Cài đặt quyền riêng tư của khách hàng

Cài đặt thu thập dữ liệu của khách truy cập cửa hàng trực tuyến có thay đổi do Chỉ thị bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch điện tử.

Nếu bạn là thương nhân đang hoạt động trong Liên minh châu Âu, EEA (Khu vực Kinh tế châu Âu, bao gồm tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và Iceland, Liechtenstein và Na Uy), Vương Quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, hoặc có khách hàng từ các khu vực trên, bạn cần nhận được sự chấp thuận của khách hàng trước khi cài đặt cookie hoặc thu thập dữ liệu từ người dùng. Cookie được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của khách hàng, có nghĩa là cửa hàng trực tuyến của bạn phải yêu cầu khách hàng cung cấp sự chấp thuận thì chúng tôi mới có thể tải cookie phân tích.

Cài đặt quyền riêng tư của khách hàng tại Châu Âu

Thương nhân hoạt động tại Liên minh châu Âu, EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, hoặc bán hàng cho khách hàng ở các khu vực đó có thể chọn một trong ba tùy chọn về cách Shopify sử dụng cookie để thu thập và lưu trữ dữ liệu của khách truy cập: Thu thập trước khi được cho phép, Thu thập một phần trước khi được cho phépThu thập sau khi được cho phép.

Tùy chọn thu thập dữ liệu của cửa hàng trực tuyến
Tùy chọn Định nghĩa Ảnh hưởng
Thu thập trước khi được cho phép Dữ liệu được thu thập trước khi khách hàng cho phép. Điều này có thể không tuân thủ các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nhưng không ảnh hưởng đến các phân tích và chiến dịch quảng cáo. Không ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu phân tích hay tiếp thị.
Thu thập một phần trước khi được cho phép Hoạt động thu thập dữ liệu phân tích bị giới hạn trong khoảng thời gian một phiên người dùng và hoạt động thu thập dữ liệu tiếp thị bị chặn khi khách hàng chưa cho phép. Tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu phân tích và tiếp thị, đồng thời hạn chế việc thu thập dữ liệu phân tích hơn.

Khi chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ nhắc bạn cài đặt ứng dụng Privacy Banner.

Thu thập sau khi được cho phép (Được đề xuất) Dữ liệu chỉ được thu thập sau khi khách hàng cho phép. Đây có thể là tùy chọn bắt buộc theo luật bảo vệ dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư hiện hành, nhưng có ảnh hưởng đến các phân tích và chiến dịch quảng cáo. Có khả năng người dùng sẽ từ chối cho phép thu thập dữ liệu nên tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu phân tích và tiếp thị. Số lượng phiên tổng thể có thể giảm sút. Các số liệu khác được tính dựa trên số lượng phiên chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng, chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi.

Khi chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ nhắc bạn cài đặt ứng dụng Privacy Banner.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến rồi nhấp vào Tùy chọn ưu tiên. Cuộn xuống mục Quyền riêng tư của khách hàng.

  2. Chọn mức giới hạn cho khách hàng châu Âu: Thu thập trước khi được cho phép, Thu thập một phần trước khi được cho phép hoặc Thu thập sau khi được cho phép. Nếu bạn chọn thu thập một phần trước khi được cho phép hoặc thu thập sau khi được cho phép, hệ thống sẽ nhắc bạn cài đặt ứng dụng Privacy Banner. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của khách hàng, cookie và mức giới hạn, tham khảo tài liệu Chỉ thị bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch điện tử.

Cài đặt quyền riêng tư của khách hàng tại California

Theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), khách hàng tại California có quyền chọn không bán dữ liệu của mình. Bạn có thể giới hạn thu thập dữ liệu đối với khách hàng tại California qua mục Quyền riêng tư của khách hàng trong trang quản trị Shopify, mục này sẽ nhắc bạn cài đặt ứng dụng Customer Privacy để tuân thủ CCPA.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến rồi nhấp vào Tùy chọn ưu tiên. Cuộn xuống mục Quyền riêng tư của khách hàng.
  2. Giới hạn thu thập dữ liệu đối với khách hàng tại California bằng cách nhấp vào Kích hoạt.
  3. Nhấp vào nút Cài đặt ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng Customer Privacy của Shopify.

Ứng dụng Customer Privacy

Với ứng dụng Customer Privacy của Shopify, bạn có thể tiếp nhận sự cho phép thu thập dữ liệu của khách truy cập cửa hàng trực tuyến để đảm bảo tuân thủ các quy định như Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) hoặc Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Bạn có thể dùng ứng dụng Customer Privacy để thực hiện các mục tiêu sau:

  • Tạo dựng niềm tin với khách hàng bằng cách thêm biểu ngữ cho phép khách truy cập chọn có muốn chấp nhận cookie hay không.
  • Sử dụng mẫu có yêu cầu về quyền riêng tư cho các vùng điền sẵn khác nhau.
  • Dễ dàng chọn và chỉnh sửa thông báo quyền riêng tư bạn muốn đăng trên trang chủ cửa hàng.

Ứng dụng Customer Privacy là ứng dụng miễn phí bạn có thể thêm từ cửa hàng ứng dụng Shopify. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng biểu ngữ quyền riêng tư bên thứ ba được phê duyệt nào có trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí