So sánh giữa Luật về quyền riêng tư của tiểu bang và GDPR

Luật về quyền riêng tư của tiểu bang có một số điểm tương đồng với Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (EU GDPR) có hiệu lực kể từ tháng 5 năm 2018, và Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh (UK GDPR) được giữ lại làm luật nội địa tại Vương quốc Anh sau sự kiện Brexit (gọi chung là "GDPR"). Cả hai bộ luật đều trao quyền cho người tiêu dùng đối với dữ liệu của họ và xác định trách nhiệm. Tuy nhiên, bản chất của các quyền này khác nhau, và GDPR cũng đặt ra các nghĩa vụ khác biệt, ví dụ như yêu cầu đảm bảo dữ liệu cá nhân đó được bảo vệ khi vượt ra khỏi biên giới và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ một số quy tắc về thông báo cho các cá nhân, lãnh đạo khi xảy ra vi phạm dữ liệu.

Phần lớn công tác chuẩn bị cho GDPR cũng áp dụng cho Luật về quyền riêng tư của tiểu bang, nhưng tuân thủ GDPR không có nghĩa là bạn tuân thủ Luật về quyền riêng tư của tiểu bang.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí