Xác thực thanh toán bằng 3D Secure

3D Secure là lớp bảo mật bổ sung đối với giao dịch trực tuyến qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Lớp này thêm một bước xác thực đối với các thanh toán trực tuyến bằng cách chuyển hướng người dùng tới miền của nhà phát hành thẻ, sau đó quay lại miền của cửa hàng trực tuyến để hoàn tất thanh toán. Cửa hàng trực tuyến ở các quốc gia áp dụng chỉ thị PSD2 yêu cầu tích hợp thanh toán 3D Secure để tuân thủ chỉ thị.

Những khoản thanh toán được giao thức 3D Secure xác thực thành công sẽ được bảo vệ theo phương thức chuyển đổi trách nhiệm. Khi một khoản thanh toán được xác thực bằng giao thức 3D Secure, trách nhiệm đối với tiền bồi hoàn hoặc tranh chấp do gian lận sẽ được chuyển từ thương nhân sang đơn vị phát hành thẻ. Theo phương thức chuyển đổi trách nhiệm này, thương nhân sẽ không phải chịu chi phí bồi hoàn hoặc tranh chấp nữa. Tuy nhiên, đơn vị phát hành thẻ có chính sách hủy bảo vệ theo phương thức chuyển đổi trách nhiệm nếu có quá nhiều khoản bồi hoàn. Ví dụ về chính sách của Visa: Thương nhân nhận được trên 7.500 USD tiền bồi hoàn do gian lận trong một tháng sẽ không thể chuyển trách nhiệm cho đơn vị phát hành thẻ nữa.

Nếu đang sử dụng Shopify Payments hoặc Stripe làm cổng thanh toán, bạn sẽ tự động sử dụng luồng thanh toán 3D Secure. Shopify Payments được tối ưu hóa để hạn chế tối đa việc sử dụng 3D Secure và chỉ sử dụng 3D Secure khi có yêu cầu của ngân hàng phát hành để ủy quyền thành công một giao dịch.

Nếu đang sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba và cần có 3D Secure, bạn có thể sử dụng Cardinal làm nhà cung cấp 3D Secure.

Mỗi khi thêm thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán cho gói đăng ký Shopify của cửa hàng, bạn sẽ được nhắc xác thực. Sau khi nhập thông tin chi tiết của thẻ tín dụng trong trang cài đặt Billing (Thanh toán), bạn được chuyển hướng đến trang của 3D Secure để có thể thiết lập hoặc nhập mã PIN 3D Secure.

Xác minh mua hàng

Để tăng tính bảo mật, khách hàng có thể sẽ phải xác nhận phương thức thanh toán. Ngân hàng của khách hàng có thể tạo thử thách cho các lần thử thanh toán, chẳng hạn thanh toán gói đăng ký, nghĩa là khách hàng cần xác nhận thủ công phương thức thanh toán.

Nếu khách hàng cần xác nhận phương thức thanh toán cho đơn hàng, Shopify sẽ gửi cho khách hàng email chứa liên kết đến cửa hàng của bạn để xác nhận thanh toán.

Trên trang này

Câu hỏi thường gặp

Tôi có cần xác thực các khoản thanh toán cho Shopify không?

Có. Nếu đang sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, bạn cần thực hiện quá trình xác thực để hoàn tất thanh toán.

PSD2 là gì?

Kể từ ngày 14/09/2019, Chỉ thị dịch vụ thanh toán sửa đổi, còn được gọi là PSD2, được áp dụng tại tất cả các quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Vương Quốc Anh. Cửa hàng trực tuyến tại các quốc gia bị ảnh hưởng cần chuyển đổi trong vòng 18 tháng để tuân thủ PSD2.

PSD2 đưa ra những quy định bảo mật mới nghiêm ngặt đối với thanh toán điện tử nhằm giảm rủi ro gian lận. Bạn sẽ tuân thủ PSD2 nếu sử dụng Shopify Payments qua tính năng thanh toán tích hợp 3D Secure của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí