Ngưỡng CCPA

Không phải tất cả thương nhân và Đối tác Shopify đều phải tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân của cư dân California và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Có tổng doanh thu hằng năm trên 575 tỷ đồng.
  • Mua, bán, nhận hằng năm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của từ 50.000 người tiêu dùng, hộ gia đình, hoặc thiết bị ở California trở lên vì mục đích thương mại.
  • Có 50% hoặc hơn 50% doanh thu hằng năm đến từ hoạt động bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng California.

Các doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này nếu không có sự hiện diện thực tế tại California và hoạt động thương mại của họ hoàn toàn diễn ra ngoài lãnh thổ California. Nếu bạn đang sử dụng Shopify để hỗ trợ cửa hàng trực tuyến, có khả năng loại trừ này không áp dụng cho bạn.

Một số yêu cầu, như nghĩa vụ cung cấp lựa chọn ngừng bán thông tin cá nhân, chỉ áp dụng nếu bạn bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng California. Xem các mục Sale of personal information (Bán thông tin cá nhân) và Opt-out of sale (Chọn ngừng bán) để biết thêm thông tin.

Chúng tôi không thể tư vấn pháp lý cho bạn về những bộ luật nào có thể áp dụng cho doanh nghiệp, nhưng bạn có thể tự trả lời câu hỏi này bằng cách tham khảo các điều kiện ở đầu trang này và hỏi ý kiến của chuyên gia pháp lý.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí