Xác thực thanh toán bằng 3D Secure

Lưu ý: Xác thực 3D Secure hiện chỉ bắt buộc đối với cửa hàng Shopify ở Liên minh Châu Âu.

3D Secure là phương thức xác thực thanh toán dành cho giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến. Theo quy định của PSD2, hầu hết các giao dịch trực tuyến tại Liên minh Châu Âu sẽ yêu cầu xác thực khách hàng nghiêm ngặt. Để tuân thủ, Shopify sẽ xử lý giao dịch thẻ tín dụng tại Liên minh Châu Âu bằng 3D Secure.

Mỗi khi thêm thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán cho gói đăng ký Shopify của cửa hàng, bạn sẽ được nhắc xác thực. Sau khi nhập thông tin chi tiết của thẻ tín dụng trong trang cài đặt Billing (Thanh toán), bạn được chuyển hướng đến trang của 3D Secure để có thể thiết lập hoặc nhập mã PIN 3D Secure.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có cần xác thực các khoản thanh toán cho Shopify không?

Có. Nếu đang sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, bạn cần thực hiện quá trình xác thực để hoàn tất thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí