Sản phẩm liên quan đến COVID-19

Sử dụng trang này để tìm hiểu về Quy tắc tham gia bán sản phẩm liên quan đến COVID-19 của Shopify và các luật khác nhau về sản phẩm liên quan đến virus corona (COVID-19) mà doanh nghiệp của bạn có thể cần. Những quy tắc và quy định này giúp tăng cường an toàn công cộng và khác nhau tùy theo vùng.

Bạn có thể phát triển doanh nghiệp và tiếp cận khách hàng mới bằng cách bán sản phẩm liên quan đến COVID-19. Để đảm bảo không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng cửa hàng Shopify, bạn cần đảm bảo tuân thủ Quy tắc tham gia bán sản phẩm liên quan đến COVID-19 của Shopify cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành tại mọi khu vực pháp lý nơi bạn kinh doanh.

Vắc-xin và dịch vụ tiêm vắc-xin

Chỉ cho phép bán vắc-xin COVID-19 trên Shopify khi có sự hỗ trợ của hoặc liên kết với một cơ quan chính phủ. Nếu là cơ quan chính phủ sử dụng Shopify để hỗ trợ phân phối vắc-xin, bạn có thể được yêu cầu xác nhận việc sử dụng nền tảng và xác minh tư cách cơ quan chính phủ.

Nền tảng này có thể cho phép dịch vụ đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 nhưng phải được xét duyệt. Bạn sẽ được yêu cầu chứng minh rằng dịch vụ được cung cấp tuân thủ luật và quy định hiện hành tại tất cả các khu vực pháp lý có liên quan.

Nghiêm cấm bán thẻ chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 trên nền tảng này vì những sản phẩm này chứa nguy cơ gian lận cao và được dùng để tránh né các quy định về sức khỏe cộng đồng.

Bộ kit xét nghiệm và dịch vụ xét nghiệm

Nền tảng này cho phép bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 và hỗ trợ dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nhưng phải được xét duyệt. Trong quá trình xét duyệt của Shopify, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan để chứng minh rằng bộ kit xét nghiệm hoặc dịch vụ xét nghiệm được ủy quyền bởi cơ quan quản lý y tế tương ứng tại khu vực pháp lý của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu, giấy tờ ủy quyền hoặc giấy phép khác mà Shopify cho là cần thiết.

Phương thức tối ưu

Thông tin sức khỏe được bảo vệ

Bạn phải đảm bảo tuân thủ mục 8 trong Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify, mục này cho biết bạn không được sử dụng Shopify để thu thập, lưu trữ hoặc xử lý bất kỳ thông tin sức khỏe nào được bảo vệ.

Sức khỏe cộng đồng

Bạn không được bán sản phẩm liên quan đến COVID-19 cho mục đích né tránh các quy tắc và quy định về sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, dù là cố tình hay gian lận.

Giảm giá

Giá của các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến COVID-19 không được cao hơn giá thị trường.

Tuyên bố về y tế và chất lượng

Các tuyên bố mà bạn đưa ra về sản phẩm của mình phải chính xác và có bằng chứng bằng văn bản. Ở một số khu vực pháp lý, luật pháp cũng có thể yêu cầu kiểm tra đầy đủ và thích hợp đối với các tuyên bố được đưa ra.

Sản phẩm của bạn sẽ bị xóa khỏi cửa hàng trực tuyến nếu bạn đưa ra bất kỳ tuyên bố y tế không có cơ sở nào hoặc nếu bạn không tuân thủ các điều khoản liên quan đến sản phẩm phòng ngừa, điều trị hoặc chữa khỏi COVID-19.

Nếu tuyên bố rằng sản phẩm cung cấp tiêu chuẩn y tế hoặc mức độ bảo vệ cụ thể đối với COVID-19, bạn phải có khả năng chứng minh tuyên bố của mình. Sản phẩm không tuân thủ tiêu chuẩn y tế cần được tiếp thị đúng sự thật.

Thu hồi sản phẩm

Nghiêm cấm bán sản phẩm bị thu hồi, ví dụ nhưng không giới hạn trong thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), nước rửa tay khô hoặc thiết bị y tế khác.

Shopify Payments

Việc sử dụng Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phụ thuộc vào sản phẩm liên quan đến COVID-19 bạn chào bán.

Tài nguyên

Hoa Kỳ

Canada

Liên minh châu Âu

Vương quốc Anh

Úc

New Zealand

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí