Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) là đạo luật của California đã được thông qua vào tháng 6 năm 2018. Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) cho phép cư dân California có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thông tin cá nhân của họ. Nếu cư dân California có thể truy cập vào trang web của bạn hoặc bạn có liên quan đến việc bán thông tin cá nhân của cư dân California, bạn có thể sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này. Các mục sau đây sẽ giúp bạn hiểu về nghĩa vụ của mình theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) và giúp bạn có sự chuẩn bị. Shopify không thể tư vấn pháp lý cho bạn nên nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy tham khảo ý kiến luật sư tại địa phương hoặc chuyên gia về quyền riêng tư.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí