Công ty xử lý phụ của Shopify

Shopify sử dụng các công ty xử lý phụ sau đối với dữ liệu khách hàng:

Công ty xử lý phụ của Shopify
Công ty xử lý phụ Dịch vụ được cung cấp Trụ sở công ty
Shopify Inc. Cung cấp và cải thiện dịch vụ Shopify Payments Canada
Shopify International Limited Cung cấp và cải thiện dịch vụ Shopify Payments Ireland
Shopify Capital Inc. Cung cấp và cải thiện dịch vụ Vốn Shopify Hoa Kỳ
Shopify (Australia) Pty. Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Úc
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Ấn Độ
Shopify (Japan) 株式会社 Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Nhật Bản
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Singapore
Shopify UK Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan Vương quốc Anh
Shopify Commerce New Zealand Ltd. Cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan New Zealand
Shopify (USA) Inc. Cung cấp các ứng dụng Kit và Ping, cũng như cung cấp và cải thiện nền tảng Shopify và các dịch vụ khác có liên quan Hoa Kỳ
Oberlo UAB Cung cấp ứng dụng Oberlo Lithuania
Guangzhou Oberlo Information Science and Technology, Co., Ltd. Cung cấp ứng dụng Oberlo Trung Quốc
Shopify Commerce Germany GmbH Cung cấp ứng dụng Oberlo Đức
Akamai Chuyển phát nội dung Hoa Kỳ
Amazon AWS Lưu trữ đám mây Hoa Kỳ
Brandfox LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ
Bugsnag Ghi nhật ký lỗi Hoa Kỳ
Cardinal Commerce Hỗ trợ tuân thủ Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán PSD2 Hoa Kỳ
Cloudflare Cân bằng tải và bảo vệ DDoS Hoa Kỳ
Fastly Chuyển phát nội dung Hoa Kỳ
Google Maps Lập bản đồ vận chuyển Hoa Kỳ
Google Cloud Platform Lưu trữ đám mây Hoa Kỳ
ITS Logistics LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ
MailGun Truyền email Hoa Kỳ
Mode Phân tích dữ liệu Hoa Kỳ
Port Logistics Group, Inc. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ
Sauceda Industries LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ
ServerCentral Chuyển phát nội dung Hoa Kỳ
ShipHero, LLC Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ
Slack Technologies, Inc. Truyền thông nội bộ Hoa Kỳ
TaskUs Hỗ trợ khách hàng Hoa Kỳ
Twilio Truyền thông đối ngoại Hoa Kỳ
Whiplash Merchandising, Inc. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Hoa Kỳ
Zendesk Inc. Hỗ trợ khách hàng Hoa Kỳ

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí