Tổng quan về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) là luật về quyền riêng tư dữ liệu của Liên minh Châu Âu. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) yêu cầu các công ty thực hiện các bước để mang đến tính minh bạch cao hơn và biện pháp kiểm soát tốt hơn đối với cách sử dụng dữ liệu riêng tư của các cá nhân. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) cũng yêu cầu các công ty xử lý những dữ liệu đó một cách an toàn và có trách nhiệm.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) có yêu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dân châu Âu tại châu Âu không?

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) không yêu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân tại châu Âu. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) chỉ yêu cầu bảo vệ thích đáng dữ liệu cá nhân của cư dân châu Âu nếu dữ liệu đó được truyền bên ngoài châu Âu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí