Ứng dụng Customer Privacy

Với ứng dụng Customer Privacy của Shopify, bạn có thể đề nghị khách truy cập cửa hàng trực tuyến cho phép theo dõi để đảm bảo tuân thủ các quy định như Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) hoặc Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Bạn có thể dùng ứng dụng Customer Privacy để thực hiện các mục tiêu sau:

  • Tạo dựng niềm tin với khách hàng bằng cách thêm biểu ngữ cho phép khách truy cập chọn có muốn chấp nhận cookie hay không.
  • Sử dụng mẫu có yêu cầu về quyền riêng tư cho các vùng điền sẵn khác nhau.
  • Dễ dàng chọn và chỉnh sửa thông báo quyền riêng tư bạn muốn đăng trên trang chủ cửa hàng.

Customer Privacy là ứng dụng miễn phí mà bạn có thể thêm từ cửa hàng ứng dụng Shopify.

Vô hiệu hóa cài đặt Hạn chế bên thứ ba bán dữ liệu của khách hàng tại California

Nếu bạn đã bật tùy chọn Hạn chế bên thứ ba bán dữ liệu của khách hàng tại California trong mục Quyền riêng tư của khách hàng thuộc mục Tùy chọn của cửa hàng trực tuyến, bạn cần cập nhật cửa hàng trực tuyến lên phiên bản mới nhất trước ngày 1 tháng 11 năm 2021. Bạn có thể xem hướng dẫn trong mục Tùy chọn của cửa hàng trực tuyến.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, bạn không thể sử dụng phiên bản cũ của tùy chọn Hạn chế bên thứ ba bán dữ liệu của khách hàng tại California vì tùy chọn này sẽ tự động chặn tất cả hành vi chia sẻ thông tin của khách hàng tại California. Thay vào đó, bạn cần cung cấp tùy chọn không chia sẻ thông tin cho khách truy cập cửa hàng trực tuyến tại California.

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn Hạn chế bên thứ ba bán dữ liệu của khách hàng tại California, hãy cài đặt ứng dụng Customer Privacy để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của CCPA.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí