Giới thiệu doanh nhân đến với Shopify

Bạn có thể giới thiệu bạn bè, gia đình và doanh nhân khác đăng ký Shopify qua liên kết giới thiệu của riêng cửa hàng. Nếu bất cứ ai bạn giới thiệu đăng ký Shopify và đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện thì cả bạn và người bạn giới thiệu đều có thể nhận điểm tín dụng đăng ký trên cửa hàng.

Bạn có thể nhận điểm tín dụng đăng ký trên cửa hàng từ tối đa 10 lượt giới thiệu thành công.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

 • Cửa hàng của bạn phải ở Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Trial, Basic, Shopify hoặc Advanced khi bạn giới thiệu. Cửa hàng của bạn phải không bị đóng băng hoặc sử dụng gói Pause and Build, Starter Trial, Starter, Plus hoặc Doanh nghiệp.
 • Cả bạn và người bạn giới thiệu đều phải có gói đăng ký Shopify đang hoạt động tại thời điểm quyết toán.
 • Cả bạn và người bạn giới thiệu đều phải sử dụng gói Basic, Shopify hoặc Advanced khi điểm tín dụng đăng ký được quyết toán. Không tính các gói Frozen, Trial, Pause and Build, Starter Trial, Starter, Plus và Doanh nghiệp.
 • Cả bạn và người bạn giới thiệu đều phải thanh toán thành công một hóa đơn Shopify (không tính gói 1 USD). Thời điểm quyết toán điểm tín dụng đăng ký là khi bạn và người bạn giới thiệu đã thanh toán tối thiểu một hóa đơn gói đăng ký hàng tháng đầy đủ.
 • Bạn không thể giới thiệu chính mình tham gia chương trình.

Bạn có thể tham khảo Điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết về tính đủ điều kiện.

Truy cập liên kết giới thiệu

Bạn có thể truy cập liên kết giới thiệu trong hồ sơ trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào tên hồ sơ.
 2. Nhấp vào Giới thiệu doanh nhân.
 3. Nhấp vào Sao chép liên kết hoặc nhấp vào biểu tượng truyền thông xã hội để đăng nhập và chia sẻ liên kết lên nền tảng đó.

Bạn có thể chia sẻ liên kết với bất kỳ ai bạn muốn giới thiệu qua email, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn trực tiếp.

Xem điểm tín dụng giới thiệu

Sau khi người bạn giới thiệu đăng ký Shopify, chọn gói đủ điều kiện và thanh toán hóa đơn gói đăng ký nguyên giá đầu tiên, lượt giới thiệu của bạn sẽ được tính là thành công và bạn sẽ nhận được email thông báo. Điểm tín dụng giới thiệu sẽ không hiển thị trên trang quản trị Shopify khi lượt giới thiệu chưa được tính là thành công.

Nếu bạn tạm dừng hoặc hủy kích hoạt tài khoản, điểm tín dụng sẽ hết hạn sau 6 tháng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Billing (Thanh toán).
 3. Trong mục Tín dụng, mọi điểm tín dụng có sẵn cho cửa hàng của bạn được liệt kê.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí