Chuyển nhượng doanh nghiệp

Đội ngũ Tài khoản Shopify sẽ phụ trách việc chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp Shopify sau khi người mua chấp nhận tất cả mốc trong giao dịch Escrow.com. Bằng cách cho phép chúng tôi thay đổi quyền sở hữu thay mặt bạn, chúng tôi chịu trách nhiệm gỡ thẻ tín dụng và vô hiệu hóa tài khoản Shopify Payments để chủ sở hữu mới nhập thông tin tài chính của họ. Cả bạn và người mua sẽ nhận được email từ chúng tôi sau khi hoàn tất quá trình chuyển quyền sở hữu cửa hàng. Dù đội ngũ Tài khoản Shopify phụ trách việc chuyển quyền sở hữu, bạn vẫn chịu trách nhiệm chuyển tất cả tài sản đã thỏa thuận cho người mua.

Chú ý: Không bao giờ chia sẻ mật khẩu với người mua hoặc tự ý chuyển quyền sở hữu. Có những thông tin thanh toán nhạy cảm trên tài khoản của bạn mà chỉ nhóm Sàn giao dịch mới bảo vệ được. Nếu không tuân thủ, bạn có thể bị cấm sử dụng Sàn giao dịch vĩnh viễn, như quy định trong yêu cầu đối với người dùng Sàn giao dịch.

Danh sách kiểm tra chuyển giao

Bạn đã tìm được người mua, chấp nhận mức giá họ đề ra và bắt đầu giao dịch Escrow trong ứng dụng Sàn giao dịch. Bây giờ là lúc để doanh nghiệp của bạn sẵn sàng cho chủ sở hữu mới. Đây là danh sách những việc bạn cần thực hiện trước khi người mua trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp. Một số mục có thể không áp dụng đối với việc bán doanh nghiệp của bạn. Đây chỉ là những điều chúng tôi đề xuất áp dụng trong đa số trường hợp mua bán.

 • Chuyển tất cả tên miền tùy chỉnh.
 • Chuyển quyền sở hữu tất cả tài khoản truyền thông xã hội.
 • Chuyển quyền sở hữu và thông tin đăng nhập của tất cả ứng dụng đã cài đặt.

  • Xóa tất cả thông tin chi tiết cá nhân, bao gồm thông tin liên hệ và thẻ tín dụng trong các ứng dụng trước khi bạn chuyển nhượng.
 • Nếu chuyển ảnh sản phẩm, bạn có thể sử dụng những dịch vụ như Google Drive, Dropbox hoặc WeTransfer để chuyển cho người mua.

 • Nếu bạn chuyển cả hiện vật hàng trong kho, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho người mua mã số theo dõi sau khi gửi đi.

Thứ duy nhất bạn không cần chuyển cho người mua là tài khoản Shopify. Thay vào đó, chỉ cần cấp quyền truy cập nhân viên cho người mua và đội ngũ Tài khoản Shopify sẽ chuyển người mua thành chủ sở hữu mới trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi hoàn tất giao dịch Escrow.

Exchange sẽ chịu trách nhiệm xóa thông tin thanh toán và trao lại tài khoản Shopify của bạn cho người mua.

Thực hiện tất cả đơn hàng bỏ ngỏ

Khi bán doanh nghiệp qua Sàn giao dịch, bạn cần hoàn thành việc thực hiện các đơn hàng của khách hàng trước khi chuyển nhượng doanh nghiệp cho người mua. Bạn có trách nhiệm đối với tất cả đơn hàng được đặt trong thời gian bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là bạn chịu trách nhiệm cho mọi khoản bồi hoàn chờ tiến hành đối với những đơn hàng được xử lý trong thời gian bạn sở hữu cửa hàng. Bạn cần hoàn thành đơn hàng và cập nhật kịp thời cho khách hàng tất cả thông tin về đơn hàng. Bạn có thể muốn giữ liên lạc với người mua sau khi hoàn thành giao dịch trong trường hợp bạn cần nộp bằng chứng cho mọi yêu cầu bồi hoàn phát sinh. Để tự bảo vệ mình, hãy đảm bảo tất cả khách hàng hài lòng trước khi chủ sở hữu mới tiếp quản. Chúng tôi đề xuất chia sẻ mã số theo dõi với người mua để họ có thể hỗ trợ những đơn hàng này sau khi chuyển quyền sở hữu.

Để kiểm tra đơn hàng bỏ ngỏ, nhấp vào tab Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Tại đây, bạn có thể dễ dàng lọc để chỉ hiển thị đơn hàng bỏ ngỏ. Thực hiện những đơn hàng này và gửi cho khách hàng thông tin theo dõi để giúp đảm bảo quá trình chuyển giao cửa hàng cho người mua diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Bạn nên theo dõi đơn hàng đến khi hoàn tất quá trình chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Shopify cũng có hướng dẫn thực hiện đơn hàng hoàn chỉnh nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.

Chuyển nhượng miền

Nếu bạn mua miền qua Shopify và muốn chuyển nhượng quyền sở hữu tên miền cho người mua, bạn có thể thực hiện điều này trong trang quản trị Shopify.

Làm theo những bước sau để chuyển nhượng miền Shopify cho người mua:

 1. Nhấp vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh miền muốn chuyển nhượng.
 3. Nhấp vào Edit the Registrar information (Chỉnh sửa thông tin Nhà đăng ký tên miền).
 4. Thay đổi thông tin thành tên và thông tin liên hệ của người mua.

Sau khi nhận quyền sở hữu, người mua sẽ phải thanh toán tất cả chi phí gia hạn miền sau khi trở thành chủ sở hữu mới của cửa hàng. Nếu bạn mua miền qua công ty lưu trữ bên thứ ba như GoDaddy hoặc Namecheap, vui lòng liên hệ công ty lưu trữ miền để biết thêm thông tin về cách chuyển nhượng quyền sở hữu tên miền cho người mua.

Chuyển tài khoản truyền thông xã hội

Các tài khoản truyền thông xã hội liên kết với doanh nghiệp thường được liệt kê là tài sản. Bạn có thể chuyển tài khoản Facebook và Instagram cho người mua.

Facebook

Để nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trang kinh doanh trên Facebook, người mua cần có tài khoản Facebook và thích trang kinh doanh hoặc kết bạn với bạn trên Facebook. Bạn cũng có thể lập người mua làm quản trị viên trang Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập trang Facebook bằng tài khoản Facebook của bạn.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Nhấp vào Vai trò trên Trang.
 4. Trong mục Assign a new page role (Chỉ định một vai trò mới trên trang), thêm tên người mua rồi chỉ định người mua làm Quản trị viên.

Sau khi người mua trở thành quản trị viên của trang, bạn có thể lựa chọn xóa bản thân khỏi vai trò Quản trị viên trong mục Existing Page Roles (Vai trò trên trang hiện tại).

Instagram

Nếu bạn đồng ý thêm tài khoản Instagram của doanh nghiệp vào quá trình bán hàng, bạn có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu tài khoản cho người mua trong quá trình chuyển nhượng.

Các bước thực hiện:

 1. Mở ứng dụng Instagram trên thiết bị di động và vào phần Settings (Cài đặt).
 2. Tắt tính năng xác thực hai bước nếu tính năng này đang bật. Bạn cũng có thể thực hiện bằng các chạm vào liên kết Two-factor Authentication (Xác thực hai bước) trong Settings (Cài đặt) > Privacy and security (Bảo mật và quyền riêng tư).
 3. Trong Settings (Cài đặt), chạm vào Linked Accounts (Tài khoản liên kết). Đảm bảo rằng người mua có quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản nào bạn dự định chuyển nhượng được liệt kê tại đây (ví dụ Trang kinh doanh trên Facebook hoặc Tài khoản Twitter). Nếu có bất kỳ tài khoản liên kết nào bạn không có ý định chuyển nhượng cho người mua, bạn cần xóa tài khoản liên kết tại đây.
 4. Trong phần Settings (Cài đặt), chạm vào Thanh toán, sau đó, xóa tất cả thẻ tín dụng hoặc mã PIN được lưu trong hồ sơ.
 5. Vào Edit Profile (Chỉnh sửa hồ sơ) > Private information (Thông tin cá nhân) để xem thông tin liên hệ được lưu trong hồ sơ.
 6. Xóa số điện thoại và chỉnh sửa địa chỉ email để khớp với địa chỉ email của người mua.
 7. Chạm vào Done (Đã xong).  Trong trường hợp Instagram gửi email yêu cầu xác nhận thay đổi về thông tin hồ sơ, bạn cần chuyển tiếp email này đến người mua để họ tự xác nhận.

Hầu hết các tài khoản truyền thông xã hội khác sẽ yêu cầu bạn thay đổi thông tin đăng nhập dành cho người mua.

Ngắt kết nối Kênh bán hàng đã liên kết với tài khoản mạng xã hội của bạn

Bạn cũng cần xóa kênh bán hàng trên mạng xã hội như Facebook hoặc Pinterest, nếu có. Điều này có nghĩa là người mua phải đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của kênh bán hàng trong trường hợp họ quyết định cài đặt những kênh này sau khi trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp.

Để xóa Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng + bên cạnh Kênh bán hàng trong menu chính trên trang quản trị Shopify.

Sau đó, nhấp vào đường liên kết Quản lý kênh bán hàng ở cuối cửa sổ bật lên. Tại đây, bạn có thể xóa bất kỳ Kênh bán hàng nào đã liên kết với tài khoản mạng xã hội.

Xuất báo cáo doanh số

Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu bán hàng trong trường hợp cần sử dụng cho những mục đích liên quan tới thuế.

Bạn có thể thực hiện điều này trong tab Phân tích trên trang quản trị Shopify. Bạn nên xuất tất cả dữ liệu bạn muốn lưu trữ vì sau khi người mua trở thành chủ sở hữu mới, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào những báo cáo này.

Xuất biểu mẫu thuế

Nếu doanh nghiệp của bạn đã được cấp biểu mẫu thuế, thì hãy đảm bảo rằng bạn đã xuất những biểu này tại trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify. Sau khi chuyển nhượng, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào những biểu mẫu này.

Nếu bạn đã đáp ứng các yêu cầu đối với Biểu mẫu 1099K cho năm đóng thuế gần nhất, bạn cần giữ liên lạc với người mua để nhận Biểu mẫu 1099K từ họ. Bạn cũng có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp kết nối với đội ngũ Shopify chuyên phụ trách gửi Biểu mẫu 1099K cho bạn.

Ngắt kết nối tài khoản vận chuyển

Nếu bạn đã kết nối tài khoản với những hãng vận chuyển như FedEx hoặc USPS, hãy đảm bảo bạn đã ngắt kết nối. 

Cung cấp cho người mua "quyền truy cập nhân viên" để họ truy cập vào doanh nghiệp

Cuối cùng, cấp quyền nhân viên cho người mua. Đội ngũ Tài khoản Shopify chuyển vai trò nhân viên của người mua thành chủ cửa hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất giao dịch Escrow.

Sau khi đã chuẩn bị để doanh nghiệp sẵn sàng cho việc chuyển nhượng, bạn có thể hoàn tất giai đoạn chuyển nhượng tài sản trong ứng dụng Exchange Marketplace. Khi đánh dấu tất cả tài sản đã được chuyển nhượng, tức là người mua sẽ nhận được thông báo bắt đầu thời hạn kiểm tra.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí