Nhận thanh toán qua Exchange

Nếu bạn thích đề nghị do người mua gửi, bạn cần chấp nhận đề nghị đó và tiến hành tạo giao dịch trong ứng dụng Exchange Marketplace. 

Exchange đã hợp tác với Escrow.com để mang tới phương thức nhận thanh toán bảo mật và hiệu quả nhất. Để chuyển nhượng tài khoản của bạn cho người mua và nhận thanh toán, bạn cần sử dụng dòng thanh toán của Exchange.

Thiết lập tài khoản và chấp nhận thanh toán

Mục này mô tả cách chấp nhận đề nghị từ người mua và hoàn tất quá trình bán doanh nghiệp. Exchange chỉ chuyển nhượng doanh nghiệp của bạn một cách an toàn sau khi bạn nhận được tiền thanh toán bằng cách hoàn tất quy trình này. Bất kỳ khoản tiền nào bạn bị nợ do bán hàng khi còn là chủ sở hữu cửa hàng sẽ được trả cho bạn.

Nếu bạn có khoản thanh toán hoặc tiền giữ lại đã lên lịch với Shopify Payments, bạn sẽ nhận được tiền theo lịch, miễn là bạn chuyển nhượng tài khoản đúng quy trình. Bộ phận Tài khoản Shopify đảm bảo rằng thanh toán được gửi tới tài khoản ngân hàng mà bạn ghi trong hồ sơ Shopify Payments.

Bước 1: Người mua gửi đề nghị

Trước tiên, người mua gửi tin nhắn cho bạn thể hiện mong muốn mua doanh nghiệp của bạn. Nếu người mua sẵn sàng theo đuổi việc mua lại doanh nghiệp, họ sẽ gửi cho bạn một đề nghị trả giá. Đề nghị trả giá tối thiểu phải bằng 80% giá niêm yết của bạn. Sau đó, bạn được thông báo rằng người mua gửi đề nghị trả giá và bạn cần xem xét đề nghị này ở tab Hộp thư đến trong ứng dụng Sàn giao dịch.

Đến tin nhắn của người mua để thấy biểu ngữ Offer (Đề nghị) đi kèm nút chấp nhận đề nghị.

Bước 2: Chấp nhận đề nghị và tạo giao dịch

Nhấp vào nút Accept offer (Chấp nhận đề nghị) để chấp nhận đề nghị bạn thích. Sau đó, bạn được chỉ dẫn để tạo giao dịch mới từ ứng dụng Exchange.

Để bắt đầu giao dịch, bạn cần cung cấp những thông tin sau:

 • Mô tả: Sử dụng trường này để mô tả một các chính xác những gì bạn bàn giao cho người mua. Mục này phải bao gồm tài khoản Shopify, tên miền, tài khoản truyền thông xã hội, hàng trong kho, cũng như bất kỳ tài sản nào khác sử dụng được.

 • Thời hạn kiểm tra: Đây là khoảng thời gian dành cho người mua kiểm tra và đánh giá tài sản của doanh nghiệp. Thời hạn kiểm tra có thể kéo dài từ 3 tới 30 ngày. Người mua có thể lựa chọn chấp nhận tài sản của doanh nghiệp và kết thúc thời hạn kiểm tra vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn kiểm tra này. Sau khi hoàn tất, Escrow.com sẽ tiến hành thanh toán cho bạn. Bộ phận Tài khoản Shopify sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu tài khoản Shopify sẽ được chuyển cho người mua trong vòng 3 ngày làm việc.

 • Giá bán: Đây là giá cuối cùng dành cho doanh nghiệp của bạn. Số tiền trong đề nghị của người mua được tự động thêm vào trường này. Phí dịch vụ được tính và hiển thị dưới giá bán. Xem phần Niêm yết doanh nghiệp để bán trên Exchange để biết thêm thông tin về phí dịch vụ của chúng tôi.

Bước 3: Liên kết tài khoản Exchange với Escrow.com

Sau khi đã điền thông tin về việc bán tài khoản và tạo giao dịch, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu liên kết tài khoản Escrow.com và thêm thông tin ngân hàng. Khi đăng ký tài khoản Escrow, bạn cần sử dụng cùng một địa chỉ email để nhận được đường liên kết. Nếu bạn đăng ký bằng địa chỉ emai khác, giao dịch của bạn sẽ không được liên kết với ứng dụng Exchange. Nếu bạn đã có tài khoản Escrow.com liên kết với địa chỉ email chủ sở hữu cửa hàng, bạn chỉ cần nhấp vào nút Đăng nhập.

Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn phương thức thanh toán. Đây là phương thức bạn nhận tiền thanh toán từ người mua khi kết thúc giao dịch.

Bạn có ba tùy chọn để nhận thanh toán: Ngân phiếu điện tử ACH, Chuyển khoản nội địa, hoặc Chuyển khoản quốc tế. Nếu không ở Hoa Kỳ, bạn chỉ có thể nhận thanh toán qua Chuyển khoản quốc tế. Tất cả giao dịch bao gồm cả giao dịch ngoài Hoa Kỳ đều phải chịu phí giải ngân 10 $.

Khi bạn thêm thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng, Escrow.com sẽ thông báo cho người mua rằng giờ đây họ có thể gửi thanh toán. Ngay khi Escrow đảm bảo khoản thanh toán của người mua, Exchange sẽ gửi cho bạn một email hướng dẫn cách tiến hành. 

Bước 4: Người mua thanh toán

Sau khi hoàn tất các bước trên, người mua sẽ nhận được một email yêu cầu thanh toán từ Escrow.com. Người mua có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản, hoặc PayPal. Đây là danh sách đầy đủ những quốc gia được hỗ trợ.

Khi Escrow.com nhận được và bảo đảm khoản thanh toán của người mua, bạn sẽ được thông báo qua email.

Nếu cần thay đổi các mốc thời gian của Escrow sau khi tạo giao dịch, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Escrow để yêu cầu thay đổi. Escrow sẽ áp dụng các thay đổi sau khi cả người mua và người bán đồng ý.

Bước 5: Chuyển nhượng tài sản cho người mua

Sau khi bạn nhận email thông báo rằng Escrow.com đã nhận được thanh toán của người mua, bước tiếp theo là chuyển nhượng toàn bộ tài sản bạn đồng ý bán cho người mua.

Trước tiên bạn cần cấp quyền truy cập nhân viên cho người mua. Phải tạo thông tin đăng nhập dành cho nhân viên bằng địa chỉ email liên kết với hồ sơ của người mua và tài khoản Escrow.com. Người mua không thể yêu cầu tạo thông tin đăng nhập dành cho nhân viên bằng bất kỳ địa chỉ email nào khác. Hệ thống Sàn giao dịch sẽ chỉ công nhận đã thêm và kích hoạt thành công thông tin đăng nhập dành cho nhân viên nếu khớp địa chỉ email liên kết với hồ sơ người mua.

Người mua sẽ cần quyền truy cập nhân viên để có toàn quyền kiểm tra tài khoản Shopify. Không thể đặt người mua thành chủ sở hữu cửa hàng của tài khoản Shopify trước khi họ chấp nhận tất cả mốc thời gian của Escrow. Khi các mốc thời gian Escrow được chấp nhận, Escrow sẽ nhận được thông báo giải ngân cho bạn tiền của người mua và Bộ phận Tài khoản Shopify sẽ lập người mua làm chủ sở hữu mới của cửa hàng trong vòng 3 ngày làm việc.

Ngoài tài khoản chủ sở hữu trên Shopify, bạn cũng cần chuyển nhượng các tài sản như tài khoản truyền thông xã hội, miền và tài khoản ứng dụng. Ví dụ về những tài khoản này có thể bao gồm trang kinh doanh trên Facebook, tài khoản Instagram, tên miềntài khoản Printful.

Chuyển nhượng trang kinh doanh trên Facebook

Trước khi có thể chuyển nhượng quyền sở hữu trang kinh doanh trên Facebook, người mua cần có tài khoản Facebook và thích trang kinh doanh hoặc kết bạn với bạn trên Facebook. Bạn cũng có thể lập người mua làm quản trị viên trang Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập trang Facebook bằng tài khoản Facebook của bạn.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Nhấp vào Page Roles (Vai trò trên Trang).
 4. Trong mục Assign a new page role (Chỉ định một vai trò mới trên Trang), thêm tên người mua, rồi chỉ định người mua làm Quản trị viên.

Sau khi người mua trở thành Quản trị viên của trang, bạn có thể lựa chọn xóa bản thân khỏi vai trò Quản trị viên trong mục Existing Page Roles (Vai trò hiện tại trên Trang).

Chuyển nhượng tài khoản Instagram

Nếu bạn đồng ý thêm tài khoản Instagram của doanh nghiệp vào quá trình bán hàng, bạn có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu tài khoản cho người mua trong quá trình chuyển nhượng.

Các bước thực hiện:

 1. Mở ứng dụng Instagram trên thiết bị di động và đến phần Settings (Cài đặt).
 2. Vui lòng tắt tính năng Xác thực hai bước nếu tính năng này đang bật. Bạn cũng có thể thực hiện bằng các chạm vào liên kết Two-factor Authentication (Xác thực hai bước) trong Settings (Cài đặt) > Privacy and security (Bảo mật và quyền riêng tư).
 3. Trong Settings (Cài đặt), chạm vào Linked Accounts (Tài khoản liên kết). Đảm bảo rằng người mua có quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản nào bạn dự định chuyển nhượng được liệt kê tại đây (ví dụ Trang kinh doanh trên Facebook hoặc Tài khoản Twitter). Nếu có bất kỳ tài khoản liên kết nào bạn không có ý định chuyển nhượng cho người mua, bạn cần xóa tại đây.
 4. Trong Settings (Cài đặt), chạm vào Thanh toán. Xóa tất cả thẻ tín dụng hoặc PIN được lưu trong hồ sơ.
 5. Chuyển tới Edit Profile (Chỉnh sửa hồ sơ) > Private information (Thông tin cá nhân) để xem thông tin liên hệ được lưu trong hồ sơ.
 6. Xóa số điện thoại và chỉnh sửa email để khớp với địa chỉ email của người mua.
 7. Chạm vào Done (Đã xong).  Trong trường hợp Instagram gửi email yêu cầu xác nhận thay đổi thông tin hồ sơ, bạn cần chuyển tiếp email này đến người mua để họ tự xác nhận.

Hầu hết những tài khoản mạng xã hội khác sẽ yêu cầu bạn thay đổi thông tin đăng nhập dành cho người mua.

Chuyển nhượng tên miền

Nếu bạn đồng ý bán bất kỳ tên miền nào liên kết với cửa hàng và bạn đã mua miền qua Shopify, bạn có thể chuyển nhượng quyền sở hữu miền qua trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào liên kết Manage (Quản lý) cạnh miền bạn muốn chuyển nhượng.
 3. Trong trang Manage (Quản lý), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh Registrar Information (Thông tin nhà đăng ký tên miền).
 4. Thay đổi thông tin thành tên và thông tin liên hệ của người mua.

Sau khi quyền sở hữu đã được chuyển sang cho người mua và họ trở thành chủ sở hữu mới của cửa hàng, họ sẽ phải trả tất cả phí gia hạn miền. Nếu bạn mua miền qua công ty lưu trữ bên thứ ba như GoDaddy hoặc Namecheap, vui lòng liên hệ công ty lưu trữ miền để biết thêm thông tin về cách chuyển nhượng quyền sở hữu tên miền cho người mua.

Một số ứng dụng có thể có thông tin liên hệ cá nhân của bạn, hãy nhớ kiểm tra từng ứng dụng và cập nhật thông tin người mua.

Chuyển nhượng tài khoản Printful

Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng ứng dụng Printful để thực hiện đơn hàng, bạn cần chuyển nhượng quyền sở hữu ứng dụng cho người mua. Để chuyển nhượng tài khoản Printful, hãy bắt đầu bằng việc đảm bảo gỡ thẻ tín dụng khỏi tài khoản và thay đổi chi tiết thông tin đăng nhập tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Printful.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào tên và nhấp vào Billing (Thanh toán).

 5. Nhấp vào dấu X bên cạnh phương thức thanh toán để xóa.

 6. Rút tất cả tiền còn lại trong Printful wallet (Ví Printful).

 7. Trong ứng dụng Printful, nhấp vào tên và nhấp vào Settings (Cài đặt).

 8. Thay đổi mật khẩu sang mật khẩu bạn sẽ chia sẻ với người mua khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Bạn sẽ cần nhập mật khẩu cũ để tạo mật khẩu mới.

 9. Thay đổi Full name (Họ và tên) sang tên người mua và nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

 10. Thay đổi địa chỉ email sang địa chỉ email người mua đang sử dụng với vai trò nhân viên. Người mua sẽ nhận được một email. Khi người mua chấp nhận thay đổi, bạn sẽ thấy địa chỉ email trong phần cài đặt của mình.

 11. Sau khi địa chỉ email của người mua hiển thị trong cài đặt tài khoản của bạn, thông báo cho họ rằng bạn đã thay đổi thông tin tài khoản đối với ứng dụng Printful. Bạn có thể chia sẻ địa chỉ email và mật khẩu mới bạn vừa tạo với người mua. Lúc này, người mua có thể thay đổi mật khẩu.

Bước 6: Người mua chấp nhận tài sản

Sau khi bạn đã gửi tất cả tài sản theo thỏa thuận, người mua đã nhận và thực hiện thời hạn kiểm tra, người mua cần đánh dấu tất cả tài sản là "Đã chấp nhận".

Sau khi người mua chấp nhận, bạn sẽ nhận được email thông báo khoản thanh toán đang được xử lý. Thanh toán từ Escrow.com được thực hiện qua chuyển khoản, có thể mất tối đa 5 ngày làm việc để khoản tiền này ghi có vào tài khoản của bạn.

Bước 7: Bộ phận Tài khoản Shopify chuyển nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp

Lúc này, Exchange nhận được thông báo rằng giao dịch đã hoàn tất và thay đổi người mua từ nhân viên sang chủ sở hữu cửa hàng. Quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu diễn ra trong vòng ba ngày làm việc.

Bộ phận Tài khoản Shopify xóa thẻ tín dụng và vô hiệu hóa tài khoản Shopify Payments của bạn để chủ sở hữu mới có thể nhập thông tin tài chính của họ. Xem Chuyển nhượng doanh nghiệp để tìm hiểu cách hoạt động của quy trình chuyển nhượng quyền sở hữu. Bạn nhận được email thông báo sau khi quá trình chuyển giao hoàn tất.

Lợi ích của việc sử dụng Escrow

Có một số lý do vì sao bạn cần sử dụng thanh toán Escrow khi bán doanh nghiệp:

 • Không có nguy cơ về việc người mua nộp yêu cầu bồi hoàn sau khi bạn chuyển nhượng doanh nghiệp cho họ. Tất cả giao dịch Escrow là giao dịch chính thức.
 • Escrow và Sàn giao dịch hợp tác để giải quyết tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình bán. Một số tranh chấp có thể cần tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp. Sàn giao dịch và Escrow không thể giải quyết tất cả tranh chấp.
 • Escrow bảo vệ bạn khỏi người mua gian lận bằng cách đảm bảo và xác thực khoản thanh toán của họ.
 • Exchange có thể bảo vệ dữ liệu tài chính của bạn và chuyển nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp một cách an toàn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí