Sản phẩm gai dầu và sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu

Khi bán các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu qua Shopify, bạn cần tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Các luật và quy định này phụ thuộc vào vùng có cửa hàng của bạn và vùng bạn bán hàng.

Gai dầu là một loại cây thuộc họ cây cần sa và tạo ra nhiều loại cannabinoid. Gai dầu không tạo ra hàm lượng tetrahydrocannabinol (THC) cao nhưng có khả năng tạo ra nồng độ cannabidiol (CBD) cao.

Các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu được kiểm soát ở mức cao và các quy định này khác nhau tùy theo vùng. Nếu bạn đặt trụ sở và bán sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu tại khu vực pháp lý cho phép bán những sản phẩm này, Shopify thường hỗ trợ việc bán hàng.

Luật và quy định về bán các sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu tại Hoa Kỳ (US)

Nếu bạn là thương nhân Hoa Kỳ muốn bán các sản phẩm gai dầu và sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu có chứa CBD, bạn cần xem xét và gửi Chứng nhận kinh doanh sản phẩm gai dầu và sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu.

Bằng cách hoàn tất việc chứng nhận, bạn xác nhận rằng bạn hiểu các yêu cầu về bán sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu trên Shopify và tuân thủ những yêu cầu đó. Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu của chứng nhận. Nếu vi phạm điều khoản trong chứng nhận đã đồng ý, bạn có nguy cơ phải chịu biện pháp kỷ luật của Shopify.

Luật tại Hoa Kỳ về các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu đang phát triển, vì vậy bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý trước khi bán những sản phẩm này trên Shopify. Shopify không thể cung cấp tư vấn pháp lý về sản phẩm và địa điểm bạn có thể bán.

Trước khi bán sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu trên Shopify, hãy xem xét và theo dõi luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương. Bạn cũng nên theo dõi thông tin cập nhật từ Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Tài liệu về FDA

Bạn có thể tìm thông tin cụ thể trên mạng về quan điểm hiện tại của FDA về thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn uống, thực phẩm và mỹ phẩm chứa các sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu như CBD.

Ví dụ về chứng nhận

Bất kể các quy định khác, trong chứng nhận, bạn phải chứng thực và xác nhận rằng:

  • Bạn không được tiếp thị rằng sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu có công dụng y tế hoặc trị liệu trừ khi những tuyên bố này được FDA phê duyệt.
  • Sản phẩm của bạn không chứa quá 0,3% THC, bất kể loại hợp chất, ví dụ như delta-8, delta-9 và delta-10.
  • Sản phẩm của bạn tuân thủ tất cả luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương, bao gồm luật pháp tại các khu vực pháp lý của khách hàng.

Luật và quy định về bán các sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu tại Canada

Tại Canada, hầu hết các sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu đều được phân loại là cần sa. Để bán sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu tại Canada, bạn phải:

  • Được cấp phép để bán cần sa ở cấp liên bang hoặc tỉnh.
  • Tuân thủ tất cả các yêu cầu được quy định trong luật liên quan.
  • Sử dụng Shopify Plus.

Luật và quy định về bán các sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu trên toàn thế giới

Bạn có thể bán sản phẩm gai dầu hoặc có nguồn gốc từ gai dầu nếu đó là sản phẩm hợp pháp và bạn tuân thủ tất cả các luật tiếp thị tại khu vực pháp lý của mình cũng như khu vực pháp lý của khách hàng.

Sản phẩm bạn bán không được chứa hơn 0,2% THC, bất kể loại hợp chất, ví dụ như delta-8, delta-9 và delta-10.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí