Cookie và theo dõi khách hàng

Các quốc gia và vùng trên toàn thế giới đã đưa ra các quy định về cách doanh nghiệp thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu khách hàng. Việc thu thập dữ liệu khách hàng, đặc biệt là dữ liệu cookie và dữ liệu khác liên quan đến hoạt động duyệt, rất cần thiết đối với thương nhân tìm kiếm thông tin chi tiết về hành vi của khách hàng. Dữ liệu này cũng giúp thương nhân quảng cáo đến khách hàng trên các nền tảng tiếp thị của bên thứ ba.

Để giúp thương nhân tuân thủ các quy định này và xây dựng lòng tin với khách hàng, Shopify cung cấp nhiều ứng dụng, tính năng và công cụ của nhà phát triển.

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Customer Privacy Banner do Shopify tạo hoặc duyệt Cửa hàng ứng dụng Shopify để tìm biểu ngữ quyền riêng tư của bên thứ ba.

Khi đưa ra quyết định về những gì doanh nghiệp cần thực hiện để tuân thủ các quy định đa dạng về quyền riêng tư, bạn cần tham khảo ý kiến luật sư.

Chia sẻ dữ liệu với mạng quảng cáo

Để cải thiện các chiến dịch tiếp thị, dữ liệu khách hàng được sử dụng để tối ưu hóa và cá nhân hóa quảng cáo nhắm mục tiêu đến khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Mạng quảng cáo yêu cầu thông tin cá nhân về khách hàng của bạn phải khớp với các khách hàng tương tự trong mạng của họ.

Thông tin cá nhân này có thể bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, tên, địa chỉ gửi thư và cookie theo dõi bên thứ ba. Nếu có thông tin cá nhân nào trong số này khớp với người dùng trong cơ sở dữ liệu của mạng quảng cáo, quảng cáo có thể được nhắm mục tiêu đến những người dùng đó hoặc thông tin đó có thể được sử dụng để phân bổ tiếp thị nhằm xác định thời điểm chiến dịch mang lại đơn hàng.

Khi chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng, đảm bảo bạn có thể chia sẻ với đối tác tiếp thị mà bạn tin tưởng. Điều quan trọng là phải thông báo cho khách hàng cách bạn chia sẻ dữ liệu và quyết định loại dữ liệu hoặc khối lượng dữ liệu mà bạn muốn theo dõi và chia sẻ. Đảm bảo chính sách quyền riêng tư luôn được cập nhật để cung cấp thông tin này cho khách hàng của bạn.

Một số đối tác hoặc kênh, ví dụ như Facebook, cho phép bạn tùy chỉnh loại và khối lượng dữ liệu mà bạn theo dõi và chia sẻ.

Theo dõi khách hàng Châu Âu và tuân thủ GDPR

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh Châu Âu, khách hàng Châu Âu truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn phải đồng ý thì bạn mới có thể theo dõi họ. Cách thông thường nhất để theo dõi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến là sử dụng cookie của trình duyệt. Những cookie của trình duyệt này được gọi là cookie không cần thiết và phải hạn chế sử dụng cho đến khi được khách hàng đồng ý.

Hạn chế theo dõi đối với khách truy cập từ Châu Âu

Để hạn chế theo dõi khách hàng Châu Âu truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn, được xác định theo địa chỉ IP, bạn có thể bật tính năng Hạn chế theo dõi đối với khách hàng tại Châu Âu trong phần cài đặt của cửa hàng Shopify. Sau khi bật, tính năng này sẽ hạn chế theo dõi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của Shopify và thông báo cho bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào bạn đã cài đặt trong cửa hàng để hạn chế theo dõi của họ.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Online Store (Cửa hàng trực tuyến).

  2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn ưu tiên) > Customer privacy (Quyền riêng tư của khách hàng).

  3. Nhấp vào Limit tracking for customers in Europe (Hạn chế theo dõi đối với khách hàng tại Châu Âu).

Chú ý: Giới hạn theo dõi cookie không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phân tích cửa hàng trực tuyến, phân bổ tiếp thị và khả năng nhắm mục tiêu lại.

Cách Shopify hạn chế theo dõi

Shopify hạn chế theo dõi khách hàng bằng cách hạ cấp cookie không cần thiết, được nêu trong Chính sách cookie của chúng tôi, thành cookie theo phiên. Cookie theo phiên thường bị xóa khi khách hàng đóng trình duyệt. Nếu khách hàng đồng ý theo dõi, cookie không cần thiết sẽ được nâng cấp lên cookie cố định, sẽ không bị xóa khi khách hàng đóng trình duyệt.

Cách Shopify hạn chế theo dõi của bên thứ ba

Vì Shopify không thể kiểm soát việc ứng dụng hoặc tập lệnh bên thứ ba theo dõi khách hàng nên chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba một API theo dõi sự chấp thuận để họ tích hợp. API theo dõi sự chấp thuận cho bên thứ ba biết khách hàng đã cho phép theo dõi hay chưa. Nếu không bật tính năng Hạn chế theo dõi đối với khách hàng tại Châu Âu, các bên thứ ba sử dụng API theo dõi sự chấp thuận được cho biết rằng có thể theo dõi khách hàng Châu Âu trừ khi sự chấp thuận bị thu hồi một cách rõ ràng.

Xem lại điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của các ứng dụng và tập lệnh bên thứ ba mà bạn đang hợp tác để xác định cách họ tôn trọng sự chấp thuận của khách hàng.

Đề nghị khách hàng cho phép theo dõi

Việc thu thập sự chấp thuận của khách hàng cho phép bạn theo dõi khách hàng tại những quốc gia và vùng có yêu cầu sự chấp thuận trước khi theo dõi. Cách thông thường nhất để thu thập sự chấp thuận này là qua biểu ngữ quyền riêng tư hoặc biểu ngữ cookie. Những biểu ngữ này thường xuất hiện ở cuối của trang web và nhắc nhở người dùng bằng tùy chọn chấp nhận cookie không cần thiết nhằm mục đích phân tích và tiếp thị.

Nếu bạn đang tìm cách triển khai biểu ngữ quyền riêng tư riêng hoặc sử dụng biểu ngữ cookie bên thứ ba, hãy đảm bảo rằng biểu ngữ sử dụng API theo dõi sự chấp thuận của Shopify để đọc và thu thập sự chấp thuận của khách hàng. Nếu không có API theo dõi sự chấp thuận, cookie không cần thiết của Shopify sẽ tiếp tục bị hạn chế, điều này ảnh hưởng đến việc phân tích và hiệu suất tiếp thị của cửa hàng trực tuyến.

Hành vi bên thứ ba bán dữ liệu khách hàng tại California và tuân thủ CCPA

Theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), khách hàng tại California có thể chọn không tham gia bán dữ liệu của họ. Nếu bạn không cung cấp cho những khách hàng này tùy chọn không tham gia, họ sẽ mặc nhiên bị loại trừ khỏi việc bán dữ liệu của họ. Trước khi quyết định có nên thực hiện điều này hay không, bạn cần xem lại các ngưỡng CCPA và nói chuyện với luật sư để xác định xem doanh nghiệp của bạn có bị ảnh hưởng bởi quy định này hay không.

Hạn chế việc bên thứ ba bán dữ liệu khách hàng tại California của bạn

Để hạn chế việc bên thứ ba bán dữ liệu của khách hàng tại California, bạn có thể bật Hạn chế việc bên thứ ba bán dữ liệu khách hàng tại California của bạn trong phần cài đặt của cửa hàng Shopify. Sau khi bật, tính năng này sẽ thông báo cho các bên thứ ba sử dụng API theo dõi sự chấp thuận để không bán dữ liệu của khách hàng tại California nếu họ đang làm vậy.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Online Store (Cửa hàng trực tuyến).

  2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn ưu tiên) > Customer privacy (Quyền riêng tư của khách hàng).

  3. Nhấp vào Limit the third-party sale of your California customers’ data (Hạn chế hành vi bán dữ liệu khách hàng tại California cho bên thứ ba).

Khi quyết định chia sẻ dữ liệu khách hàng của bạn với các bên thứ ba, lưu ý rằng Shopify không thể kiểm soát cách các bên thứ ba sử dụng dữ liệu và chỉ có thể thông báo cho họ cách xử lý dữ liệu. Bạn cần xem lại chính sách quyền riêng tư của các ứng dụng và tập lệnh bên thứ ba mà bạn đang sử dụng và tham khảo ý kiến luật sư của mình.

Shopify không bao giờ bán dữ liệu của bạn vì điều khoản này được CCPA quy định. Để biết thêm thông tin, tham khảo Quan điểm của Shopify về hành vi bán thông tin cá nhân.

Chú ý: Hạn chế việc bên thứ ba bán dữ liệu khách hàng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhắm mục tiêu lại khách hàng của bạn bằng các nền tảng tiếp thị của bên thứ ba.

Chọn không tham gia quảng cáo nhắm mục tiêu

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo nhắm mục tiêu của một nhà cung cấp bên thứ ba cụ thể bằng cách truy cập trang Chọn không tham gia của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số hoặc trang Chọn không tham gia của Sáng kiến quảng cáo mạng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí