CCPA timeline (Dòng thời gian Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA))

Cơ quan lập pháp California đã thông qua Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) vào tháng 6 năm 2018. Các doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của luật phải tuân thủ luật này từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Tổng chưởng lý (AG) tiểu bang California có thể bắt đầu thực thi luật này vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tổng chưởng lý (AG) cũng có thể ban hành thêm hướng dẫn về cách tuân thủ luật vào năm 2020.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, người tiêu dùng có quyền yêu cầu thông tin về nơi thông tin cá nhân của họ được bán hoặc tiết lộ trong 12 tháng trước. Hãy cân nhắc thu thập tài liệu về nơi bạn đã bán hoặc tiết lộ thông tin kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 trở đi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí