Chỉ thị bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch điện tử

Chỉ thị bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch điện tử là một bộ quy tắc nhằm bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư tại Liên minh châu Âu (EU). Chỉ thị này khác với Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và chứa các yêu cầu bổ sung về bảo vệ quyền riêng tư của châu Âu. Quy định này quy định việc lưu trữ và truy cập thông tin trên thiết bị, ví dụ như cookie, tiếp thị qua email và các khía cạnh khác của quyền riêng tư.

Chỉ thị bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch điện tử quy định trang web phải yêu cầu khách hàng cung cấp sự chấp thuận rồi mới được phép lưu trữ cookie không quá cần thiết đối với hoạt động cơ bản của trang web trong trình duyệt. Chỉ thị này cũng quy định rằng người dùng phải được thông báo về mục đích chung của cookie trước khi được yêu cầu cung cấp sự chấp thuận. Điều này áp dụng cho cả cookie bên thứ nhất do trang web của bạn tạo và thường được dùng cho mục đích phân tích, và cookie bên thứ ba thường do các nhà quảng cáo tạo và được dùng cho mục đích tiếp thị. Có thể sử dụng cookie bên thứ nhất và bên thứ ba để phân tích và quảng cáo.

Nếu bạn là thương nhân Shopify hoạt động trong Liên minh châu Âu, EEA (Khu vực Kinh tế châu Âu, bao gồm các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và Iceland, Liechtenstein và Na Uy), Vương Quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, hoặc có khách hàng tại các khu vực trên, bạn phải yêu cầu khách truy cập trang web cho phép bạn sử dụng cookie không quá cần thiết đối với hoạt động cơ bản của trang web. Có thể thực hiện việc này qua biểu ngữ tải khi khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể cài đặt ứng dụng Biểu ngữ quyền riêng tư khách hàng của Shopify hoặc duyệt xem Cửa hàng ứng dụng Shopify để tìm biểu ngữ quyền riêng tư của bên thứ ba.

Thương nhân phải chọn một trong ba tùy chọn về cách Shopify sử dụng cookie để thu thập và lưu trữ dữ liệu của khách truy cập: Thu thập trước khi được cho phép, Thu thập một phần trước khi được cho phépThu thập sau khi được cho phép.

Tùy chọn thu thập dữ liệu của cửa hàng trực tuyến
Tùy chọn Định nghĩa Ảnh hưởng
Thu thập trước khi được cho phép Dữ liệu được thu thập trước khi khách hàng cho phép. Điều này có thể không tuân thủ các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nhưng không ảnh hưởng đến các phân tích và chiến dịch quảng cáo. Không ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu phân tích hay tiếp thị.
Thu thập một phần trước khi được cho phép Hoạt động thu thập dữ liệu phân tích bị giới hạn trong khoảng thời gian một phiên người dùng và hoạt động thu thập dữ liệu tiếp thị bị chặn khi khách hàng chưa cho phép. Tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu phân tích và tiếp thị, đồng thời hạn chế việc thu thập dữ liệu phân tích hơn.

Khi chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ nhắc bạn cài đặt ứng dụng Privacy Banner.

Thu thập sau khi được cho phép (Được đề xuất) Dữ liệu chỉ được thu thập sau khi khách hàng cho phép. Đây có thể là tùy chọn bắt buộc theo luật bảo vệ dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư hiện hành, nhưng có ảnh hưởng đến các phân tích và chiến dịch quảng cáo. Có khả năng người dùng sẽ từ chối cho phép thu thập dữ liệu nên tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu phân tích và tiếp thị. Số lượng phiên tổng thể có thể giảm sút. Các số liệu khác được tính dựa trên số lượng phiên chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng, chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi.

Khi chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ nhắc bạn cài đặt ứng dụng Privacy Banner.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí