sử dụng cho nhân viên phải trùng với địa chỉ email bạn thấy trong ứng dụng Exchange. Nếu sử dụng địa chỉ email khác, quy trình sẽ không chuyển tiếp trong ứng dụng Exchange.

Sau khi gửi lời mời, người mua sẽ cần kiểm tra email để lấy liên kết kích hoạt tài khoản. Họ sẽ chịu trách nhiệm tạo mật khẩu khi kích hoạt tài khoản.

Quyền tài khoản cho người mua

Bạn có quyền quyết định muốn giao cho người mua loại quyền gì. Chúng tôi đề xuất cho phép toàn quyền để người mua có thể tiến hành giai đoạn kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu bạn lo ngại về vấn đề quyền riêng tư, bạn có thể bắt người mua ký thỏa thuận không tiết lộ.

Khi giao dịch Escrow hoàn tất, đội ngũ Tài khoản Shopify sẽ chuyển người mua thành chủ sở hữu mới của cửa hàng

Quan trọng: Tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập chủ cửa hàng hoặc tự chuyển người mua thành chủ cửa hàng. Nếu làm vậy, bạn có thể bị cấm sử dụng Sàn giao dịch, theo quy định trong Yêu cầu dành cho người dùng Sàn giao dịch.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí