Tạm dừng hoặc đóng cửa hàng

Nếu là chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể sử dụng trang quản trị Shopify để tạm dừng cửa hàng hoặc đóng cửa hàng hoàn toàn.

Bạn có thể tạm dừng cửa hàng bằng những cách sau:

 • Tạm dừng cửa hàng rồi tiếp tục làm việc tại cửa hàng.
 • Tạm dừng hẳn cửa hàng và dừng mọi công việc tại cửa hàng.

Bạn có thể đóng cửa hàng bằng những cách sau:

 • Đóng cửa hàng.
 • Bán cửa hàng trên Sàn giao dịch.

Nếu đang dùng thử miễn phí và chưa chọn gói giá, bạn không cần làm gì để hủy tài khoản. Bạn không thể tạm dừng cửa hàng khi đang dùng thử miễn phí.

Chú ý: Trước khi tạm dừng hoặc đóng cửa hàng, đảm bảo bạn xem lại và hiểu điều khoản dịch vụ.

Để được hỗ trợ thêm khi tạm dừng hoặc đóng cửa hàng, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Quyết định gói tạm dừng nào phù hợp với bạn

Không khả dụng với: Shopify Plus

Chú ý: Nếu bạn đã nhận được tiền vốn qua Shopify Capital, việc tạm dừng cửa hàng bằng gói tạm dừng sẽ ảnh hưởng tới các khoản ứng trước còn lại của Capital. Để biết thêm thông tin, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Có hai cách để tạm dừng cửa hàng. Hãy chọn gói phù hợp dựa trên yêu cầu của bạn.

Gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng)

Khi chọn gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng), bạn có thể tạm dừng cửa hàng và tiếp tục làm việc tại cửa hàng, mà chỉ cần trả ít phí đăng ký hơn. Bạn có thể truy cập vào trang quản trị Shopify để tối ưu hóa cửa hàng và chỉnh sửa sản phẩm, nhưng tính năng thanh toán sẽ bị vô hiệu hóa. Như vậy, khách hàng có thể truy cập vào cửa hàng và duyệt xem sản phẩm, nhưng không thể mua hàng.

Gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng) có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn nếu, chẳng hạn, cửa hàng của bạn hoạt động theo mùa hoặc chỉ mở cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.

Gói Pause (Tạm dừng)

Khi chọn gói Pause (Tạm dừng), bạn có thể tạm dừng cửa hàng trong ba tháng mà không phải trả phí đăng ký. Trong thời gian tạm dừng, bạn có thể hoàn toàn dừng mọi công việc tại cửa hàng và tập trung vào các ưu tiên khác.

Khác với gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng), bạn sẽ không truy cập được vào trang quản trị Shopify, làm việc tại cửa hàng hay bán hàng cho khách khi bạn đang sử dụng gói Pause (Tạm dừng).

Khách truy cập vào cửa hàng sẽ thấy thông báo cho biết cửa hàng tạm thời đóng cửa. Bạn có thể thu thập địa chỉ email của khách truy cập để thông báo cho họ về thời điểm mở lại cửa hàng, cũng như để trao đổi những nội dung khác trong tương lai.

Bạn có thể mở lại cửa hàng bất kỳ lúc nào trong ba tháng này bằng cách đăng nhập và chọn gói mới. Tuy nhiên, nếu quyết định không mở lại cửa hàng trong vòng ba tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng), được giảm phí đăng ký. Sau khi nâng cấp, cửa hàng vẫn đóng cửa với khách hàng, nhưng bạn có thể truy cập trang quản trị Shopify và làm việc tại cửa hàng để chuẩn bị sẵn sàng bán lại.

Tạm dừng cửa hàng và tiếp tục làm việc trong cửa hàng

Lưu ý: Nhằm góp phần giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng của bạn, Shopify giảm phí còn 9 USD đối với trường hợp bạn tạm dừng bán sản phẩm và tiếp tục xây dựng cửa hàng.

Khi bạn sử dụng gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng), cửa hàng sẽ tiếp tục hoạt động với mức chi phí thấp hơn, cụ thể là 9 USD mỗi tháng. Bạn có thể truy cập vào trang quản trị Shopify và chỉnh sửa sản phẩm khi cần, nhưng tính năng thanh toán sẽ bị vô hiệu hóa. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể xem sản phẩm nhưng không thể mua hàng.

Trong khi sử dụng gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng), bạn có thể thực hiện những việc sau:

 • Truy cập trang quản trị Shopify.
 • Truy cập báo cáo cơ bản về hiệu suất trang web.
 • Xem cửa hàng trực tuyến.
 • Chấp nhận các khoản thanh toán theo thủ công bằng đơn hàng nháp.

Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tính năng thanh toán trên cửa hàng trực tuyến, POS, ưu đãi giảm giá, tính năng khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở, thẻ quà tặng và ứng dụng tích hợp của bên thứ ba, ví dụ như đăng sản phẩm lên Facebook và Google.

Chú ý: Cân nhắc gỡ cài đặt các ứng dụng bên thứ ba tính phí định kỳ để tránh bị lập hóa đơn cho những ứng dụng đó sau khi tạm dừng cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Cửa hàng sẽ tạm dừng và hoạt động với mức phí đăng ký thấp hơn. Nếu muốn bắt đầu bán sản phẩm trở lại, bạn có thể mở lại cửa hàng bất kỳ lúc nào bằng cách chọn gói mới.

Làm việc tại cửa hàng khi đang sử dụng gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng)

Trong khi bạn sử dụng gói Pause and Build, khách hàng vẫn có thể xem sản phẩm nhưng không thể mua hàng. Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề để ẩn giá sản phẩmẩn nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) để khách hàng không cố mua sản phẩm trong khi cửa hàng tạm dừng.

Nếu không muốn hiển thị sản phẩm khi cửa hàng đang tạm dừng, bạn có thể sử dụng mật khẩu để bảo vệ cửa hàng trực tuyến. Như vậy, khách hàng sẽ không thấy sản phẩm khi cửa hàng đang tạm dừng. Bạn có thể tùy chỉnh trang mật khẩu và viết thông báo về việc cửa hàng đang tạm dừng để khách hàng biết được thông tin.

Tất cả ứng dụng vẫn hoạt động sau khi bạn tạm dừng cửa hàng. Nếu muốn tạm dừng ứng dụng, bạn sẽ cần hủy riêng từng ứng dụng.

Mở lại cửa hàng sau khi tạm dừng và xây dựng

Khi đã sẵn sàng mở lại cửa hàng, hãy đăng nhập, rồi chọn gói mới phù hợp nhất với bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Plan details (Thông tin chi tiết gói), nhấp vào Select a plan (Chọn gói).

 4. Chọn gói giá từ các tùy chọn sẵn có.

Sau khi chọn gói, bạn có thể bắt đầu bán hàng lại.

Nếu bạn đặt mật khẩu cho cửa hàng trong khi cửa hàng tạm dừng, bạn có thể gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Tạm dừng hẳn và thoát khỏi cửa hàng

Lưu ý: Nhằm góp phần giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, Shopify cho bạn tạm dừng hẳn cửa hàng và dừng mọi công việc tại cửa hàng.

Nếu là thương nhân đang hoạt động, bạn có thể sử dụng gói Pause (Tạm dừng) để tạm dừng hẳn cửa hàng và dừng mọi công việc tại đó. Trong trường hợp này, cửa hàng tạm dừng tối đa ba tháng mà không bạn bị thu phí đăng ký. Bạn có thể mở lại cửa hàng bất kỳ lúc nào trong thời gian ba tháng này. Nếu sau ba tháng mà không mở lại cửa hàng, bạn sẽ được nâng cấp lên gói Tạm dừng và xây dựng với mức phí 9 USD mỗi tháng.

Trong khi sử dụng gói Pause (Tạm dừng), bạn không thể truy cập vào trang quản trị Shopify, làm việc tại cửa hàng hay bán hàng cho khách.

Trước khi bắt đầu, cân nhắc tạo trang mật khẩu để cho khách truy cập biết rằng bạn sẽ sớm quay lại. Bạn sẽ không thể truy cập hay chỉnh sửa trang mật khẩu khi tạm dừng cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Cửa hàng bị tạm dừng.

Mở lại cửa hàng sau khi tạm dừng và dừng mọi công việc tại cửa hàng

Khi đã sẵn sàng mở lại cửa hàng, hãy đăng nhập, rồi chọn gói mới phù hợp nhất với bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Chọn gói giá từ các tùy chọn sẵn có.

Sau khi chọn gói, bạn có thể làm việc tại cửa hàng cho đến khi sẵn sàng bán lại.

Nếu bạn đặt mật khẩu cho cửa hàng trong khi cửa hàng tạm dừng, bạn có thể gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Đóng cửa hàng Shopify

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, nếu bạn chọn mở lại cửa hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày đóng cửa, Shopify đảm bảo rằng tất cả dữ liệu và thông tin cấu hình của cửa hàng sẽ được giữ nguyên.

Nếu bạn không muốn vận hành cửa hàng trực tuyến nữa, bạn có thể đóng cửa hàng bất kỳ lúc nào. Sau khi đóng cửa hàng, bạn sẽ không có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Nếu bạn muốn đăng nhập trở lại, bạn sẽ phải nhập thông tin chi tiết thẻ tín dụng và kích hoạt lại cửa hàng.

Khi đóng cửa hàng trực tuyến, bạn không thể tạo cửa hàng trực tuyến mới có cùng tên cửa hàng hoặc miền myshopify.

Lưu ý: Bạn cần đóng cửa hàng theo cách thủ công. Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đóng cửa hàng cho bạn.

Trước khi đóng cửa hàng, cân nhắc những điều sau:

 • Đảm bảo bạn thanh toán mọi khoản phí chưa trả còn sót. Nếu không có khoản phí chưa trả nào trong tài khoản, bạn sẽ không nhận được hóa đơn sau khi đóng cửa hàng. Để biết thêm thông tin về hóa đơn, tham khảo Xem hóa đơn Shopify.

 • Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào có thông tin thanh toán của bạn bên ngoài Shopify, hãy hủy dịch vụ với những ứng dụng đó để tránh bị những ứng dụng ngoài Shopify lập hóa đơn sau khi đóng cửa hàng.

 • Nếu bạn bán thẻ quà tặng, bạn có thể cần xử lý thẻ chưa thanh toán. Bạn có thể xuất tệp CSV thẻ quà tặng của cửa hàng chứa thông tin bạn cần xử lý của tất cả thẻ chưa thanh toán.

 • Nếu bạn có miền tùy chỉnh đã mua qua Shopify, bạn có thể chuyển miền sang nhà cung cấp khác.

 • Nếu bạn có miền tùy chỉnh đã mua qua bên thứ ba, bạn có thể gỡ miền tùy chỉnh khỏi cửa hàng bằng trang quản trị Shopify. Nếu bạn không gỡ miền khỏi cửa hàng Shopify trước khi đóng cửa hàng, có khả năng bạn sẽ không sử dụng được miền đó cho trang web khác.

 • Nếu bạn có kế hoạch đóng cửa hàng và di chuyển miền sang nền tảng mới, hãy lưu ý rằng HTTP Strict Transfer Security (HSTS) của Shopify vẫn sẽ có hiệu lực trên miền trong vòng 90 ngày kể từ khi bạn đóng cửa hàng để giúp đảm bảo an toàn thông tin của bạn và của khách hàng.

Lưu ý: Nếu gói đăng ký Shopify của bạn do đại lý lập hóa đơn, bạn cần nhấp vào Compare plans (So sánh gói) trong mục Plan details (Thông tin chi tiết gói) trên trang Plans and permissions (Gói và quyền truy cập) để đăng nhập vào tài khoản đại lý và hủy cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhập mật khẩu để tiếp tục.

 2. Tại thời điểm này, bạn có thể liên hệ với Shopify để xem chúng tôi có thể hỗ trợ gì không. Nếu bạn chắc chắn muốn đóng cửa hàng, hãy chọn một lý do trong menu thả xuống rồi nhấp vào Close store (Đóng cửa hàng).

Để xác nhận cửa hàng đã đóng, bạn có thể vào URL của cửa hàng và xem cửa hàng còn xuất hiện nữa không.

Bán cửa hàng Shopify trên Exchange Marketplace

Nếu bạn không muốn vận hành cửa hàng Shopify nữa mà muốn bán doanh nghiệp, Exchange Marketplace của Shopify có thể hỗ trợ bạn. Niêm yết doanh nghiệp trên Exchange là cách tiện lợi để bán doanh nghiệp trực tuyến và Exchange đã hợp tác với Escrow.com để đảm bảo quy trình thanh toán, niêm yết và chuyển giao dễ dàng và an toàn. Để tìm hiểu thêm về Exchange và xem doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện không, tham khảo phần Bán doanh nghiệp trên Exchange Marketplace.

Hủy đóng băng cửa hàng Shopify

Nếu bạn có một khoản chưa thanh toán hoặc đã thanh toán bao lần nhưng không thành công, cửa hàng sẽ bị đóng băng đến khi bạn thanh toán hóa đơn với Shopify. Cửa hàng không đóng băng cho đến khi hóa đơn của bạn đến hạn.

Shopify lập hóa đơn theo múi giờ UTC. Nếu lần thanh toán thứ ba và cũng là lần thanh toán cuối cùng thất bại, cửa hàng sẽ tự động đóng băng lúc 12:00 đêm theo múi giờ UTC vào ngày hóa đơn đến hạn. Nếu múi giờ địa phương của bạn chậm hơn so với múi giờ UTC, ví dụ như ở Bắc Mỹ, cửa hàng của bạn sẽ bị đóng băng trước một ngày. Thanh toán hóa đơn để hủy đóng băng cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Thanh toán thành công số dư còn tồn đọng của tài khoản.

Nếu bạn có nhiều hóa đơn chưa thanh toán, bạn sẽ nhận được lời nhắc cần hoàn tất thanh toán từng hóa đơn để hủy đóng băng cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí